BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH VÀ

PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC

 

Nhằm hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp xây dựng đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phương pháp viết bài báo khoa học đạt chuẩn theo quy định chất lượng khoa học của các tạp chí trong và ngoài nước và được sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường, vào lúc 08 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2017, Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về nội dung xây dựng đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phương pháp viết bài báo khoa học với sự tham gia của hơn 40 giảng viên của nhà trường.

f9b0c9f4ceb021ee78a1

Tại buổi báo cáo, GS.TS. Võ Thị Gương (Trưởng phòng QLKH&HTQT) đã chia sẽ kinh nghiệm quý báu về phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học và phương pháp viết bài gửi đăng các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. 

611078567f12904cc903

Trong tương lai nhà trường sẽ có kế hoạch tổ chức những buổi báo cáo chuyên  đề về nghiên cứu khoa học đến giảng viên và sinh viên nhà trường nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Tây Đô ngày càng phát triển. Để tham khảo bài báo cáo chuyên đề về phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học và viết bài đăng tạp chí khoa học, quý thầy/cô có thể tải file đính kèm.