tdu logo2

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Trường Đại học Tây Đô, số 68, Đường Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: (+84) 907 26 1080