TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Phát triển du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống của đồng bào Khmer huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

(HG) - Là mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài cùng tên do TS. Huỳnh Công Tín làm chủ nhiệm, Trường Đại học Tây Đô là tổ chức chủ trì. Đề tài là một trong các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghe chủ nhiệm trình bày thuyết minh đề tài.

Triển khai đề tài, ban chủ nhiệm dự kiến sẽ xây dựng một sản phẩm OCOP cốm dẹp đạt chuẩn từ 4 sao trở lên. Khai thác du lịch văn hóa, tâm linh thông qua việc tổ chức các đội đua ghe ngo truyền thống đạt giải thưởng cao và thường xuyên tổ chức đăng cai để phát triển du lịch. Tổ chức các đội ca múa phối hợp và nhà diễn của 2 dân tộc Kinh, Khmer, thích hợp với mô hình sông nước Nam bộ để thu hút khách du lịch. Bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa Khmer bằng việc sưu tầm và lưu giữ các tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, kiến trúc, văn chương, ngôn ngữ, âm nhạc,… Tổ chức các tọa đàm và hội thảo khoa học liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ phản biện, góp ý thuyết minh đề tài.

Ngày 18-10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do ông Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành đánh giá, xét duyệt thuyết minh đề tài. Hội đồng thống nhất thông qua thuyết minh đề tài và yêu cầu ban chủ nhiệm tiến hành chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng. Trên cơ sở đó triển khai đề tài trong thời gian tới.

Tin, ảnh: ĐANG THƯ (Báo Hậu Giang)

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông