Attachments:
Download this file (869- Thong bao  tuyen chon TC-CN chu tri  nhiem vu KHCN nam 2018 - 2019.signed.pdf)Thong bao[ ]790 kB
Download this file (Biểu mẫu Quyết định 09.doc)Bieu mau[ ]2434 kB
Download this file (Danh muc nhiem vu cap tinh 2018 - 2019.pdf)Danh muc nhiem vu[ ]265 kB
Download this file (Mau 50-GDN.doc)Giay De nghi[ ]33 kB
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế kính thông tin đến quý thầy, cô thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018-2019 của tỉnh An Giang.
 
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, nơi nộp hồ sơ, danh mục nhiệm vụ và các biểu mẫu đề xuất có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Sở KH&CN An Giang: đến hết ngày 10/10/2018.
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế hỗ trợ trình ký các hồ sơ cần thiết.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.