STT

DANH MỤC SÁCH XUẤT BẢN

TÁC GIẢ

NĂM XB

NXB

1

Quản lý độ phì nhiêu đất và hiệu quả sử dụng phân bón ở ĐBSCL

Võ Thị Gương
Nguyễn Mỹ Hoa
Châu Minh Khôi
Trần Văn Dũng
Dương Minh Viễn

2016

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

2

Book Chapter: Converting the Vietnamese Television News into 3D Sign Language Animations for the Deaf: An Analysis of Chemosensory Afferents and the Projection Pattern in the Central Nervous System in published in Topographic Organization of the Pectine Neuropils in Scorpions (pp.155-163)

Quach Luyl Da
Nguyen Hua Duy Khang
Nguyen Chi Ngon

2019

Springer

3

Giáo trình Tiếng Anh du lịch

ThS. Đặng Thị Bảo Dung

2017

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

4

Giáo trình Văn hoá phương Đông

ThS. Lê Thị Mai Hương

2017

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

5

Giáo trình Hành vi tổ chức

PGS.TS Đào Duy Huân
TS. Nguyễn Tiến Dũng

2017

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

6

Giáo trình Dược liệu học

PGS. TS. Trần Công Luận
ThS. Đỗ Văn Mãi
DS. CKI. Vũ Thị Bình

2017

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

7

Giáo trình Thực vật Dược

PGS. TS. Trương Thị Đẹp
ThS. Đỗ Văn Mãi
DS. Trì Kim Ngọc
DS. Dương Thanh Khiết

2017

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

8

Giáo trình Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại

ThS. Ngô Kim Phụng

2017

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

9

Giáo trình Sinh thái thủy sinh vật

PGS. TS. Nguyễn Văn Kiểm

2017

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

10

Giáo trình Kiểm nghiệm thuốc

PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn
ThS. Lưu Thảo Phúc Trường
ThS. Nguyễn Phước Định
DS. Quách Thị Thu Hằng
DS. Đinh Thị Thanh Loan

2017

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

11

Giáo trình Kiến trúc máy tính

TS. Lương Vinh Quốc Danh
ThS. Nguyễn Thanh Phong

2016

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

12

Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt

ThS. Nguyễn Thúy Diễm
ThS. Nguyễn Minh Ca
ThS. Ngô Thị Minh Hiếu

2017

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

13

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Dược

Ths. Huỳnh Thị Mỹ Duyên
TS. Nguyễn Hiệp Thanh Nga

2019

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

14

Giáo trình Vi tích phân A1

TS. Trần Ngọc Liên
Ths. Nguyễn Thị Thúy An
Ths. Nguyễn Hữu Danh
Ths. Trần Thị Tuyết Mai
Ths. Võ Thị Mộng Thúy

2018

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

15

Giáo trình Hóa Dược 1

PGS.TS. Trần Công Luận
ThS. Quách Trung Phong
Ths. Đỗ Văn Mãi
CN. Nguyễn Phú Quý

2018

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

16

Toán Kinh tế

Ths. Thái Ngọc Vũ

2018

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

17

Viết 5 (Introduction to Writing research paper)

Ths. Wa Thái Như Phương

2018

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

18

Giáo trình Dược Lâm Sàng 1

PGS.TS.  Bùi Tùng Hiệp
ThS. Lâm Thị Thu Quyên

2018

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

19

Giáo trình Dược Lâm Sàng 2

PGS.TS. Bùi Tùng Hiệp
DSCKI. Lê Phú Nguyên Thảo
DS. Võ Huỳnh Như
DS. Giang Thị Thu Hồng
DS. Nguyễn Phương Thảo

2018

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

20

Văn hóa xã hội Mỹ

Ths. Đặng Thị Bảo Dung
Ths. Lê Văn Lành

2019

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

21

Giáo trình Dược Lâm sàng và điều trị

PGS.TSKH. Bùi Tùng Hiệp
TS. Võ Quang Trung
Ths. Lâm Thị Thu Quyên

2019

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

22

Giáo trình Du lịch văn hóa Việt Nam

Ths. Dương Thanh Xuân

2019

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

23

Giáo trình Thanh toán quốc tế

Ths. Phòng Thị Huỳnh Mai
Ths. Nguyễn Thị Thanh Trúc

2019

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

24

Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

TS. Nguyễn Ngọc Minh
ThS. Trịnh Bửu Nam

2018

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

25

Giáo trình Dược lý 1

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hương (Chủ biên)
DS. Lê Phú Nguyên Thảo
DS. Giang Thị Thu Hồng
DS.Võ Huỳnh Như
DS. Nguyễn Phương Thảo

2019

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

26

Giáo trình Văn hóa Phương Đông

Ths. Lê Thị Mai Hương

2017

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

27

Giáo trình Tiếng Anh du lịch (tái bản)

ThS. Đặng Thị Bảo Dung

2020

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

28

Giáo trình Thực vật Dược (tái bản)

PGS. TS. Trương Thị Đẹp
ThS. Đỗ Văn Mãi
DS. Trì Kim Ngọc
DS. Dương Thanh Khiết

2020

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

29

Sách chuyên khảo Bức tranh ngôn ngữ về sông nước trong tâm thức của người Việt.

TS. Tăng Tấn Lộc

2021

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

30

Sách chuyên khảo Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện độ phì nhiêu đất, năng suất trái và sự phát thải khí nhà kính trên vườn chôm chôm (Nephelium lappaceum L).

TS. Võ Văn Bình
TS. Châu Thị Anh Thy
TS. Hồ Văn Thiệt
GS. TS. Lê Văn Hòa
GS. TS. Võ Thị Gương

2021

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

31

Sách chuyên khảo Một số loài thuộc họ Thạch tùng (Lycopodiaceae) ở Việt Nam: Thực vật học, hoá học và tác dụng cải thiện trí nhớ trên thực nghiệm. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

PGS. TS. Trần Công Luận (Chủ biên)
TS. Nguyễn Ngọc Chương

2021

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

32

Sách chuyên khảo Mù u (Calophyllum Inophylum) và ứng dụng trong y dược cổ truyền Việt Nam.

TS. Hà Minh Hiển (Chủ biên)
ThS. Đỗ Văn Mãi

2021

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

33

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học).

PGS.TS. Trần Công Luận
TS. Thiều Văn Đường
(Đồng Chủ biên)
Ths. Đỗ Văn Mãi

2021

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

34

Giáo trình Dược học cổ truyền

PGS. TS. Trần Công Luận (Chủ biên)
TS. Nguyễn Ngọc Chương

2021

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

35

Giáo trình Nhận thức dược liệu

PGS. TS. Trần Công Luận (Chủ biên)
ThS. Đỗ Văn Mãi
DS.CKI. Vũ Thị Bình
ThS. Trì Kim Ngọc
ThS. Nguyễn Hữu Phúc
DS. Phạm Thành Trọng

2021

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ