KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC ĐÀO TẠO THẠC SĨ VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOONGSIL (HÀN QUỐC)

Logo of soongsil university

Trong  tháng 5 năm 2013, biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Tây Đô và trường Đại học Soongsil (Hàn Quốc)  đã được hoàn tất. Trong buổi ký kết, có đại diện của trường Đại học Soongsil là GS.TS. Hongsik J. Cheon – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, GS.TS. Min Jung Kim- Trưởng Khoa đào tạo từ xa và Bà Song Eun Ju- Đại diện trường Soongsil ở Việt Nam và lãnh đạo của trường Đại học Tây Đô là TS. Phan Văn Thơm- Q. Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Văn Quang- Phó Hiệu trưởng, Ths. Võ Minh Sang- Phó Khoa Quản trị kinh doanh.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Tây Đô và Trường Đại học Soongsil  là cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực giữa hai trường sắp tới. Cũng tại buổi lễ ký kết, hai trường đã chia sẻ về những thành tựu khoa học nổi bật và qua đó đã xác định những định hướng hợp tác ban đầu để xúc tiến triển khai hợp tác trong đào tạo Thạc sĩ.