DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CẤP TRƯỜNG ĐƯỢC DUYỆT NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số: 232/QĐ-ĐHTĐ ngày 11 tháng 5 năm 2016 của

Hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô)

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí (triệu đồng)

1

Nghiên cứu sản xuất cồn tuyệt đối bằng phương pháp hồi lưu nhiều bậc

PGS.TS. Phan Văn Thơm

(Khoa Sau Đại học)

35

2

Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học lên men từ vi khuẩn lactic trong điều trị mụn trứng cá ở thể nhẹ và trung bình

ThS. Dương Thị Bích

(Khoa Dược – Điều dưỡng)

20

3

Khảo sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (imidacloprid) trên một số dược liệu ở địa bàn Thành phố Cần Thơ

ThS. Nguyễn Phước Định

(Khoa Dược – Điều dưỡng)

30

Tổng kinh phí

85