TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Quy trình đăng ký báo cáo chuyên đề cấp Khoa/Bộ môn

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC SEMINAR CẤP KHOA/BỘ MÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHTĐ ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô)

1. Mục đích
Hướng dẫn các bước, trình tự tiến hành tổ chức báo cáo khoa học (Seminar).
Phạm vi áp dụng: Các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Đô.
2. Văn bản quy định

Quyết định 204/QĐ-ĐHTĐ về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Tây Đô.

3. Nội dung quy trình

Bước 1: Hàng năm, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế (QLKH&HTQT) gửi thông báo đăng ký báo cáo seminar kèm theo các biểu mẫu đến các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường.

Bước 2: Các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường tổng hợp các đăng ký báo cáo seminar ở đơn vị và gửi về Phòng QLKH&HTQT để tổng hợp, trình lên Ban Giám hiệu phê duyệt. Báo cáo seminar đăng ký phải có kế hoạch (thời gian, địa điểm tổ chức) và được sắp xếp cân đối vào các tuần của học kỳ (Xem Mẫu 1).

Bước 3: Nội dung Báo cáo khoa học (BCKH) bao gồm kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả báo cáo, hoặc tổng kết những kết quả nghiên cứu mới, được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước (Xem Mẫu 2).

Bước 4:  Tại buổi BCKH, lãnh đạo các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường có báo cáo viên chịu trách nhiệm giới thiệu tổng quát về nội dung báo cáo seminar và về báo cáo viên. Kết thúc buổi báo cáo, các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường gửi Biên Bản nêu rõ chủ đề báo cáo, tổng số và thành phần người tham dự (Xem Mẫu 3, Mẫu 4) và file powerpoint báo cáo của báo cáo viên đến Phòng QLKH&HTQT và lưu ở Khoa/Bộ môn.

Bước 5: Phòng QLKH&HTQT xác nhận giờ NCKH cho các BCKH đã kê khai vào cuối năm học.

PHÒNG QLKH&HTQT

logo

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Trường Đại học Tây Đô, số 68, Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Điện thoại: 0907 26 1080 (ThS. NCS. Võ Văn Sĩ - Phó Trưởng phòng)

Website: sid.tdu.edu.vn

Email: qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông