Attachments:
Download this file (160.pdf)Thu moi[ ]1614 kB

 

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế kính gửi Thư mời viết tham luận và tham gia Hội thảo khoa học Định hướng liên kết phát triển du lịch tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế & Du lịch tổ chức.

 

 

 

Thời gian: thứ 5, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh

 

 

 

Hạn gửi tóm tắt tham luận qua email: ngày 10/10/2018
Mục đích, các những nội dung chính, quy cách trình bày tham luận, địa chỉ nhận bài và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 

 

Trân trọng thông báo./.