TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Liên hệ

  • PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
  • Lầu 1, Dãy F, Trường Đại học Tây Đô, Số 68, Đường Trần Chiên, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: +84907 261 080 (Ths. Võ Văn Sĩ )
  • Email: qlkh.htqt@tdu.edu.vn
  • Website: https://sid.tdu.edu.vn

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông