Attachments:
Download this file (thong bao.pdf)thong bao.pdf[ ]1584 kB
Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế kính gửi Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Kinh nghiệm quốc tế về tự chủ đại học do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức.
 
Thời gian dự kiến: tháng 10 năm 2018 tại Trường Đại học Ngoại thương
Thời hạn gửi bài viết: trước 17h ngày 10/10/2018
 
Mục đích, các chủ đề, hình thức viết bài và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.