Slide1Theo chương trình liên kết giữa Trường Đại học Tây Đô và Trường Đại học City University of Seattle (Mỹ), tạo điều kiện cho sinh viên Trường kiểm tra trình độ tiếng Anh của bản thân, nhất là sinh viên có ý định du học Mỹ kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào,

Trường Đại học Tây Đô và Trường Đại học City University of Seattle (Mỹ) tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Anh với thời gian như sau:
1. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 15/2/2018
2. Lệ phí đăng ký: 100.000 đồng
3. Hình thức kiểm tra: Ngữ pháp, viết và nói
4. Thời gian kiểm tra: 9h sáng ngày 22/3/2018
Từ ngày 15/3/2018 đến ngày 21/3/2018 sinh viên đăng ký kiểm tra sẽ được giảng viên Trường Đại học Tây Đô ôn tập MIỄN PHÍ.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế
Điện thoại: 0292 3527896 - 01256218218 (Cô Châu)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.