Đề tài nghiên cứu khoa học

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

 1

Nghiên cứu chiết xuất Pectin từ vỏ dưa hấu dùng làm phụ gia trong chế biến thực phẩm

Nguyễn Hùng Mạnh – Lớp CNTP 9 – Chủ nhiệm
ThS. Nguyễn Kim Đông – GV - thành viên

Ảnh hưởng của đặc tính đất, biện pháp canh tác đến lượng ly trích dược tính trong cây Lá Cách trên đất phù sa

Ngũ Thị Trúc Mai – Lớp QLĐĐ9 – Chủ nhiệm
TS. Võ Văn Bình – GV Thành viên

Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Tây Đô

Lê Thuý Diệu
(Chủ nhiệm)
Trần Hồ An Thịnh
Nguyễn Hoàng Thành
Trần Văn Minh
Trần Duy Linh
Huỳnh Ngọc Trọng
Mai Thanh Sử
Ths. Lê Cảnh Bích Thơ

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuỷ sản niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Nguyễn Thị Kim Ngọc Khoẻ (Chủ nhiệm)
Ths. Huỳnh Thị Cẩm Thơ

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng để dự báo lượng vốn FDI vào TP. Cần Thơ

Lý Minh Chánh
   (Chủ nhiệm)
Phạm Hoàng Minh
Huỳnh Tấn Nguyên
Ths. Phan Ngọc Bảo Anh

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Thuỳ Linh
   (Chủ nhiệm)
Ths. Lê Cảnh Bích Thơ

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các công ty ngành tài chính được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Lại Thị Nguyệt Anh
   (Chủ nhiệm)
Ths. Nguyễn Đình Khôi

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá của các cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Thiều Thị Yến Nhi
   (Chủ nhiệm)
Ths. Huỳnh Trung Kiên

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ tại thư viện trường Đại học Tây Đô

Nguyễn Hoàng Giang
TS. Trần Kiều Nga

10 

Khảo sát đặc điểm vi học và tác dụng chống oxy hóa của cây Dây Vác [Cayratia trifolia (L.) Domin].

Lê Kim Huyền
Lớp Đại học Dược 8B
Ths. Đỗ Văn Mãi

11 

Xây dựng phương pháp định lượng Eucalyptol trong chế phẩm viên nang mềm Eugica bằng phương pháp sắc ký khí ghép khỏi phổ

Trần Thị Phương Thảo
(Đại học Dược 8G)
Ths. Nguyễn Kim Đông

12 

Nghiên cứu động cơ học tập của sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Tây Đô

Trần Văn Lâm
Ths. Trịnh Bửu Nam

13 

Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo ngành QTDVDL&LH của Khoa QTKD - Trường Đại học Tây Đô

Phạm Văn Út
Trần Thị Huỳnh Anh
Nguyễn Thị Thanh Nguyên
Nguyễn Văn Luân
Nguyễn Hữu Khánh
Ths. Đinh Vũ Long

14 

Cách thức vận dụng hệ số Alpha của Cronbach và phân tích nhân tố khám phá trong phân tích định lượng

Trần Chu Trần Chung Hiếu
Ths. Nguyễn Phúc Khánh

15 

Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo ngành QTKD của Khoa QTKD - Trường Đại học Tây Đô

Phan Thái Sang
Trần Thị Mỹ Như
Võ Thị Mỹ Ngọc
Nguyễn Hoàng Bửu
Ths. Nguyễn Huỳnh Phước Thiện

16 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa QTKD Trường ĐH Tây Đô

Nguyễn Ngọc Yến
Điện thoại: 01235998791
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ths. Nguyễn Tương Lai

17 

Động lực học Anh văn của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Đô

Dương Hoàng Dương
Nguyễn Đào Phương Quyên
Ths. Huỳnh Thị Mỹ Duyên

18 

Những khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm nhất Trường Đại học Tây Đô

Lê Hồng Như
Ths. Đặng Thị Bảo Dung

19 

Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái miệt vườn trên hệ thống cồn tỉnh Bến Tre

Võ Thị Diễm Sương
Lâm Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Chí Hiệu
Ths. Lê Văn Hiệu
(ĐHCT)

20 

Tiềm năng và giải pháp khai thác các sản phẩm từ cây dừa trong phát triển du lịch tỉnh Bến Tre

Nguyễn Tài Lợi
Lương Phan Sô Phia
Trương Thị Huỳnh Như
Ths. Dương Thanh Xuân

STT

TÊN BÀI BÁO

NĂM CÔNG BỐ

1

Nguyễn Lê Hoàng Yến (2006). Khả năng hấp thụ Ammonia của Zeolite tự nhiên trong môi trường nước ở các độ mặn khác nhau.Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ

2006

2

Nguyễn Văn Kiểm (2006). Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của Cá Leo (Wallago attu Bloch and Schneider, 1801). Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ

2006

3

Nguyễn Văn Kiểm (2006). Nhiên cứu sự thành thục sinh dục và thử nghiệm sinh sản nhân tạo Trê Trắng (Clarias batrachus). Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ

2006

4

Trần Ngọc Tuyền (2006). Chẩn đoán bệnh đốm trắng (white spot syndrome virus) cho tôm sú bằng kỹ thuật PCR. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ

2006

5

Trần Công Luận (2006). Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của các loài sâm bố chính bằng kỹ thuật nhân bản ngẫu nhiên AND đa hình (RAPD). Tạp chí Dược học

2006

6

Trần Công Luận (2006). Nghiên cứu sự tăng trưởng và tích lũy hoạt chất của Sâm Việt Nam. Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam- Viện dược liệu. NXB Khoa học kỹ thuật

2006

7

Trần Công Luận (2006). Khảo sát hình thái - giải phẩu và thành phần hóa học các cây Sâm Bố chính mọc hoang và được trồng. Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam- Viện dược liệu. NXB Khoa học kỹ thuật

2006

8

Trần Công Luận (2006). Một số tác dụng dược lý của Sâm bố chính và Thập tử harmand ở Lộc Ninh - Bình Phước. Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam- Viện dược liệu. NXB Khoa học kỹ thuật

2006

9

Trần Công Luận (2006). Nghiên cứu phát triển Ngũ vị tử Ngọc Linh và tác dụng bảo vệ gan. Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam- Viện dược liệu. NXB Khoa học kỹ thuật.

2006

10

Trần Công Luận (2006) . Tác dụng bảo vệ gan của cao phối hợp từ lá Đinh lăng và Nhân trần Tây Ninh.Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam- Viện dược liệu. NXB Khoa học kỹ thuật.

2006

11

Trần Công Luận (2006). Một số sapogenin từ Tribulus terristris mọc ở Việt Nam. Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam. Viện dược liệu NXB Khoa học kỹ thuật

2006

12

Trần Công Luận (2006). Khảo sát thành phần hóa học quả Ngũ vị tử mọc ở Kontum. Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam. Viện dược liệu NXB Khoa học kỹ thuật

2006

13

Trần Công Luận (2006). Nghiên cứu sự tăng trưởng và tích lũy hoạt chất của Sâm Việt Nam trồng ở Trà Linh - Quảng Nam. Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam- Viện dược liệu. NXB Khoa học kỹ thuật

2006

14

Đào Duy Huân (2007). Doanh nghiệp làm gì để đối phó với rào cản phi thuế quan nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Tạp chí Doanh nghiệp & Doanh nhân

2007

15

Đào Duy Huân (2007). Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất TP HCM. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Phát triển

2007

16

Đào Duy Huân (2007). Tiếp tục đổi mới quản lý kinh tế vĩ mô phù hợp với yêu cầu của WTO đến năm 2010. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Phát triển

2007

17

Tăng Tấn Lộc (2007). Ngôn ngữ văn hóa Nam bộ trong bài ca vọng cổ của Viễn Châu. Tạp chí Văn nghệ Hậu Giang

2007

18

Trần Công Luận (2007). Một số kết quả ban đầu về hoạt tính HSV-2 in vitro của Mảnh Cộng mọc ở Việt Nam. Tạp chí Dược học

2007

19

Đào Duy Huân (2008). Lạm phát, tình hình, nguyên nhân và giải pháp. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Phát triển

2008

20

Đào Duy Huân (2008). Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Phát triển

2008

21

Nguyễn Lê Hoàng Yến (2008). Nghiên cứu sử dụng Ozon trongn ương ấu trùng tôm Sú (Penaeus monodon). Tạp chí khoa học - Đại học Cần Thơ

2008

22

Nguyễn Văn Kiểm (2008). Ảnh hưởng của kích dục tố đến sự rụng trứng cá chạch sông (Macrognathus siamensis). Tạp chí khoa học ĐHCT

2008

23

Nguyễn Văn Kiểm (2008). Nuôi vỗ thành thục và kích thước cá lăng (Mystus wyckii) sinh sản bằng kích dục tổ. Tạp chí khoa học ĐHCT

2008

24

Tăng Tấn Lộc (2008). Hương sắc miệt vườn sông nước Cửu Long. Tạp chí Kiến thức ngày nay

2008

25

Tăng Tấn Lộc (2008). Vĩnh Long xưa, một địa chí văn hóa thu nhỏ của đất Nam bộ. Tạp chí Văn hóa

2008

26

Tăng Tấn Lộc (2008). Xa rồi những khúc đồng dao. Tạp chí Kiến thức ngày nay

2008

27

Tăng Tấn Lộc (2008). Xuồng ba lá – Nét đặc trưng trên sông nước đồng bằng. Báo Cần Thơ

2008

28

Trần Công Luận (2008). Bước đầu khảo sát tác dụng sinh học của cây ngải đen (Kaempfera elegans (Wall.) Wall.). Tạp chí Y học TP HCM

2008

29

Trần Công Luận (2008). Góp phần tiêu chuẩn hóa chế phẩm kỷ thược địa hoàng gia vị bằng các phương pháp hóa học và sắc ký lớp mỏng. Tạp chí Y học TP HCM

2008

30

Trần Công Luận (2008). Khảo sát mối quan hệ di truyền và hàm lượng 10-DAB của một số cât Thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) tại Lâm Đồng. Tạp chí Y học TP HCM

2008

31

Trần Công Luận (2008). Khảo sát mối quan hệ di truyền và hàm lượng 10-DAB của một số cât Thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) tại Lâm Đồng. Tạp chí Y học TP HCM

2008

32

Trần Công Luận (2008). Một kết quả nghiên cứu về nấm hầu thủ (Hericium erinaceus Bull.:Fr Pers.). Tạp chí Dược liệu

2008

33

Trần Công Luận (2008). Nghiên cứu đặc điểm vi học và thành phần hóa học của lá Thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) trồng ở Lâm Đồng. Tạp chí Y học TP HCM

2008

34

Trần Công Luận (2008). Nghiên cứu đặc điểm vi học và thành phần hóa học trong cây Hoàng liên ô rô- Mahonia nepalensis DC. (Berberidaceae). Tạp chí Y học TP HCM

2008

35

Trần Công Luận (2008). Nghiên cứu điều kiện chiết xuất làm giàu Saponin furostanol từ phần trên mặt đất của Bạch tật lê (Tribulus terestris L.). Tạp chí Y học TP HCM

2008

36

Trần Công Luận (2008). Nghiên cứu điều kiện chiết xuất làm giàu Saponin furostanol từ phần trên mặt đất của Bạch tật lê (Tribulus terestris L.). Tạp chí Y học TP HCM

2008

37

Trần Công Luận (2008). Nghiên cứu hóa học và tác dụng chống oxy hóa in vitro của hợp chất saponin trong thân cây Chân chim không cuống quả (Schefflera sp3.).Tạp chí dược liệu

2008

38

Trần Công Luận (2008). Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học và tác dụng kháng viêm - giảm đau của cây Đổ Trọng nam Parameria laevigata (Juss.) Moldenke, họ Trúc đào (Apocynaceae). Tạp chí Y học TP HCM

2008

39

Trần Công Luận (2008). Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học và tác dụng kháng viêm - giảm đau của cây Thầy thím (Olax scandense Roxb. Olacaceae). Tạp chí Y học TP HCM

2008

40

Trần Công Luận (2008). Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học và tác dụng kháng viêm - giảm đau của cây Thầy thím (Olax scandense Roxb. Olacaceae). Tạp chí Y học TP HCM

2008

41

Trần Công Luận (2008). Nghiên cứu tác dụng bổ huyết và tăng trọng của các công thức phối hợp từ dược liệu. Tạp chí Y học TP HCM

2008

42

Trần Công Luận (2008). Nghiên cứu tác dụng dược lý thực nghiệm của chế phẩm "Kỷ thược địa hoàng gia vị" theo hướng tăng cường thể trạng và chức năng gan. Tạp chí Y học TP HCM

2008

43

Trần Công Luận (2008). Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Sơn mộc Pleliosanthes teta Andrews subsp. Humulis (Andr.) Jess (Họ Convallarriaceae). Tạp chí Y học TP HCM

2008

44

Trần Công Luận (2008). Tác dụng bảo vệ gan của viên nang cứng Hepados. Tạp chí Y học TP HCM

2008

45

Trần Công Luận (2008). Tác dụng của Xuyên Tâm liên (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees, Acanthaceae) trên thực nghiệm gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid. Tạp chí Y học TP HCM

2008

46

Trần Công Luận (2008). Ứng dụng kỹ thuật Elisa định lượng Testoteron trong nghiên cứu tác dụng kiểu nội tiết tố sinh dục nam của cây gai chống (Tribulus terrestris L.Zygophilaceae). Tạp chí Y học TP HCM

2008

47

Trần Công Luận (2008). Xác định hàm lượng hợp chất diterpen lacton và tác dụng kháng khuẩn của cây Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees. Tạp chí Y học TP HCM

2008

48

Trần Công Luận (2008). Xác định hàm lượng hợp chất diterpen lacton và tác dụng kháng khuẩn của cây Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees. Tạp chí Y học TP HCM

2008

49

Trần Công Luận (2008). Xây dựng quy trình định lượng 10-DAB và Taxol trong lá Thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc). Tạp chí Y học TP HCM

2008

50

Trần Công Luận (2008). Xây dựng quy trình định paeoniflorin trong chế phẩm "Kỹ thược địa hoàng gia vị" bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Tạp chí Y học TP HCM

2008

51

Trần Ngọc Tuyền (2008). Nghiên cứu đa dạng sinh học các nhóm chanh ở Việt Nam bằng kỹ thuật AFLP. Tạp chí Khoa học Trường ĐH Cần Thơ

2008

52

Trần Ngọc Tuyền (2008). Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng và thức ăn cho cá kết (Micronema bleekeri Gunther, 1968) giai đoạn từ bột lên giống. Tạp chí Khoa học Trường ĐH Cần Thơ

2008

53

Trần Ngọc Tuyền (2008). Sổ tay thực hành sinh học phân tử (Molecular Biology Technique Handbook). Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học - Trường ĐH Cần Thơ

2008

54

Đào Duy Huân (2009). Các nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Phát triển

2009

55

Đào Duy Huân (2009). Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân nước ta hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Phát triển

2009

56

Đào Duy Huân (2009). Sản xuất kinh doanh khu vực công nghiệp năm 2008 và viễn cảnh năm 2009. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Phát triển

2009

57

Đào Duy Huân (2009). Tái cấu trúc một số ngành kinh tế Việt Nam sau suy thoái kinh tế toàn cầu. Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2009

58

Đỗ Đăng Trình (2009). Xác định mặt MoHo ở miền nam Việt Nam. Tạp chí khoa học về Trái đất

2009

59

Tăng Tấn Lộc (2009). Tìm hiểu “Hát đưa em” của người Việt ở Nam bộ. Tạp chí Văn hóa Vĩnh Long

2009

60

Trần Công Luận (2009). Androgenic effects of Amakong's remedy on castrated mice. Tạp chí Dược liệu

2009

61

Trần Công Luận (2009). Nghiên cứu áp dụng PCR đa thành phần để phân biệt một số sản phẩm sâm. Tạp chí Y học TP HCM

2009

62

Trần Công Luận (2009). Nghiên cứu áp dụng PCR đa thành phần để phân biệt một số sản phẩm sâm. Tạp chí Y học TP HCM

2009

63

Trần Công Luận (2009). Nghiên cứu một số tác dụng dược lý của Panax stipuleanatus Tsai et Feng, học Araliaceae (Tam thất hoang). Tạp chí dược liệu

2009

64

Trần Công Luận (2009). Nghiên cứu thành phần hóa học của hai loài Sâm vũ diệp và Tam thất hoang. Tạp chí dược liệu

2009

65

Trần Công Luận (2009). The effects of some factors on in vitro biomass of Vietnamese ginseng (Panax Vietnamenis Ha et Grushv.) and primary analysis of saponin content. Tạp chí Công nghệ sinh học

2009

66

Đào Duy Huân (2010). Bàn về tiêu chí xếp hạng các trường đại học từ thực tiễn Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Phát triển

2010

67

Đào Duy Huân (2010). Kinh tế Việt Nam năm 2009 và các giải pháp tăng trương kinh tế năm 2010. Tạp chí Phát triển và hội nhập

2010

68

Đào Duy Huân (2010). Nghiên cứu đề xuất tái cấu trúc một số ngành của nền kinh tế nước ta sau suy thoái kinh tế toàn cầu. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Phát triển

2010

69

Đào Duy Huân (2010). Phát triển du lịch bền vững lý thuyết và thực tế tại nước ta. Tạp chí Nghiên cứu tài chính - Marketing

2010

70

Hoàng Văn Hà, Tô Anh Dũng, (2010). Ứng dụng phương pháp wavelet trong khử nhiễu chuỗi thời gian. Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ, ĐHQG TP.HCM. Tập 13, Số K1, 94-101

2010

71

Trần Công Luận (2010). Nghiên cứu tác dụng dược lý thực nghiệm của cây Bọ mắm và Dây cóc. Tạp chí Y học TP HCM

2010

72

Trần Công Luận (2010). Nghiên cứu tác dụng kháng virus Herpes Simplex (HSV) của các diterpen lacton từ Xuyên Tâm Liên. Tạp chí Y học TP HCM

2010

73

Trần Công Luận (2010). Nghiên cứu tác dụng theo hướng tăng cường miễn dịch thực nghiệm của các công thức phối hợp từ dược liệu. Tạp chí Y học TP HCM

2010

74

Trần Công Luận (2010). Thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của tinh dầu ba loài Ngải sậy An Giang. Tạp chí Y học TP HCM

2010

75

Trần Ngọc Tuyền (2010). Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng và thức ăn cho cá kết (Micronema bleekeri Gunther, 1968) giai đoạn từ bột lên hương. Tạp chí khoa học công nghệ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2010

76

Đào Duy Huân (2011). Kinh tế Việt Nam năm 2010 và định hướng năm 2011. Tạp chí Nghiên cứu tài chính - Marketing

2011

77

Đào Duy Huân (2011). Làm gì để kiềm chế lạm phát ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu tài chính - Marketing

2011

78

Đào Duy Huân (2011). Tái cơ cấu đầu tư công ở nước ta hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu tài chính - Marketing

2011

79

Đào Duy Huân (2011). Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng cạnh tranh ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu tài chính - Marketing

2011

80

Đào Duy Huân (2011). Tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh tế Việt Nam theo hướng cạnh tranh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2011

81

Tăng Tấn Lộc (2011). Đồng dao trong đời sống văn hóa Vĩnh Long. Tạp chí Văn hóa Vĩnh Long

2011

82

Võ Khắc Thường (2011). Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư kinh tế TP HCM theo hướng cạnh tranh khu vực và quốc tế. Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2011

83

Võ Khắc Thường (2011). Cần có cái nhìn đầy đủ về lợi thế và hạn chế đào tạo chất lượng cao theo nhu cầu xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Tài chính - Marketing

2011

84

Võ Khắc Thường (2011). Lạm phát - Căn bệnh muôn thuở của nền kinh tế. Tạp chí Tài chính - Marketing

2011

85

Nguyễn Năng Phúc, 2011. Đánh giá khái quát tình hình tài chính các ngân hàng TMCP ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển kinh tế số 172

2011

86

Võ Khắc Thường (2011). Ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động kinh doanh cảu doanh nghiệp. Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2011

87

Nguyễn Năng Phúc, 2011. Phân tích mối quan hệ giữa kết quả sản xuất kinh doanh với thực trạng cung ứng nguyên liệu của các doanh nghiệp. Tạp chí Kinh tế và Phát triển kinh tế số 165

2011

88

Võ Thị Gương, Nguyễn Hoàng Cung, Dương Minh (2011). Sử dụng phân hữu cơ vi sinh trong cải thiện đặc tính hoá lý đất và bệnh hại trên vườn sầu riêng. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT. Số 17a: 146-154.

2011

89

Võ Thị Gương, Nguyễn Ngọc Khánh, Châu Thị Anh Thy, Võ Thị Thu Trân (2011). Ảnh hưởng của mất tầng đất mặt đến đặc tính hóa lý đất và năng suất lúa tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT. Số 19b: 225-231

2011

90

Võ Văn Tài, Tô Anh Dũng, (2011). Sử dụng khoảng cách L1 trong phân tích phân biệt, Tạp chí Ứng dụng toán học (Vietnam journal of mathematical applications), Tập IX, Số 1, 15-35, 9/2011.

2011

91

Nguyễn Năng Phúc, 2012. Phân tích tốc độ tăng trưởng qui mô hoạt động và kết quả kinh doanh trong các ngân hàng TMCP. Tạp chí Kinh tế và Phát triển kinh tế số 177

2012

92

Đào Duy Huân (2012). Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện trạng và đề xuất các giải pháp phát triển. Tạp chí Nghiên cứu tài chính - Marketing

2012

93

Đào Duy Huân (2012). Các khâu đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học. Sách Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia

2012

94

Đào Duy Huân (2012). Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu tài chính - Marketing

2012

95

Đào Duy Huân (2012). Tổng quan kinh tế - xã hội năm 2011 và định hướng phát triển năm 2012. Tạp chí Nghiên cứu tài chính - Marketing

2012

96

Hồ Văn Thiệt, Võ Thị Gương, Lê Đình Tấn Tài (2012). Biện pháp cải thiện năng suất và sự chảy nhựa trái măng cụt (Garcinia mangostana Linn.) tại huyện Chợ Lách, Bến Tre. Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển nông thôn. Trang 91-94

2012

97

Nguyễn Phước Quý Quang (2012). Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu vùng ĐBSCL. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing. Số 11 năm 2012

2012

98

Nguyễn Lê Hoàng Yến (2012). Diệp Hạ châu- thảo dược triển vọng trong nuôi trồng thủy sản. Tạp chí Khoa học Cần Thơ

2012

99

Nguyễn Ngọc Minh (2012). Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay của nông hộ tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng

2012

100

Nguyễn Thành Tâm (2012). Ảnh hưởng của EMUGLUCAN lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Lóc Bông (Channa micropeltes). Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2012

101

Nguyễn Thành Tâm (2012). Ảnh hưởng của dịch chiết nấm linh chi (Ganoderma lucidum) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá lóc đen (Channa striata). Tạp chí Khoa học Đại học Thái Nguyên

2012

102

Nguyễn Thành Tâm (2012). Edwardsiella ictaluri resistant activity of some herbal extract. VIETFISH INTERNATIONAL

2012

103

Nguyễn Thành Tâm (2012). Kết quả sinh sản nhân tạo cá Chốt. Tạp chí Khoa học Cần Thơ

2012

104

Nguyễn Thành Tâm (2012). So sánh sự đa dạng di truyền của tôm Càng Xanh Việt Nam và Trung Quốc. Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2012

105

Nguyễn Thành Tâm (2012). Tác dụng kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri của dịch chiết một số loại thảo dược. Tạp chí Thương mại thủy sản

2012

106

Nguyễn Văn Bá (2012). Thực vật và động vật tỉnh Sóc Trăng. Sách Địa chí Sóc Trăng

2012

107

Phan Văn Thơm (2012). Chọn cấu tử phân ly thích hợp để sản xuất cồn tuyệt đối trong công nghiệp địa phương. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Cần Thơ

2012

108

Phan Văn Thơm (2012). Mô hình hóa phỏng đoán nhiệt độ sản phẩm trong quá trình thanh trùng đồ hợp dạng dung dịch có chứa chất rắn. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Cần Thơ

2012

109

Phan Văn Thơm (2012). Mô hình hóa phỏng đoán nhiệt độ sản phẩm trực tuyến trong quá trình tiệt trùng thực phẩm. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Cần Thơ

2012

110

Phan Văn Thơm (2012). Nghiên cứu quá trình sản xuất rượu đế quy mô hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Cần Thơ

2012

111

L.Q.Anh, P.Q.Khanh and T.N. Tam, 2012. On Holder continuity of approximate solutions to parametric equilibrium problems. Nonlinear Analysis 75 (2012)

2012

112

Võ Khắc Thường (2012). Tái cấu trúc tài chính thị trường - Nhân tố tác động tích cực và hữu hiệu đến tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam hậu khủng hoảng. Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2012

113

Võ Khắc Thường (2012). Xuất khẩu mặt hàng cao su thiên nhiên sang thị trường Ấn Độ. Tạp chí thương mại

2012

114

Võ Văn Bình, Võ Thị Gương, Lê Văn Hòa (2012). Sự phát thải khí CO2, CH4, N2O qua sử dụng phân bón trên đất vườn trồng chôm chôm tại Chợ Lách, Bến Tre. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Trang 95-100.

2012

115

Đào Duy Huân (2013). Đề xuất chính sách để phát triển nông nghiệp - nông thôn - nông dân tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2013

116

Hùynh Văn Định, Võ Thị Gương (2013). Những trở ngại trong canh tác tiêu ở Phú Quốc và hiệu quả của phân hữu cơ đến năng suất cây tiêu. Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam. Số 43: 27-30.

2013

117

Huỳnh Thanh Danh (2013). Nghiên cứu, đánh giá thực trạng năng lực công nghệ thông tin cảu giáo viên bậc THPT thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Cần Thơ

2013

118

Nguyễn Lê Hoàng Yến (2013). Nghiên cứu khả năng thay thế Artemia bằng Moina Macrocopa trong sản xuất giống tôm càng xanh theo qui trình nước xanh cải tiến. Tạp chí khoa học - Đại học Cần Thơ

2013

119

Nguyễn Thành Tâm (2013). Ảnh hưởng của dịch chiết nấm Linh Chi (Ganoderma lucidum) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Rô Đầu Vuông (Anabas sp.). Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2013

120

Phạm Thị Mỹ Xuân (2013). Một số đặc điểm sinh học của cá bống cát Glossogobius giurs (Hamilton, 1822) phân bố ở Cần Thơ. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ

2013

121

Phan Văn Thơm (2013). Một số yếu tố ảnh hưởng của cấu tử phân ly trong sản xuất cồn tuyệt đối. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Cần Thơ

2013

122

Phan Văn Thơm (2013). Những mất mác lương thực trong quá trình thu hoạch và tồn trữ. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Cần Thơ

2013

123

Phan Văn Thơm (2013). Những ưu điểm của công nghệ sản xuất cồn tuyệt đối bằng phương pháp hóa lý. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Cần Thơ

2013

124

Trần Công Luận (2013). Bước đầu nghiên cứu tạo rễ tơ sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) nhờ vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes. Tạp chí Khoa học và Công nghệ

2013

125

Nguyễn Thị Mai Chi và Nguyễn Thanh Quý, 2013. Bàn về phân tích doanh thu thuần kinh doanh của doanh nghiệp. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 10 năm 2013

2013

126

Trần Công Luận (2013). Hai anthranoid phân lập từ rễ Ba kích (Morinda oficinalis How). Tạp chí Dược học

2013

127

Trần Công Luận (2013). Khảo sát đặc tính dược liệu và bước đầu định danh bằng trình tự ITS và matK cho một mẫu ngải mới tìm thấy ở vùng núi Cấm – An Giang. Tạp chí Dược học

2013

128

Võ Minh Sang (2013). Thực trạng vấn đề lao động - việc làm của Quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Tạ chí Khoa học Cần Thơ, 03 (45)

2013

129

Trần Công Luận (2013). Nghiên cứu nuôi cấy mô sẹo có khả năng sinh phôi và mô phôi sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.).Tạp chí Sinh học

2013

130

Trần Ngọc Huyền (2013). Thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá bống dừa (Oxyeleotris urophthalmus). Tạp chí Sở khoa học và công nghệ Cần Thơ

2013

131

Trịnh Huề (2013). Một số biện pháp quản lý dạy học công nghệ thông tin tại trường Đại học Tây Đô theo định hướng đảm bảo chất lượng. Tạp chí Khoa học và công nghệ

2013

132

Võ Khắc Thường (2013). Chuyển dịch cơ cấu tỉnh Bến Tre theo mô hình nào đến năm 2020. Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2013

133

Võ Khắc Thường (2013). Đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Robusta thông qua đảm bảo nguồn cung. Tạp chí thương mại

2013

134

Võ Khắc Thường (2013). Kinh nghiệm đấu tranh chống lạm phát của Brazil và một số giải pháp cho Việt Nam. Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2013

135

Võ Khắc Thường (2013). SCAN một công cụ hiệu quả để tầm soát doanh nghiệp. Tạp chí thương mại

2013

136

Võ Khắc Thường (2013). Tài chính vi mô tại một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm nhằm hạn chế đói nghèo tại Việt Nam. Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2013

137

Võ Khắc Thường (2013). Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam và những vấn đề còn bất cập. Tạp chí Phát triển và Hội nhập

2013

138

Lam Quoc Anh, Phan Quoc Khanh, Tran Ngoc Tam and Dang Thi My Van, 2013. On Holder Calmness and Holder Well-posedness of vector Quasi-Equilibrium problems. Vietnam Journal of Mathematics. Vol. 41

2013

139

Nguyễn Phước Quý Quang (2013). Du lịch làng nghề đồng bằng sông Cửu Long- Một lợi thế văn hóa phát triển du lịch. Tạp chí Phát triển và Hội nhập. Số 10 năm 2013

2013

140

Nguyễn Năng Phúc, 2013. Bàn về kế toán quản trị chi phí theo hoạt động (theo mô hình A, B, C). Tạp chí Kinh tế và Phát triển kinh tế số 194

2013

141

Nguyễn Năng Phúc, 2013. Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển kinh tế số Đặc biệt

2013

142

Võ Thị Gương, Phan Văn Tâm (2013). Hiệu quả của phân N và phân hữu cơ trong cải thiện năng suất Gấc (Momordica cochinensis) vùng triền núi Tri Tôn. Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam. Số 41:25-28.

2013

143

Võ Thị Gương, Châu Minh Khôi, Huỳnh Văn Định, Nguyễn Hồng Giang, Trần Huỳnh Khanh (2013). Hiệu quả của phân vô cơ và hữu cơ trong cải thiện năng suất tiêu (Piper Nigrum L.) tại Phú Quốc. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT. Số 26. 70-75.

2013

144

Nguyễn Ngọc Minh (2014). Khía cạnh văn minh đô thị trong hoạt động bán hàng rong: Trường hợp Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

2014

145

Nguyễn Quốc Nghi, Lê Thị Diệu Hiền và Nguyễn Ngọc Minh, 2014. Hiệu quả tài chính của mô hình trồng thanh long ở huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, sô 3 năm 2014

2014

146

Nguyễn Ngọc Minh (2014). Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ở Trung tâm chẩn đoán y khoa TP. Cần Thơ, Tạp chí Kinh tế-Kỹ thuật.

2014

147

Lương Phước Toàn và Đỗ Đăng Trình (2014). Xác định mặt móng kết tinh của một số dị thường trọng lực ở vùng ĐBSCL bằng thuật giải di truyền dị phân. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

2014

148

Dương Thị Bích, Nguyễn Văn Bá và Huỳnh Văn Bá (2014). Khảo sát tần suất xuất hiện của vi khuẩn Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ở bệnh nhân trứng cascos bôi corticoid. Tạp chí Y dược lâm sàng 108

2014

149

Hồ Văn Thiệt, Lê Đình Tấn Tài, Võ Thị Gương (2014).   Hiện trạng canh tác và một số đặc tính đất vườn trồng măng cụt tại Chợ Lách, Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT. Số 32. 40-45.

2014

150

Lâm Văn Tân, Võ Thị Gương, Châu Minh Khôi, Đặng Văn Tặng (2014). Ảnh hưởng của ngập mặn đến diễn biến của natri và khả năng phóng thích N, P hữu dụng trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT. Số 32. Trang 33-39.

2014

151

Lâm Văn Tân, Võ Thị Gương, Dương Nhựt Long, Nguyễn Hồng Giang(2014). Hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác phù hợptrên đất ven biển huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT. Số 32

2014

152

Lâm Văn Tân, Nguyễn Minh Chánh, Nguyễn Hồng Giang, Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương (2014). Hiệu quả của phân hữu cơ và vôi trong cải thiện một số đặc tính đất và sinh trưởng của lúa trên đất nhiễm mặn. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT. Số chuyên đề, Tập 3. 23-30.

2014

153

Nguyễn Kim Đông (2014). A developed gas chromatography for rapid measurement of methane emissions in the rice field. Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2014

154

Nguyễn Lê Hoàng Yến (2014). Thử nghiệm sử dụng dịch trùn quế promin trong ương ấu trùng tôm càng xanh. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

2014

155

Nguyễn Thành Tâm (2014). Ảnh hưởng của dịch chiết nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Tra. Tạp chí Khoa học Cần Thơ

2014

156

Nguyễn Thành Tâm (2014). Tình hình nghiên cứu và ứng dụng vắc - xin phòng bệnh vi khuẩn Aeromonas Hydrophila. Tạp chí Sinh học

2014

157

Nguyễn Thành Tâm (2014). Tuyển chọn vi khuẩn lactic để sản xuất và sử dụng trong ương cá tra. Tạp chí Sinh học

2014

158

Nguyễn Thành Tâm (2014). Ứng dụng gen mã vạch trong phân loại cá. Tạp chí Khoa học Cần Thơ

2014

159

Nguyễn Văn Bá (2014). Ảnh hưởng của thời gian thủy phân và phương thức bổ sung bột gạo lên năng suất tôm thẻ chân trắng. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

2014

160

Võ Khắc Thường (2014). Khả năng sử dụng các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế dưới khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và một số lưu ý đối với Việt Nam. Tạp chí Hội nhập và Phát triển

2014

161

Võ Khắc Thường (2014). Ứng dụng phương pháp liên kết mờ Topsis trong tuyển nhân sự. Tạp chí Hội nhập và Phát triển

2014

162

Võ Khắc Thường, Phan Bùi Khuê Đài và Lê Hoàng Long (2014). Determinants of Private Consumption in Vietnam: A Study in Provincial Level. Tạp chí Hội nhập và Phát triển

2014

163

Nguyễn Văn Bá (2014). Khảo sát tần suất xuất hiện của vi khuẩn Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ở bệnh nhân trứng cá có bôi corticoid. Tạp chí y dược lâm sàng 108

2014

164

Nguyễn Văn Bá (2014). Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình Biofloc với mật độ và độ mặn khác nhau. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

2014

165

Nguyễn Văn Bá (2014). Sản xuất phân hữu cơ sinh học bón cho rau, màu và cây ăn trái đạt năng suất và chất lượng cao. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

2014

166

Nguyễn Văn Bá (2014). Sử dụng chế phẩm sinh học - giải pháp an toàn và có lợi trong nuôi trồng thủy sản. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

2014

167

Nguyễn Văn Bá (2014). Tuyển chọn vi khuẩn Lactic để sản xuất và sử dụng trong ương cá tra. Tạp chí Sinh học

2014

168

Nguyễn Văn Kiểm (2014). Nuôi vỗ và kích thích sinh sản nhân tạo cá mè hôi (Osteochilus Melanopleura). Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ

2014

169

Nguyễn Văn Thành (2014). Nghiên cứu đánh giá ổn định của công trình đắp trên nền đất yếu có xử lý bấc thấm dựa vào số liệu chuyển vị của nền. Tạp chí xây dựng

2014

170

Tạ Văn Phương, Nguyễn Văn Bá và Nguyễn Văn Hòa (2014). Ảnh hưởng của thời gian thủy phân và phương thức bổ sung bột gạo lên năng suất tôm thẻ chân trắng. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

2014

171

Đào Duy Huân (2014). Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu giang tầm nhìn đến 2025, tạp chí kinh tế - kỹ thuật, đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương số 2 năm 2014.

2014

172

Tạ Văn Phương (2014). Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc với mật độ và độ mặn khác nhau. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

2014

173

Trần Công Luận (2014). Anti-amnesic effect of alkaloid fraction from Lycopodiella cernua (L.) Pic.   Serm. On scopolamine-induced memory impairment in mice. Neuroscience   Letters

2014

174

Trần Công Luận (2014). Bán tổng hợp paclitaxel từ 10-DAB trích từ cây Thông đỏ Lâm Đồng. Tạp chí kiểm nghiệm thuốc

2014

175

Trần Công Luận (2014). Isolation and identification of antioxidant compounds from leaves of Moringa oleifera Lam., Moringaceae. Journal of Ho Chi Minh City Medicine

2014

176

Trần Công Luận (2014). Isolation and structural identification of chemical constituents from the needles of Taxus wallichiana Zucc. and establishment of reference standard taxuspine F. Journal of Ho Chi Minh City Medicine

2014

177

Trần Công Luận (2014). Isolation huperzinine from Lycopodium casuarinoides Spring, Lycopodiaceae. Journal of Ho Chi Minh City Medicine

2014

178

Trần Công Luận (2014). Khảo sát thành phần hóa học tinh dầu Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis) chiết xuất bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước và CO2 siêu tới hạn. Tạp chí khoa hoc và công nghệ

2014

179

Trần Công Luận (2014). Một số kết quả nghiên cứu tạo và nuội rễ bất định sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp chí Công nghệ Sinh học

2014

180

Trần Công Luận (2014). Nghiên cứu tạo và nhân phôi soma sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) trong môi trường lỏng. Tạp chí Khoa học và Phát triển

2014

181

Trần Công Luận (2014). Phân lập một số hợp chất taxoid trong phân đoạn cao methanol 100% từ lá Thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana Zucc.) trồng ở Lâm Đồng. Tạp chí kiểm nghiệm thuốc

2014

182

Trần Công Luận (2014). Study on anti-amnesic effect of ethanol extract of Huperzia serrata and Huperzia squarroza on induced memory impairment in mice. Journal of Ho Chi Minh City Medicine

2014

183

Trần Công Luận (2014). Study on antibacterial activity and antiinflammatory effect of herbal formula combined Belamcada chinensis, Pouzolzia and Morus alba. Journal of Ho Chi Minh City Medicine

2014

184

Trần Công Luận (2014). Study on the genetic diversity of Moringa oleifera from some provinces of Southerm and South Central Vietnam. Journal of Ho Chi Minh City Medicine

2014

185

Trần Công Luận (2014). The standardization of the powder preparation from some medical plants: Belamcanda chinensis, Pouzolzia zeylanica and Morus allba. Journal of Ho Chi Minh City Medicine

2014

186

Trần Ngọc Huyền (2014). Ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá chép phụng. tạp chí khoa học Trường đại học Tây Nguyên

2014

187

Trần Ngọc Huyền (2014). Ảnh hưởng của phương pháp phun mưa và tiêm kích dục tố đến sự sinh sản của cá vàng (Carassius auratus). tạp chí khoa học Trường đại học Tây Nguyên

2014

188

Trần Ngọc Huyền (2014). Ảnh hưởng của thức ăn lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống cá tai tượng da beo. tạp chí khoa học Trường đại học Tây Nguyên

2014

189

Trần Ngọc Huyền (2014). Ảnh hưởng của vi khuẩn Enterococus hirae len tăng trưởng và tỷ lệ sống cá tra giống. tạp chí khoa học Trường đại học Tây Nguyên

2014

190

Nguyễn Thị Thúy An, 2014. Vận dụng một số biện pháp rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua việc dạy học phương trình lượng giác. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, số 30 (2014)

2014

191

Trần Ngọc Huyền (2014). Thử nghiệm ương cá sặc gấm. tạp chí khoa học Trường đại học Tây Nguyên

2014

192

Trần Ngọc Tuyền (2014). Xác định nhu cầu đạm của cá kết (Micronema bleekeri Gunther, 1964) giai đoạn giống. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ

2014

193

Võ Văn Bình, Lê Văn Hòa, Võ Thị Gương, Nguyễn Minh Đông (2014). Ảnh hưởng của ẩm độ, hàm lượng N và chất hữu cơ đến sự phát thải khí nhà kính từ đất vườn chôm chôm ở Chợ Lách Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT. Số chuyên đề, Tập 3. 142 - 150.

2014

194

Võ Văn Bình, Võ Thị Gương, Hồ Văn Thiệt, Lê Văn Hòa (2014). Ảnh hưởng dài hạn của phân hữu cơ trong cải thiện độ phì nhiêu đất và năng suất trái chôm chôm tại Chợ Lách, Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT. Số chuyên đề, Tập 3. 133-141.

2014

195

Trịnh Huề - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Kỹ thuật - Công nghệ.

2015

196

Nguyễn Hà Quốc Tín và Lê Tấn Lợi, 2015. Ảnh hường của cao trình đến khả năng tích lũy carbon trên mặt đất của rừng ngập mặn Công Ông Trang, Huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, số chuyên đề năm 2015

2015

197

Huỳnh Hữu Nhân, Tô Anh Dũng, (2015). Statistical analysis of factors affecting the service quality of Jetstar Pacific airlines. Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ, ĐHQG TP.HCM. Tập 18, Số K4, 67-175.

2015

198

Nguyễn Văn Bá (2015). Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Lactic có khả năng ức chế Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ở bệnh nhân trứng cá bôi corticoid. tạp chí Y học Việt Nam

2015

199

Huỳnh Hữu Nhân, Tô Anh Dũng, (2015).Statistical analysis of factors affecting the service quality of Jetstar Pacific airlines.Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ, ĐHQG TP.HCM. Tập 18, Số K4, 67-175.

2015

200

Tô Anh Dũng, Lê Hoàng Tuấn, (2015). A modified semi-parametric regression model for flood forcasting. Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ, ĐHQG TP.HCM. Tập 18, Số K4, 95-104.

2015

201

Trần Công Luận (2015). Khảo sát hoạt tính kháng ôxy hóa Đảng sâm (Codonopsis javanica)  trồng  và hoang dại tại Lâm Đồng. Y Học TP. Hồ Chí Minh

2015

202

Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Phước Quý Quang (2015). Một số vấn đề pháp lý về đặt cọc. Tạp chí Nghiên cứu và Trao đổi số 20

2015

203

Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Phước Quý Quang (2015). Several legal issues of deposit. Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 21

2015

204

Vũ Quốc Luận, Trần Đình Phương, Trần Công Luận và Dương Tuấn Nhựt, 2015. Vi nhân giống và định tính hoạt chất - sitosterol trên cây Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus blume). Tạp chí Công nghệ sinh học số 13 năm 2015.

2015

205

Trần Công Luận (2015). Nghiên cứu thực nghiệm tác dụng tăng cường miễn dịch của cao chiết và viên nang Đảng sâm Việt Nam (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f.). Y Học TP. Hồ Chí Minh

2015

206

Trần Công Luận (2015). Phân lập một số saponin steroid từ loài Bảy lá một hoa (Paris yunnanensis Franch.) được thu hái tại Kon Tum (Phần 2). Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh

2015

207

Trần Công Luận (2015). Phân lập một số saponin steroid từ loài Bảy lá một hoa (Paris yunnanensis Franch.) được thu hái tại Kon Tum. Tạp chí Dược liệu

2015

208

Trần Công Luận (2015). Tác dụng tăng lực của cao chiết và viên nang Đảng sâm Việt Nam (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f.). Y Học TP. Hồ Chí Minh

2015

209

Trần Công Luận (2015). Thành phần hóa học của lá thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana Zucc.) trồng ở Lâm Đồng. Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh

2015

210

Đào Duy Huân và Lương Minh Cừ, 2015. Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành viễn thông thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing số 28 năm 2015

2015

211

Trần Công Luận (2015). Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm Đảng sâm (Codonopsis javanica) 3 năm tuổi trồng tại Lâm Đồng. Y Học TP. Hồ Chí Minh

2015

212

Võ Minh Sang (2015). Giá cả cảm nhận: Nhân tố chính tác động đến sự hài lòng của người tiêu dùng đối với chất lượng dịch vụ siêu thị: Trường hợp nghiên cứu ở siêu thị Big C Cần Thơ. Tạp chí khoa học ĐHCT

2015

213

Nguyễn Quốc Nghi, Võ Thị Phương Truyền và Nguyễn Ngọc Minh, 2015. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của xoài cát Hòa Lộc ở tỉnh Tiền Giang theo cách tiếp cận từ quan điểm của khách hàng. Tạp chí Đại học Văn Hiến, số tháng 8 năm 2015

2015

214

Dương Thị Bích (2015). Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có khả năng ức chế propionibacterium acnes, staphylococcus, staphylococcus epidermidis ở bệnh nhân trứng cá có bôi corticoid. Tạp chí Y học Việt Nam. Số 1 năm 2015.

2015

215

Đào Duy Huân, 2014. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ 2015 đến năm 2020. Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 16 năm 2014

2015

216

Đào Duy Huân, 2015. Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2014 và dự báo tăng truwonrgr năm 2015. Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 21 năm 2015

2015

217

Đào Duy Huân, 2015. Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch TP. Cần Thơ. Tạp chí Hội nhập và Phát triển số 24 năm 2015

2015

218

Đào Duy Huân, 2015. Gợi mở mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ giai đoạn từ 2016 đến năm 2020. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương số 10 năm 2015

2015

219

Nguyễn Kim Đông và Lâm Thị Kim Ngân, 2015. Nghiên cứu chiết suất và tinh chế steviosid và rebaudiosid A từ cây cỏ ngọt làm chất tạo ngọt trong thực phẩm và dược phẩm. Tạp chí khoa học Đại học Huế

2015

220

Nguyễn Kim Đông và Lâm Thị Kim Ngân, 2015. Phương pháp xác định hàm lượng furural trong rượu gạo cổ truyền Việt Nam bằng hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao. Tạp chí khoa học Đại học Huế

2015

221

Nguyen Kim Dong and Lam Thi Kim Ngan, 2015. Phát triển phương pháp sắc ký khí đo nhanh hàm lượng meeeeetan phát thải trên đồng ruộng. Tạp chí khoa học Đại học Huế

2015

222

Nguyen Kim Dong and Lam Thi Kim Ngan, 2015. Assesing the method of determining the quantity of metals in dried stevia leaves by atomic absorption spectrophotometer. Hue University Journal of Science

2015

223

Võ Minh Sang (2015). Năng lực- Nhân tố quyết định đến kết quả tìm việc và phát triển nghề nghiệp của cử nhân đại học: Trường hợp nghiên cứu ở trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Khoa học Cần Thơ

2015

224

Đào Duy Huân (2015). Chuyển dịch cơ cấu khu vực công nghiệp, trong chuyển đổi mô hình kinh tế tỉnh Hậu Giang tầm nhìn đến năm 2025, tạp chí Tài chính - Marketing số 3 năm 2015.

2015

225

Võ Minh Sang (2015). Tạo dựng lòng tin tiêu dùng rau an toàn đối với người tiêu dùng: Trường hợp nghiên cứu người tiêu dùng ở thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu Tài chính – markerting

2015

226

Nguyễn Thị Linh, 2016. Vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học làm văn nghị luận trong giờ học hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông. Tạp chí giáo dục.

2016

227

Nguyễn Thị Linh (2016). Dạy học làm văn ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực. Tạp chí Giáo dục và trao đổi

2016

228

Nguyễn Lâm Điền (2016). Những đặc sắc của thơ Nguyễn Duy. Tạp chí Đại học Cửu Long

2016

229

Nguyễn Kim Đông (2016). Nghiên cứu chiết xuất và tinh chế Stevioside và rebaudioside A từ cây cỏ ngọt (stevia rebaudiana) làm chất tạo ngọt trong thuewe phẩm và dược phẩm. Tạp chí Đại học Huế

2016

230

Nguyễn Hữu Danh (2016). Tính nữa liên tục trên của ánh xạ nghiệm bài toán cân bằng mạnh theo nón lorentz. Tạp chí Đại học Cần Thơ

2016

231

Lê Thị Anh Thư và Nguyễn Ngọc Minh (2016). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường ĐHTĐ. Tạp chí Đại học Cần Thơ

2016

232

Nguyễn Hà Quốc Tín (2016). Nghiên cứu sự tích lũy cacbon trong cây và mối quan hệ giữa tích lũy cacbon với các tính chất đất tại cồn Ông Trang, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

2016

233

Nguyễn Hà Quốc Tín (2016). Tích lũy cacbon trong đất ở 3 dạng lập địa rừng ngập mặn tại huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

2016

234

Trịnh Huề - So sánh 2 phương pháp tiếp cận PBL và CDIO trong cải cách giáo dục kỹ thuật

2016

235

Trịnh Huề (2016). Một số vấn đề về quản lý đào tạo kỹ thuật - công nghệ ở Trường Đại học Tây Đô theo hướng đảm bảo chất lượng. Tạp chí Giáo dục

2016

236

Trịnh Huề - Quản lý chất lượng giáo dục trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

2016

237

Trịnh Huề (2016). Kinh nghiệm đảm bảo chất lượng giáo dục đại học – khối ngành kỹ thuật – công nghệ trên thế giới. Tạp chí Thiết bị giáo dục

2016

238

Nguyễn Thành Tâm (2016). Ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chép phụng. Tạp chí khoa học Đại học Huế

2016

239

Nguyễn Thành Tâm (2016). Thử nghiệm ương cá sặc gấm (Colisa Lalia). Tạp chí khoa học Đại học Huế

2016

240

Nguyễn Mỹ Hoa, Võ Thị Gương, Nguyễn Hồng Giang. 2016. Economic return assessment of new farming systems in saline-affected soil in Binh Dai district, Ben Tre province, Vietnam. Research for Developing Sustainable Agriculture- Tra Vinh- 22/9/2016.

2016

241

Đào Duy Huân, 2016. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành sản xuất chế biến thủy sản VN. Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 30 năm 2016

2016

242

Đào Duy Huân và Nguyễn Thanh Vân, 2016. Nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thành phố Cần Thơ giai đoạn từ năm 2016-2020. Tạp chí Tài chính Marketing số 34 năm 2016

2016

243

Đào Duy Huân và Nguyễn Thị Anh, 2016. Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ trên chuyến bay từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam - khảo sát hành khách tại TP. HCM. Tạp chí tài chính Marketing

2016

244

Tất Anh Thư, Lê Văn Dũng, Võ Thị Gương, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trang Nàng Linh Chi, Đào Lê Kiều Duyên. 2016. Hiệu quả của phân hữu cơ và vôi trong cải thiện năng suất lúa và đặc tính bất lợi của đất nhiễm mặn trong điều kiện nhà lưới. Số tạp chí Chuyên Đề Nông Nghiệp Trang: 84-93

2016

245

Lâm Văn Tân, Võ Thị Gương, Tất Anh Thư, Võ Thị Vân Anh, Lưu Phi Long. 2016. Một số đặc tính môi trường nước các mô hình canh tác tại huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 19. 70-78.

2016

246

Nguyễn Mỹ Hoa, Trần Sơn Tùng, Nguyễn Hồng Giang, Võ Thị Gương. 2016. Khảo sát sự mặn hóa trong đất   và nước ở các mô hình canh tác cây trồng và thuỷ sản tại huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT. Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường: 42 (2016): 40-49.

2016

247

Trần Ngọc Tuyền và Nguyễn Văn Triều, 2016. Ảnh hưởng của bột bắp với tỷ lệ khác nhau lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và hàm lượng carotenoit trong thịt cá trê vàng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17 - 2016

2016

248

Nguyễn Lê Hoàng Yến, Lâm Minh Sơn (2016). Sử dụng chiết Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) trong ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp

2016

249

Đào Duy Huân và Đào Duy Tùng, 2016. Đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ hải quan điện tử tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM

2016

250

Trương Đông Lộc và Nguyễn Minh Nhật, 2016. Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tạp chí Công nghệ ngân hàng.

2016

251

Võ Minh Sang, 2016. Ba quan điểm chính đo lường lợi thế so sánh trong sản xuất - xuất khẩu hàng hóa quốc gia. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 44

2016

252

Võ Minh Sang, 2016. Tạo dụng lòng tin tiêu dùng rau an toàn: Trường hợp nghiên cứu ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ số 43

2016

253

Võ Minh Sang, 2016. Lợi thế so sánh trong sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam. Tạp chí khoa học Trường Đaị học Mở TP. HCM, 50 (5): 3-15

2016

254

Nguyễn Hữu Danh (2016). Tính nữa liên tục trên của ánh xạ nghiệm bài toán cân bằng mạnh theo nón lorentz. Tạp chí Đại học Cần Thơ

2016

255

Huỳnh Lê Minh Thiện, Hồ Văn Cừu, Nguyễn Hữu Phúc, Trần Thanh Vũ và Đỗ Đăng Trình, 2016. Nghiên cứu ứng dụng mạch điều khiể Back-to-Back giải thuật PI để ổn định nguồn điện trong các phương tiện giao thông vận tải. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn.

2016

256

Nguyễn Minh Ca và Nguyễn Thúy Diễm (2016). Địa danh Sóc Trăng dưới góc nhìn chủ thể văn hóa. Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp

2016

257

Võ Phán và Trần Đức Thưởng (2017). Ứng dụng bệ phản áp vào ổn định nền đường với kích thước tối ưu nhất. Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ, Viện khoa học thủy lợi miền Nam.

2016

258

Trương Đông Lộc và Nguyễn Minh Nhật, 2016. Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá của các cổ phiếu: Bằng chứng thực nghiệm từ Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM. Tạp chí khoa học Đại học Mở TP. HCM

2016

259

Hồ Văn Thiệt, Châu Thị Anh Thy, Võ Thị Gương (2017). Đánh giá hiệu quả của phân K và phân hữu cơ để giảm sự cháy lá và tăng năng suất trái chôm chôm (Nephalium lappaceum L.). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017

260

Tăng Tấn Lộc (2017). Ẩn dụ ý niệm về sông nước trong ca từ nhạc Trịnh Công Sơn. Tạp chí khoa học xã hội miền Trung

2017

261

Võ Thị Phiến và Lê Thị Ngần, 2017. Cơ hội và thách thức của giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 27

2017

262

Le Hoang Tuan and To Anh Dung, 2017. Short-term flood forcasting with an amended semi-parametric regression ensemble model. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ ĐHQG TPHCM

2017

263

Nguyễn Lâm Điền (2017). Thơ trẻ chống Mỹ - Sự nhận thức của tuổi trẻ trong chiến tranh. Tạp chí Đại học Cửu Long.

2017

264

Nguyễn Thúy Diễm và Nguyễn Minh Ca, 2017. Phương thức định danh của tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Kinh tế và Công nghiệp số 15 tháng 11 năm 2017

2017

265

Nguyễn Minh Ca và Nguyễn Thúy Diễm (2017). Địa danh Sóc Trăng dưới góc nhìn không gian văn hóa. Thông tin khoa học giáo dục Trường Đại học Bạc Liêu

2017

266

Võ Minh Sang, Đoàn Hoài Nhân và Đỗ Văn Xê, 2016. Thực trạng và giải pháp thu hút nông hộ tham gia sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ

2017

267

Nguyễn Minh Ca và Nguyễn Thúy Diễm (2017). Văn hóa tộc người bản địa qua địa danh của tỉnh Cà Mau. Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp

2017

268

Nguyễn Minh Ca (2017). Một số vấn đề dạy phong cách tiếng Việt trong nhà trường trung học phổ thông hiện nay- thực trạng và giải pháp. Tạp chí NCKH&PTKT ĐHTĐ

2017

269

Hồ Văn Thiệt, Châu Thị Anh Thy, Võ Thị Gương (2017). Đánh giá hiệu quả của phân K và phân hữu cơ để giảm sự cháy lá và tăng năng suất trái chôm chôm (Nephalium lappaceum L.). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017

270

Võ Văn Bình, Châu Thị Anh Thy, Hồ Văn Thiệt, Võ Thị Gương (2017). Phân tích hiệu quả kinh tế của phân hữu cơ trên vườn cây ăn trái ở đồng bằng sông Cữu Long. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 7: 37-42.

2017

271

Tăng Tấn Lộc (2017). Ẩn dụ ý niệm về sông nước trong ca từ nhạc Trịnh Công Sơn. Tạp chí khoa học xã hội miền Trung.

2017

272

Nguyễn Tiến Dũng (2017). Thực trạng, hiệu quả và những hạn chế, bất cập của những chính sách, cơ chế đối với hệ thống các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 01-18.

2017

273

Nguyễn Phước Quý Quang (2017). Phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 19-29.

2017

274

Võ Khắc Thường (2017). Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Đông. Tạp chí nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 30-41.

2017

275

Đặng Ngọc Cư, Nguyễn Văn Bá và Lê Phú Nguyên Hải (2017). Nâng cao trình độ ngoại ngữ trong giáo dục đại học ở Việt Nam để hội nhập và phát triển. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 51- 57.

2017

276

Đào Duy Huân và Nguyễn Hoàng Giang (2017). Cân đối quỹ bảo hiểm hưu trí thông qua xử lý bài toán dòng tiền đầu tư tài chính. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 42-50.

2017

277

Nguyễn Nhật Khanh và Nguyễn Thị Cẩm Tú (2017). Kê biên quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính- Một số vấn đề bất cập và hướng giải quyết. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 58-71.

2017

278

Võ Minh Sang và Võ Khắc Huy (2017). Năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu gạo Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 72-88.

2017

279

Nguyễn Minh Ca (2017). Một số vấn đề dạy phong cách học tiếng Việt trong nhà trường trung học phổ thông hiện nay- Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 89- 102.

2017

280

Trần Văn Thanh và Đào Duy Huân (2017). Phân tich các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thànhcủa nhân viên đối với công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 103-112.

2017

281

Nguyễn Lâm Điền (2017). Thơ đồng bằng sông Cửu Long sau 1975 – Những điệu tâm tình. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 113-121.

2017

282

Nguyễn Lê Hoài Phương và Nguyễn Mạnh Tuấn (2017). Chế tạo hạt Nano Pt/C, Pt-Ru/C và ảnh hưởng của quá trình ép nhiệt trên hiệu suất của pin nhiên liệu dùng methanol trực tiếp. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 122-131.

2017

283

Nguyễn Thị Ái Thuận, Lâm Bích Thảo và Trần Công Luận (2017). Khảo sát đặc điểm vi học và tác dụng chống oxy hóa của cây thuốc Thượng (Phaeanthus vietnamensisBan). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tể Trường Đại học Tây Đô. 01: 132-142.

2017

284

Đỗ Văn Mãi, Huỳnh Ngọc Trung Dung và Trì Kim Ngọc (2017). Nghiên cứu và sàng lọc các cây thuốc có đáp ứng hoạt tinh chống oxy hóa ở địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 143-152.

2017

285

Bùi Thế Vinh, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Võ Thị Ngọc Mỹ và Trần Công Luận (2017). Khảo sát hoạt tính sinh học của các Aporphin alkaloid từ cây Tơ xanh (Cassytha Filiformis L.). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 153-167.

2017

286

Trần Huỳnh Khanh, Dương Văn Nam, Châu Minh Khôi và Võ Thị Gương (2017). Tác động của mất tầng đất mặt đến độ phì nhiêu đất và năng suất lúa tại huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 168-181.

2017

287

Mai Linh Cảnh và Nguyễn Duy Cần (2017). Thiết kế hệ thống quản lý cấp tỉnh chương trình nông thôn mới: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 182- 197.

2017

288

Tạ Văn Phương, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Xuân Linh và Nguyễn Hải Âu (2017). Đánh giá khả năng bổ sung bột đậu nành trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình Biofloc. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 198-214.

2017

289

Nguyễn Văn Kiểm và Lam Mỹ Lan (2017). Sử dụng Domperidon và 17, 20 P kích thích cá trê vàng (Clarias macrocephalus Gunther, 1864) sinh sản. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 01: 215-223

2017

290

Trần Công Luận và ctv (2017). Ảnh hưởng của thể tích và điều kiện thoáng khí trong nuôi cấy in vitro và định tính adenosine trong cây lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume). Tạp chí Công nghệ Sinh học 15(1):1-11

2017

291

Trần Công Luận và ctv (2017). Khảo sát thành phần alkaloid và tác dụng sinh học của cây Thuốc thượng (Phaeanthus vietnamensis Ban) (2017). Tạp chí Y học Tp. HCM (In press)

2017

292

Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn ThịThùy Anh, Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Phúc Huy, Hoàng Thanh Tùng, Vũ Thị Hiền, Vũ Quốc Luận, Bùi Thế Vinh, Trần Công Luận. 2017. Ảnh hưởng của điều kiện mô phỏng không trọng lực lên khả năng nảy mầm, sinh trưởng, phát triển và tích lũy hợp chất thứ cấp của sâm bố chính nuôi cấy in vitro. Tạp chí công nghệ sinh học 15(1): 73-85.

2017

293

Nguyen Chi Ngon and Quach Lyl Da, 2017. Application of hamnosys and avatar 3D jasigning to construction of Vietnamese sign language animations. Tạp chí KHCN ĐHĐN, Số 11(120).2017, Quyển 1)

2017

294

Nguyễn Ngọc Minh và Lê Thanh Lâm, 2017. Phân tích sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ logistics của công ty cổ phần vận tải thủy Tân Cảng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 02: 1-12.

2017

295

Lê Văn Dũng, Nguyễn Duy Cần, Lê Thành Sơn và Võ Thị Gương, 2017. Hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác do tác động của xâm nhập mặn tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 02: 13-24.

2017

296

Ngô Thị Ngọc Thảo, 2017. Cách thể hiện ý nghĩa mức độ trong tiếng Việt và tiếng Anh. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 02: 25- 43.

2017

297

Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Văn Triều, 2017. Ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng đạm khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn cá bột lên cá giống. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 02: 75-84.

2017

298

Võ Văn Bình, Đỗ Bá Tân và Võ Thị Gương, 2017. Hiệu quả của phân hữu cơ và cung cấp cân đối dưỡng chất trong cải thiện năng suất trái thanh long (Hylocereus Undatus). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 02: 101-113.

2017

299

Trần Công Luận, Trịnh Minh Thiên, Hà Quang Thanh, Nguyễn Lĩnh Nhân và Nguyễn Thị Thu Hương, 2017. Khảo sát tác dụng tăng lực của chế phẩm từ Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 02: 114-123

2017

300

Đỗ Văn Mãi, Lê Trần Thùy Linh, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Tấn Phát và Trần Công Luận, 2017. Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) trồng tại An Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 02: 124-135.

2017

301

Trần Công Luận, Nguyễn Hoàng Minh, Đào Trần Mộng, Nguyễn Lĩnh Nhân, Trần Mỹ Tiên và Nguyễn Thị Thu Hương, 2017. Tác dụng bảo vệ gan của nang Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) trên mô hình gây tổn thương gan mạn ehtanol. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 02: 136-145

2017

302

Hồ Viết Tiến và Nguyễn Đình Khôi (2017). Chỉ số quản trị công ty và hiệu quả tài chính: Bằng chứng từ VN. Tạp chí Kinh tế phát triển Trường ĐH kinh tế HCM

2017

303

Trương Đông Lộc, Phùng Khánh Ngọc và Nguyễn Trí Dũng (2017). Mối quan hệ giữa giá vàng ở VN và giá vàng thế giới. Tạp chí khoa học và Đào tạo ngân hàng số 184 năm 2017

2017

304

Lê Cảnh Bích Thơ, Võ Văn Tuấn và Trương Thị Thanh Tâm (2017). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ số 48 năm 2017

2017

305

Nguyễn Phước Quý Quang (2017). Phát triển sản phẩm du lịch "Chợ nỗi" tại Cần Thơ mang đặc trưng "Đô thị sông nước". Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội. Số 9-2017.

2017

306

Nguyễn Phước Quý Quang (2017). Các nhân tố tác động đến phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số 503-2017.

2017

307

Nguyễn Phước Quý Quang (2017). Một số chính sách và giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. Số 502-2017.

2017

308

Nguyễn Văn Điệp và Nguyễn Phước Quý Quang, 2018. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ cơ sở vật chất Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 1-19.

2018

309

Trần Công Luận và Nguyễn Quốc Phước, 2018. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên tại công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô.     03: 20-38.

2018

310

Đào Duy Huân và Trần Trúc Linh, 2018. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lựa chọn Đài PT&TH TP Cần Thơ cung cấp dịch vụ quảng cáo. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 39-51.

2018

311

Đào Duy Huân và Trần Thị Hiền, 2018. Ảnh hưởng các yếu tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục hải quan Tây Đô, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 64-75.

2018

312

Lê Hoàng Lệ Thủy, Trần Văn Nhuộm và Nguyễn Thị Khánh Vân, 2018. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: kinh nghiệm tổ chức thực hiện từ Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 76-85.

2018

313

Tạ Văn Phương, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Công Kỉnh và Nguyễn Văn Bá, 2018. Đánh giá yếu tố kỹ thuật và hiệu quả tài chánh trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình Biofloc tại Thạnh Phú – tỉnh Bến Tre. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 86-99.

2018

314

Võ Văn Bình và Võ Thị Gương, 2018. Cải thiện một số đặc tính nông học và năng suất trái chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) qua sử dụng phân hữu cơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô.   03: 100-113.

2018

315

Trì Kim Ngọc, Phạm Thành Trọng, Huỳnh Ngọc Trung Dung, Nguyễn Hữu Phúc và Võ Văn Lẹo, 2018. Đặc điểm vi phẩu và khả năng chống oxy hóa của lá Cà na (Elaeocarpus hygrophilus). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 114-122.

2018

316

Nguyễn Phước Định, Lê Hữu Bảo Trân, Võ Thị Tuyết Trâm và Đỗ Văn Mãi, 2018. Phân tích dư lượng imidacloprid và azoxystrobin bằng phương pháp sắc ký lỏng: Trường hợp nghiên cứu trên cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 123-137.

2018

317

Dương Thị Bích, Nguyễn Kim Phụng, Nghị Ngô Lan Vi và Nguyễn Văn Bá, 2018. Khảo sát khả năng ức chế một số vi sinh vật gây bệnh trên da từ cao chiết rau má (Centella asiatica (L.) Urban). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 138-147.

2018

318

Lâm Quốc Anh, Nguyễn Hữu Danh và Trần Ngọc Tâm, 2018. Sự đặt chỉnh HÖLDER cho bài toán tối ưu. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 148-156.

2018

319

Trần Thị Ngọc Mai và Trần Công Luận, 2018. Phân tích vi học và thành phần hóa học của lan một lá Nervilia oragoana Gaudich- họ lan Orchidaceae thu hái ở Kon Tum. Tạp chí khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 60, số 5.

2018

320

Ngo Trong Nghia, Nguyen Nu Dan Phuong, Pham Nguyen Kim Tuyen, Ngo Quoc Luan, Phan Nhat Minh, Bui Trong Dat, Tran Cong Luan, Mai Dinh Tri and Nguyen Tan Phat, 2018. Phytochemical constituents of n-hexane extract for the leaves of Markhamia stipulata var. Canaense V.S. Dang. Vietnam Journal of Chemistry, Volume 56, Number 4e1.

2018

321

Ngo Trong Nghia, Truong Ngoc Bao Hien, Phan Nhat Minh, Le Tien Dung, Dang Van Son, Tran Cong Luan, Mai Dinh Tri and Nguyen Tan Phat, 2018. Flovonoids and iridoid from te leaves of Stereospermum binhchauenis V.S. Dang. Vietnam Journal of Chemistry, Volume 56, Number 4e1.

2018

322

Nguyen Kim Dong and Lam Thi Kim Ngan, 2018. Validation and quantitative analysis of lead and cadmium in dried stevia leaves by graphite furnace atomic absorption spectrophotometry. Hue University Journal of Science: Natural Science.

2018

323

Nguyen Kim Dong, Duong Thi Bich and Nguyen Chi Toan, 2018. The estimation method of S-acid lactic in the fermention products of aloe vera gel by high-perfomance liquid chromatography. Hue University Journal of Science:

2018

324

Phan Đình Khôi và Trần Thúy Hằng, 2018. Thôn tin lợi nhuận công bố và lợi nhuận bất thường: bằng chứng thực nghiệm từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Công nghệ ngân hàng số 144

2018

325

Nguyễn Thị Thúy Vân và Lê Thị Ngần, 2018. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho sinh viên Trường đại học tư thục. Tạp chí Thiết bị giáo dục số 161

2018

326

Nguyễn Ngọc Diệp, 2018. Địa vị pháp lý của kế toán trưởng trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Công thương số 9-2018

2018

327

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Lụa và Cao Thị Sen, 2018. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân trong sử dụng dịch vụ hành chính công về đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân Quận Bình Thủy. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 1-15.

2018

328

Huỳnh Thanh Minh,   Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú và Võ Thị Gương, 2018. Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm bưởi tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 16-30.

2018

329

Hồ Văn Nên và Nguyễn Minh Tiến, 2018. Mối quan hệ giữa các yếu tố tài chính với sự gắn kết trong công việc của nhân viên tại các ngân hàng TMCP tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 31-45.

2018

330

Châu Phương Uyên, 2018. Phát triển du lịch nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 46-56.

2018

331

Huỳnh Thị Mỹ Duyên, 2018. Vấn đề chiêm nghiệm của giảng viên trong giảng dạy tiến Anh. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 57-66.

2018

332

Phan Văn Tiến và Phan Mộng Giúp, 2018. Nhân vật nếm trải trong tiểu thuyết Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 67-84.

2018

333

Phan Văn Thơm và Võ Tấn Thành, 2018. Nghiên cứu sản xuất cồn tuyệt đối bằng phương pháp hồi lưu nhiều bậc. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 85-97.

2018

334

Trần Ngọc Tuyền và Nguyễn Văn Triều, 2018. Ảnh hưởng của mật độ và độ mặn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Bống tượng (Oxyeleotris marmoratus) giai đoạn 1 đến 3 tháng tuổi. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 98-110.

2018

335

Đỗ Văn Mãi, Lê Kim Huyền, Huỳnh Ngọc Trung Dung và Thiều Văn Đường, 2018. Khảo sát đặc điểm vi học và tác dụng chống oxy hóa của lá dây Vác. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 111-128.

2018

336

Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Văn Minh Tâm, Lê Thị Mai Lý và Trần Công Luận, 2018. Phân lập hợp chất Stigmasta-5,22-dien-3-ol và Stigmasta-4,22-dien-3-on trong phân đoạn Diethyl Ether từ rễ cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 129-137.

2018

337

Nguyễn Thị Thuý Lan, Nguyễn Thị Anh Thư và Đỗ Văn Mãi, 2018. Nghiên cứu bào chế trà hoà tan hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch từ nấm Linh chi đỏ và Cà phê. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 138-153.

2018

338

Nguyễn Phú Quý, Mai Văn Hiếu và Bùi Thị Bửu Huê, 2018. Tổng hợp dẫn xuất 2,5-diaryl-1,3,4-Oxadiazole. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 154-161.

2018

339

Võ Thị Kiên Hảo, Nguyễn Thị Thu Thảo, 2018. Thực trạng sử dụng Hàn the trong chả cá tươi tại một số chợ trên địa bàn Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Thông tin Khoa học - Giáo dục Đại học Bạc Liêu. Số 27 - 2018

2018

340

Nguyễn Lâm Điền, Đặng Thị Bảo Dung, Phan Thị Minh Uyên và Hứa Như Ngọc, 2019. Khảo sát kiến thức và kỹ năng của chủ hộ tham gia mô hình homestay ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 01-12.

2019

341

Bùi Văn Sáu, Nguyễn Tương Lai, Nguyễn Phúc Khánh và Huỳnh Thị Kiều Thu, 2019. Nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 13-35

2019

342

Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Nguyễn Năng Phúc, Lê Thảo Duy, Phòng Thị Huỳnh Mai và Hồ Đức Hùng, 2019. Đánh giá của du khách về hoạt động marketing du lịch tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 36-49.

2019

343

Nguyễn Lâm Điền, Nguyễn Mỹ Bảo Châu và Đặng Thị Bảo Dung. Khám phá những ngôi chùa độc đáo ở Sóc Trăng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 50-58.

2019

344

Nguyễn Ngọc Minh, Trần Kiều Nga và Thái Ngọc Vũ, 2019. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch MICE trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 59-73.

2019

345

Tăng Tấn Lộc, Lê Văn Hiệu và Dương Thanh Xuân, 2019. Sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 74-83.

2019

346

Nguyễn Ngọc Minh, Ngô Thị Ngọc Thảo, Trần Quang Vy, Châu Xuân Quỳnh và Đặng Huỳnh Anh, 2019. Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 84-93.

2019

347

Nguyễn Lâm Điền, Nguyễn Thị Lụa, Cao Thị Sen và Lý Thị Yến Phương, 2019. Sự hài lòng của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ khách sạn tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 94-109.

2019

348

Trần Thị Kiều Trang và Lý Thị Trà My, 2019. Một số món ngon đặc sản của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 110-118.

2019

349

Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Tuấn Kiệt, 2019. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 119-133.

2019

350

Nguyễn Năng Phúc, Huỳnh Thị Kiều Thu và Nguyễn Tương Lai, 2019. Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 134-154.

2019

351

Trần Thị Kiều Trang, Tăng Tấn Lộc, Lê Văn Hiệu và Dương Thanh Xuân, 2019. Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 155-164.

2019

352

Bùi Văn Sáu, Trần Kiều Nga và Dương Thanh Xuân, 2019. Sự cần thiết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 165-174.

2019

353

Nguyễn Ngọc Minh, Bùi Văn Sáu và Dương Thanh Xuân, 2019. Phát triển loại hình du lịch homestay tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 175-187.

2019

354

Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Nguyễn Năng Phúc, Huỳnh Thị Kiều Thu, Phòng Thị Huỳnh Mai và Hồ Đức Hùng, 2019. Ảnh hưởng của các thành phần marketing hỗn hợp đến sự hài lòng của du khách đến thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 200-215.

2019

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC DUYỆT NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số: 232/QĐ-ĐHTĐ ngày 11 tháng 5 năm 2016 của

Hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô)

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí (triệu đồng)

1

Nghiên cứu sản xuất cồn tuyệt đối bằng phương pháp hồi lưu nhiều bậc

PGS.TS. Phan Văn Thơm

(Khoa Sau Đại học)

35

2

Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học lên men từ vi khuẩn lactic trong điều trị mụn trứng cá ở thể nhẹ và trung bình

ThS. Dương Thị Bích

(Khoa Dược – Điều dưỡng)

20

3

Khảo sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (imidacloprid) trên một số dược liệu ở địa bàn Thành phố Cần Thơ

ThS. Nguyễn Phước Định

(Khoa Dược – Điều dưỡng)

30

Tổng kinh phí

85

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

 1

Phát triển mô hình thực hành điện khí nén

Ths. Nguyễn Duy Ninh

(Khoa KTCN)

 2

Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn xuất có cấu trúc dị vòng 1,3,4-oxadiazole

Ths. Nguyễn Phú Quý

(Khoa Dược – Điều dưỡng)

 3

Thực trạng và giải pháp phát triển loại hình du lịch homestay tại TP. Cần Thơ”

Ths. Dương Thanh Xuân

 Ths. Lê Văn Hiệu

(Khoa Ngữ văn)

Xây dựng phần mềm quản lý các khảo sát tại Trường Đại học Tây Đô

Ths. Lê Thanh Trúc

Ths. Nguyễn Chí Cường

(TT KT&ĐBCLGD)

Phân tích ảnh hưởng hiệu ứng chốt chặn đến khả năng kháng cắt dầm BTCT gia cường tấm GFRP

Ths. Lã Hồng Hải

Khoa KTCN)

Phá sản ngân hàng và quyền lợi của người gửi tiền

PGS.TS. Võ Khắc Thường

PGS.TS. Võ Khắc Thường

Ths. Tất Duyên Thư

Ths. Lý Thị Phương Thảo

Ths. Thái Thị Bích Trân

Ths. Lê Thị Ngọc Em

(Khoa KT-TCNH)

Ảnh hưởng của quản trị công ty, cơ cấu vốn đến rủi ro: Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ths. Phan Ngọc Bảo Anh

Ths. Trần Thuý Hằng

Ths. Lê Cảnh Bích Thơ

(Khoa KT-TCNH)

Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

TS. Trần Kiều Nga

Ths. Lê Thị Ngọc Em

Ths. Trần Thuý Hằng

(Khoa KT-TCNH)

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian tự học của sinh viên khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, trường Đại học Tây Đô

Ths. Nguyễn Trí Dũng

Ths. Thái Kim Hiền Nhân

Ths. Võ Ngọc Hải

(Khoa KT-TCNH)

10 

Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn vết mổ và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân hậu phẫu tại khoa Ngoại Tổng Hợp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2018

Ths. Nguyễn Thị Hồng Nguyên

BS.CKI. Phan Ngọc Thủy

(Khoa Dược-Điều dưỡng)

11 

Phân lập hợp chất saponin và xây dựng quy trình định lượng đồng thời 2 hợp chất saponin từ lá cây Đinh lăng [Polyscias fruticosa (L.) Harms]

Ths. Đỗ Văn Mãi

(Khoa Dược-Điều dưỡng)

12 

Khảo sát ảnh hưởng của đặc tính và hàm lượng dinh dưỡng trong đất đến dược tính trong cây vọng cách

TS. Võ Văn Bình

(Khoa Sinh học ứng dụng)

 

Nghiên cứu chiết xuất và tinh sạch gluten từ bột lúa mì ứng dụng trong chế biến thực phẩm

Ths. Nguyễn Kim Đông

Ths. Lâm Thị Kim Ngân

 (Khoa Sinh học ứng dụng)

 13

Ứng dụng các phương pháp thống kê trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Trường Đại học Tây Đô

PGS.TS. Tô Anh Dũng

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Ths. Nguyễn Thị Thúy An

Ths. Trương Thị Mỹ Dung

Ths. Võ Thị Mộng Thúy

(Khoa Cơ bản)

14 

Nghiên cứu xử lý ảnh để nhận dạng biển số xe moto

Ths.Bùi Xuân Tùng

(Khoa KTCN)

15 

Giải pháp thu hút du khách đến Thành phố Cần Thơ

Ths. Nguyễn Huỳnh Phước Thiện

Ths. Đinh Vũ Long

Ths. Trịnh Bửu Nam

Ths. Nguyễn Thị Thanh Trúc

(Khoa QTKD)

16 

Nghiên cứu nuôi Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) và tôm sú kết hợp

Ths. Tăng Minh Khoa

(Khoa Sinh học ứng dụng)

 17

Hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trong giảm bệnh vàng lá, thối rễ và tăng năng suất trái vườn cam sành

GS.TS. Võ Thị Gương

Ths. Nguyễn Ngọc Thanh

Ths. Võ Văn Sĩ

(Phòng QLKH & HTQT)

18 

Tính chất của tập nghiệm xấp xỉ bài toán cân bằng

Ths. Nguyễn Hữu Danh

PGS.TS. Lâm Quốc Anh

Ths. Trần Ngọc Tâm

(Khoa Cơ bản)

19 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của sinh viên tại các tỉnh khu vực ĐBSCL

Ths. Phòng Thị Huỳnh Mai

Ths. Thái Ngọc Vũ

Nguyễn Kim Thắm

Ths. Võ Khắc Huy

Lê Thị Kiều Diễm

(Khoa QTKD)

 20

Thành tố văn hóa qua địa danh quận Cái Răng thời Pháp thuộc

Ths. Nguyễn Thúy Diễm

(Khoa Ngữ văn)

21 

Văn hóa tộc người Khmer Nam Bộ qua địa danh ở tỉnh Sóc Trăng

Ths. Nguyễn Minh Ca

(Khoa Ngữ văn)

22 

Cập nhật Chương trình đào tạo Thực hành kỹ năng hành chính văn phòng cho sinh viên ngành Khoa học xã hội và kinh tế tại Trường Đại học Tây Đô

Ths. Triệu Thái Dương

Ths. Lê Hoàng Lệ Thủy

Ths. Trần Văn Nhuộm

(Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục)

23 

Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống chưng cất loại tháp chóp

PGS. Phan Văn Thơm

Ths. Đỗ Văn Mãi

(Khoa Sau Đại học)

24 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất rau sạch theo tiêu chí VietGap

Ths. Lê Thị Thu Lan

Ths. Quách Luyl Đa

(Khoa KTCN)

25 

Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển thiết bị điện tử từ xa thông qua mạng Internet bằng giọng nói trên phần mềm điện thoại thông minh

Ths. Đỗ Chí Tâm

(Khoa KTCN)

26 

Đảng Bộ cơ sở Trường Đại học Tây Đô lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thực trạng và những kinh nghiệm, giải pháp từ thực tiễn

CN. Lê Văn Sơn

Ths. Phạm Phi Hùng

Ths. Nguyễn Hà Quốc Tín

(Phòng TCHC)

27 

Hiệu quả của phương pháp dạy học bằng dự án trong việc học Ngôn Ngữ Anh trong trường Đại học Tây Đô

Ths. Lý Thị Trà My

Ths. Đặng Thị Bảo Dung

Ths. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Ths. Mai Thành Hiệp

Ths. Ngô Thị Ngọc Thảo

(Khoa Ngữ văn)

28 

Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Tây Đô hiện nay.

TS. Nguyễn Việt Hùng

Ths. Nguyễn Thị Thúy Vân

Ths. Lê Thị Ngần

(Khoa Cơ bản)

29 

Nghiên cứu vi sinh vật hữu ích trong hệ thống Biofloc để cải thiện môi trường và năng suất nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopeanaeuc vannamei)

TS. Tạ văn Phương

PGS.TS. Nguyễn Văn Bá

ThS. Phạm Thị Mỹ Xuân

ThS. Trần Ngọc Tuyền

(Khoa Sinh học ứng dụng)

30 

Đánh giá khả năng đào thải dư lượng kháng sinh trong cơ thịt động vật thủy sản bằng dịch chiết Bạch hoa xà

ThS. Nguyễn Lê Hoàng Yến

(Khoa Sinh học ứng dụng)