THÔNG TIN

Trong thời gian làm việc với Trường ĐHCT,  đoàn Giáo sư các Trường ĐH Nhật Bản lĩnh vực Thủy Sản sẽ tổ chức Seminar giới thiệu một số nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Thủy sản(Chương trình đính kèm),với thông tin cụ thể như sau:
 - Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 31/8/2016
 - Địa điểm: Hội trường tầng 5, Nhà Điều hành, CTU.

Research Seminar of T/C Project   No. 3

Date:  August 31, 2016  (13:3017:00)

Venue:  Administration Building, Hall No. 1 on 5th floor

Program:

(1)  Application of liquid chromatography/mass spectrometry analysis for quality

control of foods and medicinal plants

(Osaka Univ.)  Kazuo HARADA

(2)  Seafood processing and food safety issues in the Mekong Delta

(Can Tho Univ.)  Tran Minh PHU

(3)  Recent progress of aquatic animal nutrition study in Kagoshima University

(Kagoshima Univ.)  Shunsuke KOSHIO

(4)  Aquaculture in the Mekong Delta under conditions of climate change and saline water intrusion

(Can Tho Univ.)  Tran Ngoc HAI

(5)  Six years of mudskipper study in Mekong Delta

(Nagasaki Univ.)  Atsushi ISHIMATSU