Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế Trường Đại học Tây Đô là phòng chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban Giám hiệu về quản lý hoạt động khoa học công nghệ; định hướng khoa học công nghệ góp phần xây dựng kế hoạch chiến lược của trường trung và dài hạn. Bên cạnh đó, Phòng còn là cầu nối quan trọng giữa Trường Đại học Tây Đô với các cơ quan, tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế trong việc thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu khoa học, tổ chức và quản lý hoạt động liên kết đào tạo (trình độ đại học, thạc sĩ...), trao đổi du học sinh và quản lý hoạt động tình nguyện viên nước ngoài đến và làm việc tại trường.

 Cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

1. GS.TS. Võ Thị Gương (Trưởng phòng)

G new 1

 

2. Võ Văn Sĩ (Chuyên viên)

x

 

 Tiếp đại diện lãnh đạo Trường ĐH HELP Malaysia

GS.TS. Võ Thị Gương cùng lãnh đạo nhà trường tiếp Ban Giám hiệu Trường Đại học HELP (Malaysia)

Tiếp đại diện lãnh đạo tổ chức GIZ Đức 1

Ông Võ Văn Sĩ cùng Lãnh đạo nhà trường tiếp đại diện tổ chức GIZ (Đức)