Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 1082/TB-SKHCN của Sở KH&CN An Giang v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2017-2018 (đợt 3).
 
Danh mục nhiệm vụ, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, số lượng, hình thức và địa chỉ nộp hồ sơ có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Các files biểu mẫu liên quan được đăng trên website có địa chỉ: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Thủ tục hành chính, tiểu mục Lĩnh vực khác.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Sở: đến hết ngày thứ Sáu 17 tháng 11 năm 2017.
 
Kính nhờ quý thầy cô triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.