Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh kính mời Quý Thầy/Cô tham gia đóng góp, viết bài tham luận cho Hội thảo cấp ngành "Tội phạm sử dụng công nghệ cao thời đại công nghệ 4.0 - Thách thức đối với ngành Ngân hàng”.

 

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng xem tập tin được đính kèm hoặc trang tin https://csrbankingbuh.sciencesconf.org/user/submit

Xin chân thành cảm ơn.

 

Trân trọng