TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TIẾP NHẬN TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA TỔ CHỨC GIZ (ĐỨC)Tiếp đại diện lãnh đạo tổ chức GIZ Đức

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Tây Đô và tổ chức GIZ (Đức) từ năm 2008 đến nay, Đại diện tổ chức GIZ đã đến thăm và làm việc với trường vào ngày 21 tháng 9 năm 2012. Trong chuyến thăm này có Ông Ralf Timmler Lippina, đại diện tổ chức GIZ ở Việt Nam; Bà Nguyễn Thanh Huyền, trợ lý và Cô Sonja Germscheid, tình nguyện viên. Mục đích của chuyến thăm là tham quan trường và giới thiệu một tình nguyện viên đến công tác tại trường trong năm học 2012 – 2013.

Trong thời gian công tác tại trường, Cô Sonja tham gia giảng dạy các lớp tiếng Anh cho sinh viên và lớp thực hành Anh ngữ cho cán bộ, giảng viên của trường. Bên cạnh hoạt động trên, Cô Sonja cũng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết về đất nước, văn hóa và con người giữa hai quốc gia.