TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Sở KH&CN An Giang Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về TFP

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về TFP

Thực hiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp về TFP. Cụ thể như sau:

I. Đề tài thông báo tuyển chọn:

Đề tài “Nghiên cứu đánh giá đóng góp của Năng suất các nhân tố tổng hợp TFP (Total Factor Productivity) đến tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang giai đọan 2016-2022, giải pháp nâng cao đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn đến 2030”;

II. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/6/2023.

III. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

3.1 Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: 02 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử được ghi trên đĩa quang hoặc USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu), được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong, bên ngoài ghi rõ:

(1) Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

(2) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

(3) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;

(4) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3.2. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

(1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;

(2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ    (Mẫu 06-ĐĐK);

(3) Thuyết minh đề tài (Mẫu 08-TMĐTXH);

(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì (Mẫu 11-LLTC);

(5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Mẫu 12-LLCN);

(6) Văn bản xác nhận ứng dụng kết quả nghiên cứu dự kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang (Mẫu 50-GĐN);

(7) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện (nếu có) (Mẫu 13-PHNC);

(8) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực khoa học và công nghệ, trang thiết bị của đơn vị phối hợp và khả năng huy động vốn từ nguồn khác để thực hiện (nếu có);

(9) Bảng báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm (nếu có).

3.3. Lưu ý:

Hồ sơ được xem là hợp lệ bắt buộc phải có các thành phần từ (1) đến (6);  nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp) và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung.

Hồ sơ không hợp lệ sẽ không được xem xét tuyển chọn và không gửi trả lại.

IV. Nơi nhận hồ sơ:

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang.

Các biểu mẫu liên quan được đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tại địa chỉ: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Hoạt động quản lý KH&CN.

Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thay cho văn bản thông báo đến từng đơn vị, cá nhân dự tuyển.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, điện thoại: 0296.3953.990 hoặc email: qlkhag@gmail.com./.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

logo

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Trường Đại học Tây Đô, số 68, Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Điện thoại: 0907 26 1080 (ThS. NCS. Võ Văn Sĩ - Phó Trưởng phòng)

Website: sid.tdu.edu.vn

Email: qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông