DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUẬN, TỈNH, TP

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Đơn vị

Cấp

Năm BĐ

Năm NT

1

Sản xuất và sử dụng phân sinh học hữu cơ tại nông hộ cho rau màu, cây ăn trái đạt năng suất và chất lượng cao

PGS.TS. Nguyễn Văn Bá

Khoa SHUD

Cấp Quận

2010

2013

2

Nghiên cứu vấn đề lao động việc làm người dân quận Cái Răng - TP Cần Thơ

Ths. Võ Minh Sang

Khoa QTKD

Cấp Quận

2011

2012

3

Nghiên cứu đề xuất giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang theo hướng cạnh tranh trong giai đoạn năm 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

PGS.TS. Đào Duy Huân

Khoa QTKD

Cấp Tỉnh

2012

2014

4

Nghiên cứu phát triển mô hình Aquaponics cho hộ gia đình ở quận Cái Răng - Thành phố Cần Thơ

Ths. Nguyễn Thành Tâm

Khoa SHUD

Cấp Quận

2012

2014

5

Xây dựng mô hình nuôi thủy sản thâm canh trong bể nhựa ở quận Cái Răng-Thành phố Cần Thơ

PGS.TS. Nguyễn Văn Bá

Khoa SHUD

Cấp Quận

2013

2015

6

Nghiên cứu đề xuất mô hình sản xuất - phân phối - tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Ths. Võ Minh Sang

Khoa QTKD

Cấp Quận

2014

2015

7

Nghiên cứu, đánh giá thành phần hóa học và sinh học kết hợp sản xuất thực phẩm chức năng từ cây Đinh lăng lá nhỏ tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, tỉnh An Giang (Polyscias fruticosa (L.) Harms)

PGS.TS. Trần Công Luận
Ths. Đỗ Văn Mãi
Ths. Nguyễn Phước Định

Khoa Dược - Điều dưỡng

Cấp Tỉnh

2015

2017

8

Xây dựng hệ thống trợ giúp khuyến nông trực tuyến tại Đồng bằng sông Cửu Long

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn
PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe

GVC.Ths. Trương Thị Thanh Tuyền
Ths. Lương Thế Anh
Ths. Quách Luyl Đa

Khoa KTCN

Cấp Bộ

2016

2018

9

Xây dựng mô hình nuôi Ếch Thái Lan (Rana tigrina) kết hợp với Cá Tra (Clarias macroceophalus) trong ao tại quận Cái Răng, TPCT

TS. Nguyễn Văn Triều
Ths. Trần Ngọc Tuyền

Khoa SHUD

Cấp Quận

2018

2019

10

Xây dựng mô hình nuôi kết hợp hàu Thái Bình Dương - tôm tại huyện Đầm Dơi

Ths. Tăng Minh Khoa
Tăng Minh Tân
Trần Hoài Phong

Khoa SHUD

Cấp Quận

2018