Thông tin về Chương trình học bổng JDS

thumbnail

Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm tại các trường đại học của Nhật Bản cho các ngành học sau: Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường (Kinh tế công, Quản trị công), Giao thông/Phát triển đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Môi trường (Biến đổi Khí hậu và Ngăn ngừa Thảm họa), Tăng cường chức năng tư pháp (Luật) và Tăng cường năng lực hành chính công. Chương trình đào tạo sẽ trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho cán bộ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Niên khóa 2017-2018, chương trình dự kiến tiếp nhận tối đa 30 học viên thạc sĩ.
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng JDS được đăng tải tại trang web:http://jds-scholarship.org

Lịch hội thảo học bổng JDS

Cần Thơ

14:00 ~ 17:00
10/08/2016 (Thứ tư)

Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Dự kiến tiến độ tuyển sinh

21/10/2016: Hết hạn nộp hồ sơ sơ tuyển học bổng JDS

Tháng 11/2016: Tổ chức thi kiểm tra trình độ tiếng Anh (TOEFL ITP) cho các ứng viên chưa có chứng chỉ TOEFL ITP đạt 500 điểm hoặc IELTS 5.5

Tổ chức kiểm tra toán đại số cơ bản (trừ ứng viên dự tuyển ngành Luật tại 02 trường Nagoya và Kyushu)

Tháng 12/2016: Các trường đại học Nhật Bản xét chọn hồ sơ

Tháng 01 hoặc Tháng 02/2017: Các trường đại học Nhật Bản tiến hành phỏng vấn chuyên môn

Tháng 03/2017: Ban Điều hành chương trình học bổng thực hiện phỏng vấn vòng cuối

Cuối tháng 03/2017: Thông báo kết quả cuối cùng

Tháng 04/2017: Hoàn tất hồ sơ nhập học

Tháng 08/2017: Nhập học tại các trường Nhật Bản