TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Bài báo khoa học trong nước, giai đoạn 2018-2022

STT Nội dung Năm xuất bản
1 Nguyễn Văn Điệp và Nguyễn Phước Quý Quang, 2018. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ cơ sở vật chất Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 1-19. 2018
2 Trần Công Luận và Nguyễn Quốc Phước, 2018. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên tại công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 20-38. 2018
3 Đào Duy Huân và Trần Trúc Linh, 2018. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lựa chọn Đài PT&TH TP Cần Thơ cung cấp dịch vụ quảng cáo. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 39-51. 2018
4 Đào Duy Huân và Trần Thị Hiền, 2018. Ảnh hưởng các yếu tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục hải quan Tây Đô, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 64-75. 2018
5 Lê Hoàng Lệ Thủy, Trần Văn Nhuộm và Nguyễn Thị Khánh Vân, 2018. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: kinh nghiệm tổ chức thực hiện từ Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 76-85. 2018
6 Tạ Văn Phương, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Công Kỉnh và Nguyễn Văn Bá, 2018. Đánh giá yếu tố kỹ thuật và hiệu quả tài chánh trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình Biofloc tại Thạnh Phú – tỉnh Bến Tre. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 86-99. 2018
7 Võ Văn Bình và Võ Thị Gương, 2018. Cải thiện một số đặc tính nông học và năng suất trái chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) qua sử dụng phân hữu cơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 100-113. 2018
8 Trì Kim Ngọc, Phạm Thành Trọng, Huỳnh Ngọc Trung Dung, Nguyễn Hữu Phúc và Võ Văn Lẹo, 2018. Đặc điểm vi phẩu và khả năng chống oxy hóa của lá Cà na (Elaeocarpus hygrophilus). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 114-122. 2018
9 Nguyễn Phước Định, Lê Hữu Bảo Trân, Võ Thị Tuyết Trâm và Đỗ Văn Mãi, 2018. Phân tích dư lượng imidacloprid và azoxystrobin bằng phương pháp sắc ký lỏng: Trường hợp nghiên cứu trên cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 123-137. 2018
10 Dương Thị Bích, Nguyễn Kim Phụng, Nghị Ngô Lan Vi và Nguyễn Văn Bá, 2018. Khảo sát khả năng ức chế một số vi sinh vật gây bệnh trên da từ cao chiết rau má (Centella asiatica (L.) Urban). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 138-147. 2018
11 Lâm Quốc Anh, Nguyễn Hữu Danh và Trần Ngọc Tâm, 2018. Sự đặt chỉnh HÖLDER cho bài toán tối ưu. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 03: 148-156. 2018
12 Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Lụa và Cao Thị Sen, 2018. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân trong sử dụng dịch vụ hành chính công về đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân Quận Bình Thủy. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 1-15. 2018
13 Huỳnh Thanh Minh, Nguyễn Thùy Trang, Võ Hồng Tú và Võ Thị Gương, 2018. Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm bưởi tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 16-30. 2018
14 Huỳnh Thị Mỹ Duyên, 2018. Vấn đề chiêm nghiệm của giảng viên trong giảng dạy tiến Anh. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 57-66. 2018
15 Phan Văn Tiến và Phan Mộng Giúp, 2018. Nhân vật nếm trải trong tiểu thuyết Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 67-84. 2018
16 Phan Văn Thơm và Võ Tấn Thành, 2018. Nghiên cứu sản xuất cồn tuyệt đối bằng phương pháp hồi lưu nhiều bậc. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 85-97. 2018
17 Trần Ngọc Tuyền và Nguyễn Văn Triều, 2018. Ảnh hưởng của mật độ và độ mặn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Bống tượng (Oxyeleotris marmoratus) giai đoạn 1 đến 3 tháng tuổi. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 98-110. 2018
18 Đỗ Văn Mãi, Lê Kim Huyền, Huỳnh Ngọc Trung Dung và Thiều Văn Đường, 2018. Khảo sát đặc điểm vi học và tác dụng chống oxy hóa của lá dây Vác. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 111-128. 2018
19 Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Văn Minh Tâm, Lê Thị Mai Lý và Trần Công Luận, 2018. Phân lập hợp chất Stigmasta-5,22-dien-3-ol và Stigmasta-4,22-dien-3-on trong phân đoạn Diethyl Ether từ rễ cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 129-137. 2018
20 Nguyễn Thị Thuý Lan, Nguyễn Thị Anh Thư và Đỗ Văn Mãi, 2018. Nghiên cứu bào chế trà hoà tan hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch từ nấm Linh chi đỏ và Cà phê. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 138-153. 2018
21 Nguyễn Phú Quý, Mai Văn Hiếu và Bùi Thị Bửu Huê, 2018. Tổng hợp dẫn xuất 2,5-diaryl-1,3,4-Oxadiazole. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. 04: 154-161. 2018
22 Ngô Trọng Nghĩa, Phan Nhật Minh, Bùi Trọng Đạt, Trần Công Luận, Mai Đình Trị và Nguyễn Tấn Phát, 2018. Các flavonoid từ lá thiết đinh cà ná Markhamia stipulata var. Canaense V.S. Dang. Tạp chí hóa học 56 (3E12) 182-185. 2018
23 Tran Thi Ngoc Mai, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat, Phan Nhat Minh, Tran Cong Luan, Le Thi Tuyet Huong, Do Phuong Vy, Tran Nguyen Minh An, 2018. Flavonoids from the whole plant of Nervilia aragoana. Vietnam J. Chem. 56 (6E1) 250-254. 2018
24 Ngo Trong Nghia, Bui Thi Thanh Thuy, Phan Nhat Minh, Dang Van Son, Tran Cong Luan, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat, 2018. Phytochemical constituents of n-hexane extract from the leaves of Stereospermum binhchauensis V.S. Dang. Vietnam j. Chem 56(6E1) 274-277. 2018
25 Ngo Trong Nghia, Truong Ngoc Bao Hien, Phan Nhat Minh, Le Tien Dung, Dang Van Son, Tran Cong Luan, Mai Dinh Tri, Nguyen Tan Phat, 2018. Flavonoids and iridid from the leaves of Stereospermum binhchauensis V.S. Dang. Vietnam j. Chem 56(4E) 100-103 2018
26 Nguyen Thi Bao Anh and Truong Kim Phung, 2018. The reality of violation of patients’ rights under the law on examination and treatment in some provinces of Mekong Delta. Can Tho University Journal of Science. 54(8): 1-7 2018
27 Nguyễn Thúy Diễm và Nguyễn Minh Ca, 2018. Giá trị phản ánh hiện thực của địa danh ở Tỉnh Sóc Trăng. Tạp Chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp số 30 (2-2018): 65-70. 2018
28 Nguyễn Thúy Diễm, 2018. Giá trị hiện thực và nhân đạo trong tiểu thuyết "Bên dòng sông Trẹm" của nhà văn Dương Hà. Tạp chí kinh tế - Công nghiệp - ĐH Long An, 18: 32-38, 2018
29 Nguyễn Thị Linh, 2018. Dạy học làm văn trong giờ đọc hiểu văn bản ở trường trung học cơ sở thông qua thiết kế bài tập tích hợp theo quan điểm giao tiếp. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Số 14 năm 2018 2018
30 Trần Thị Ngọc Mai và Trần Công Luận, 2018. Phân tích vi học và thành phần hóa học của lan một lá Nervilia oragoana Gaudich- họ lan Orchidaceae thu hái ở Kon Tum. Tạp chí khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 60, số 5. 2018
31 Ngo Trong Nghia, Nguyen Nu Dan Phuong, Pham Nguyen Kim Tuyen, Ngo Quoc Luan, Phan Nhat Minh, Bui Trong Dat, Tran Cong Luan, Mai Dinh Tri and Nguyen Tan Phat, 2018. Phytochemical constituents of n-hexane extract for the leaves of Markhamia stipulata var. Canaense V.S. Dang. Vietnam Journal of Chemistry, Volume 56, Number 4e1. 2018
32 Ngo Trong Nghia, Truong Ngoc Bao Hien, Phan Nhat Minh, Le Tien Dung, Dang Van Son, Tran Cong Luan, Mai Dinh Tri and Nguyen Tan Phat, 2018. Flovonoids and iridoid from te leaves of Stereospermum binhchauenis V.S. Dang. Vietnam Journal of Chemistry, Volume 56, Number 4e1. 2018
33 Nguyen Kim Dong and Lam Thi Kim Ngan, 2018. Validation and quantitative analysis of lead and cadmium in dried stevia leaves by graphite furnace atomic absorption spectrophotometry. Hue University Journal of Science: Natural Science. 2018
34 Nguyen Kim Dong, Duong Thi Bich and Nguyen Chi Toan, 2018. The estimation method of S-acid lactic in the fermention products of aloe vera gel by high-perfomance liquid chromatography. Hue University Journal of Science: 2018
35 Phan Đình Khôi và Trần Thúy Hằng, 2018. Thông tin lợi nhuận công bố và lợi nhuận bất thường: bằng chứng thực nghiệm từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Công nghệ ngân hàng số 144 2018
36 Nguyễn Thị Thúy Vân và Lê Thị Ngần, 2018. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho sinh viên Trường đại học tư thục. Tạp chí Thiết bị giáo dục số 161 2018
37 Nguyễn Ngọc Diệp, 2018. Địa vị pháp lý của kế toán trưởng trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Công thương số 9-2018 2018
38 Huỳnh Phú Tân và Nguyễn Ngọc Minh, 2018. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên khối văn phòng tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Công thương số 16 tháng 12 năm 2018 2018
39 Nguyen Thi Kim Dong, Nguyen Van Thu. 2018. A response of feed utilization, nutrient digestibility and growth rate of crossbred rabbits to sugarcane stalk residue in the basal diet with operculina turpethum supplementation. Can Tho University Journal of Science ISSN 2815-9422. DOI:10.22144/ctu.jsi.2018.097. Vol. 54, Special issue: Agriculture. 72-78 (8-2018). 2018
40 Võ Thị Phiến và Huỳnh Thanh Danh, 2018. Tư tưởng HCM về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Thông tin khoa học chính trị số 03 tháng 12 năm 2018. 2018
41 Ngô Đức Hồng, Lê Thị Ngần và Nguyễn Thị Thúy Vân, 2018. Tầm quan trọng của giáo dục chính trị trong trường đại học. Tạp chí Thiết bị giáo dục số 174 tháng 8 năm 2018 2018
42 Lê Thị Ngần và Huỳnh Thanh Danh, 2018. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị. Tạp chí Thiết bị giáo dục số 176 tháng 9 năm 2018. 2018
43 Trịnh Quang Minh và Ngô Thị Lan, 2018. Theta và công nghệ đa hình ảnh với âm thanh không gian 360. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển Trường Đại học Nam Cần Thơ 2018
44 Nguyễn Lâm Điền, Đặng Thị Bảo Dung, Phan Thị Minh Uyên và Hứa Như Ngọc, 2019. Khảo sát kiến thức và kỹ năng của chủ hộ tham gia mô hình homestay ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 01-12. 2019
45 Bùi Văn Sáu, Nguyễn Tương Lai, Nguyễn Phúc Khánh và Huỳnh Thị Kiều Thu, 2019. Nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 13-35. 2019
46 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Nguyễn Năng Phúc, Lê Thảo Duy, Phòng Thị Huỳnh Mai và Hồ Đức Hùng, 2019. Đánh giá của du khách về hoạt động marketing du lịch tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 36-49. 2019
47 Nguyễn Lâm Điền, Nguyễn Mỹ Bảo Châu và Đặng Thị Bảo Dung, 2019. Khám phá những ngôi chùa độc đáo ở Sóc Trăng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 50-58. 2019
48 Nguyễn Ngọc Minh, Trần Kiều Nga và Thái Ngọc Vũ, 2019. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch MICE trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 59-73. 2019
49 Tăng Tấn Lộc, Lê Văn Hiệu và Dương Thanh Xuân, 2019. Sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 74-83. 2019
50 Nguyễn Ngọc Minh, Ngô Thị Ngọc Thảo, Trần Quang Vy, Châu Xuân Quỳnh và Đặng Huỳnh Anh, 2019. Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 84-93. 2019
51 Nguyễn Lâm Điền, Nguyễn Thị Lụa, Cao Thị Sen và Lý Thị Yến Phương, 2019. Sự hài lòng của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ khách sạn tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế, Trường Đại học Tây Đô. Số Chuyên đề: 94-109. 2019
52 Trịnh Bửu Nam và Trương Khánh Linh, 2019. Tác động của quảng cáo và khuyến mãi đến việc hình thành giá trị thương hiệu điện thoại di động OPPO tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 01-13. 2019
53 Đào Duy Huân và Dương Hồng Chiến, 2019. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kho bạc trên địa bàn tỉnh An Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 14-32. 2019
54 Trần Công Luận và Đặng Thế Hùng, 2019. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối thuốc của Công ty cổ phần dược phẩm TIPHARCO. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 65-79. 2019
55 Ngô Thị Ngọc Thảo, Trần Thị Duyên Duyên, Nguyễn Thị Huỳnh Như và Hồ Thị Lê Uyên, 2019. Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch đối với ẩm thực đường phố Đà Lạt. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 80-93. 2019
56 Nguyễn Thị Thúy Hằng, Huỳnh Tấn Kha, Lâm Hồ Minh Nhân và Lê Thu Thảo,2019. Trải nghiệm của du khách tại Phong Nha Động. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 94-102. 2019
57 Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Thúy Vân và Lê Thị Ngần, 2019. Hiện trạng học tập lý luận chính trị của sinh viên tại Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 120-134. 2019
58 Phan Văn Tiến, Trương Thị Thanh Lam, Đặng Thị Bảo Dung và Phan Thị Minh Uyên, 2019. Kết cấu trong tiểu thuyết Thế giới xô lệch của Bích Ngân. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 135-147. 2019
59 Nguyễn Thị Mỹ Nhung và Phạm Thu Hằng, 2019. Tiền giả định – Một thủ pháp gây cười trong truyện cười dân gian Việt Nam và Nhật Bản. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 148-157. 2019
60 Nguyễn Minh Ca, 2019. Biến đổi kiến trúc và lễ hội ở Đình thần Bình Thủy – Long Tuyền (TP. Cần Thơ). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 158-168. 2019
61 Nguyễn Thúy Diễm, 2019. Tính sông nước của người Việt vùng Tây Nam Bộ qua tập truyện Cánh Đồng Bất Tận (Nguyễn Ngọc Tư). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 169-180. 2019
62 Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Tấn Phát và Trần Công Luận, 2019. Phân lập một số saponin từ lá cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 181-189. 2019
63 Nguyễn Ngọc Yến, Bùi Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Minh Kha, 2019. Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng oxy hóa của tinh dầu cây hương thảo (Rosmarinus Officinalis L.). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 190-201. 2019
64 Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Trần Trúc Linh, Phan Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thanh Xuân và Thái Thanh Sắt, 2019. Tình hình nhiễm khuẩn vết mổ trên bệnh nhân phẫu thuật tại Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 202-209. 2019
65 Quách Luyl Đa, Lâm Minh Thuận, Quách Hoàng Long, Võ Thị Phương và Lê Thị Thu Lan, 2019. Xây dựng phần mềm quản lý sản xuất rau sạch VietGAP trên cơ sở mô hình Agile. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 210-222. 2019
66 Tạ Văn Phương, Võ Huệ Thư, Nguyễn Huỳnh Long, Phạm Thị Thúy Hồng, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Bá , 2019. Ứng dụng quy trình công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh trong nhà lưới. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 223-236. 2019
67 Trần Ngọc Tuyền và Nguyễn Văn Triều, 2019. Ảnh hưởng của mật độ và độ mặn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của Cá trê vàng (Clarias macrocephalus) giai đoạn 7 đến 37 ngày tuổi. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 237-249. 2019
68 Võ Thị Kiên Hảo, 2019. Ảnh hưởng phương pháp tiền xử lý nguyên liệu và phương pháp sấy đến chất lượng bột tỏi. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 250-263. 2019
69 Đỗ Chí Tâm và Nguyễn Vĩnh Thành, 2019. Thiết kế bộ điều khiển thiết bị điện từ xa thông qua mạng internet bằng giọng nói trên phần mềm điện thoại thông minh. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 06: 264-273. 2019
70 Nguyễn Ngọc Minh và Lê Thị Kiều Loan, 2019. Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng gia công xuất khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 07: 28- 42. 2019
71 Trần Kiều Nga và Phan Ngọc Bảo Anh, 2019. Nghiên cứu sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 07: 43-58. 2019
72 Nguyễn Hoàng Giang và Trần Kiều Nga, 2019. Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ thư viện tại Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 07: 59-72. 2019
73 Phan Văn Sơn và Lê Nguyễn Đoan Khôi, 2019. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Thủy Điện An Khê – Ka Nak. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 07: 73-90. 2019
74 Trịnh Bửu Nam và Phạm Thị Thanh Nhàn, 2019. Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu của khách du lịch đối với Công ty TNHH Pa Asia Travel tại huyện Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 07: 108-119. 2019
75 Đỗ Văn Mãi, Thiều Văn Đường, Vũ Thị Bình và Trần Công Luận, 2019. Xác định tên khoa học của cây Đinh lăng lá tròn bằng phương pháp giải trình tự gen RBCL. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 07: 148-156. 2019
76 Võ Văn Bình, Mai Linh Cảnh và Nguyễn Văn Bá, 2019. Ảnh hưởng của dinh dưỡng trong đất đến hàm lượng alkaloid trong cây vọng cách (Premma integrifolia (L.). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 07: 157-168. 2019
77 Trần Ngọc Huyền, Nguyễn Lê Hoàng Yến và Phạm Thị Mỹ Xuân, 2019. Ảnh hưởng của độ mặn đến một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng Cá rô đồng (Anabas testudineus). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 07: 169-184. 2019
78 Lâm Quốc Anh, Nguyễn Hữu Danh và Trần Ngọc Tâm, 2019. Tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm xấp xỉ bài toán cân bằng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 07: 185-194 2019
79 Huỳnh Ngọc Trung Dung, Phạm Lục Thùy Trang, Trần Thị Thương, Dương Thị Bích và Trì Kim Ngọc, 2019. Khảo sát sơ bộ hoạt tính sinh học của cao chiết từ vỏ và hạt bơ (Persea americana, Lauraceae). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55 (Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học) (1): 98-103. 2019
80 Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Tấn Phát và Trần Công Luận, 2019. Chiết xuất, phân lập một số saponin từ lá cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L,) Harm) trồng tại An Giang. Tạp chí Dược học (2/2019), 514: 78-80. 2019
81 Trần Thị Ngọc Mai, Trịnh Kim Thảo, Đỗ Pương Vy, Trần Công Luận và Mai Đình Trị, 2019. Đánh giá hoạt tính sinh học của cây lan một lá - Nervilia aragoana thuộc họ lan Orchidaceae. Tạp chí phân tích Hóa, lý và Sinh học - Tập 24, số 4A/2019. 2019
82 Tran Thi Ngoc Mai, Do Phuong Vy, Nguyen Tan Phat, Phan Nhat Minh, Mai Dinh Tri, Tran Nguyen Minh An, Duong Thuc Huy, Tran Cong Luan, 2019. Four flavonols form the whole plant of Nervilia aragoana. Vietnam Journal of Chemistry, 57 (3), 375-378. 2019
83 Nguyễn Văn Định, Cao Thị Sen và Nguyễn Thị Lụa, 2019. Giải pháp phát triển các sản phẩm từ dừa tại Bến Tre. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, số 7 năm 2019: 45-57. 2019
84 Võ Hồng Lĩnh và Nguyễn Ngọc Diệp, 2019. Một số vướng mắc về thu thập chứng cứ và bảo vệ vật chứng trong giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tạp chí Công thương, Số đặc biệt 8 tháng 5/2019 . 2019
85 Nguyễn Ngọc Diệp và Võ Hồng Lĩnh,2019. Luận bàn về quyền và nghĩa vụ từ chối công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trong luật công chứng năm 2014. Số đặc biệt 6 tháng 4/2019 tạp chí Công thương. 2019
86 Nguyễn Hồng Chi và Trần Thu Trang, 2019. Bàn về chủ thể của Hợp đồng bán hàng đa cấp trong quy định của pháp luật Việt Nam. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số đặc biệt 5/2019: 266-270 2019
87 Trần Thu Trang và Nguyễn Hồng Chi, 2019, Pháp luật về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số đặc biệt 6/2019: 228-234. 2019
88 Nguyễn Minh Ca, 2019. Đình thần Thường Thạnh trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tạp chí khoa học ĐH Đồng Tháp, số 41 (12/2019): 49-56. 2019
89 Nguyễn Minh Ca, 2019. Tính triết lí trong truyện ngắn của Nhà văn Nguyễn Khải. Tạp chí Nhân Lực Khoa học xã hội số 10 (77), 83-90. 2019
90 Nguyễn Thúy Diễm và Nguyễn Minh Ca, 2019. Nguyên nhân chuyển biến của địa danh hành chính ở tỉnh Sóc Trăng. Thông tin khoa học giáo dục, Trường Đại học Bạc Liêu, số 29 tháng 8 năm 2019 2019
91 Nguyễn Minh Ca, 2019. Văn hóa nước trong tâm thức người Việt - Nét đặc trưng văn hóa sinh thái. Thông tin khoa học giáo dục, Trường Đại học Bạc Liêu. Số 29 tháng 8 năm 2019. 2019
92 Nguyễn Thúy Diễm, 2019. Đình Bình Thủy - Long Tuyền (Cần Thơ) từ góc nhìn kí hiệu học Văn hóa. Thông tin khoa học - giáo dục Trường ĐH Bạc Liêu. 53-56. 2019
93 Nguyễn Thúy Diễm, 2019. Nguyên nhân biến đổi của địa danh ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường ĐH Đồng Tháp, 41, 57-57-63. 2019
94 Nguyễn Thị Linh, 2019. Hướng dẫn học sinh THPT sử dụng Graph để lập dàn ý trong dạy học làm văn nghị luận xã hội. Tạp chí Giáo dục (Bộ GDĐT) Số 462 (Kì 2-9/2019) tr. 49-53. 2019
95 Võ Thị Kiên Hảo, Nguyễn Thị Thu Thảo, 2018. Thực trạng sử dụng Hàn the trong chả cá tươi tại một số chợ trên địa bàn Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Thông tin Khoa học - Giáo dục Đại học Bạc Liêu. Số 27 - 2018 2019
96 Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nhung và Phạm Thu Hằng, 2019. Similarities in "Hero Kills Monster" type of Vietnamese and Khmer people in southern Vietnam. HNUE Journal of Science. Social Sciences, 2019, Vol. 64, issue 11, pp. 93-101 2019
97 Mai Văn Hưng, Thiều Văn Đường và Phan Thị Thu Phương, 2019. Bàn về tình huống có vấn đề - khởi nguồn ý tưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành sinh học. Tạp chí Y học Việt Nam Tập 483 số Chuyên đề tháng 10 năm 2019 2019
98 Nguyễn Thị Lệ, Huỳnh Thanh Nhã và Nguyễn Thiện Phong, 2019. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thủy hải sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 55 số 6B năm 2019 2019
99 Nguyễn Minh Ca và Nguyễn Kim Đoan, 2019. Tính triết lý trong truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu nhìn từ góc độ nội dung. Thông tin khoa học giáo dục, Trường Đại học Bạc Liêu. Số 28 tháng 1 năm 2019. 2019
100 Tran Thi Ngoc Mai, Do Phuong Vy, Nguyen Tan Phat, Phan Nhat Minh, Mai Dinh Tri, Tran Nguyen Minh An, Duong Thuc Huy, Tran Cong Luan, 2019. Four flavonols form the whole plant of Nervilia aragoana. Vietnam J. Chem., 2019, 57(3), 375-378 2019
101 Nguyễn Kim Đông và Lâm Thị Kim Ngân, 2019. Nghiên cứu chiết xuất và tinh sạch gluten từ bột lúa mì cho sản xuất dùng làm bao bì ăn đươc. Tạp chí Đại học Huế, số 128 năm 2019. 2019
102 Nguyễn Thị Kim Đông và Nguyễn Văn Thu, 2019. Ảnh hương của arginine bổ sung đến tăng khối lượng và tỷ lệ tiêu hóa các dưởng chất trong khẩu phần thỏ lai. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, ISSN 1859 – 0802. Viện Chăn Nuôi Quốc gia Hà Nội. số 95. 61-71. 2019
103 Ngô Đức Hồng, 2019. Giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học tư thục. Tạp chí Thiết bị giáo dục số 185 tháng 1 năm 2019. 2019
104 Nguyễn Thị Thúy Vân và Ngô Đức Hồng, 2019. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số Đặc biệt tháng 10/2019 2019
105 Phạm Phi Hùng và Nguyễn Thị Thúy Vân, 2019. Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai, TPCT với việc xây dựng nông thôn mới. Tạp chí Thông tin khoa học chính trị số 04 (17) - 2019 2019
106 Lê Thị Ngần và Huỳnh Thanh Danh, 2019. Đổi mới phương pháp giảng dạy Triết học Mác - Lê Nin đối với sinh viên các trường đại học tư thục hiện nay. Tạp chí Thông tin khoa học chính trị số 03 (16) - 2019 2019
107 Lê Thị Ngần, Huỳnh Thanh Danh và Nguyễn Thị Thu Hằng, 2019. Nâng cao năng lực tư duy cho sinh viên qua việc giảng dạy môn Triết học Mác - Leenin tại các trường đại học. Tạp chí Thiết bị giáo dục số 203 lỳ 2 - 10/2019 2019
108 Lã Hồng Hải và Nguyễn Minh Long, 2019. Ảnh hưởng của hàm lượng cốt dọc đến khả năng kháng cắt của dầm bê tông cốt thép được gia cường kháng cắt bằng tấm GFRP dạng U. Tạp chí Xây dựng số 12-2019 2019
109 Ngô Đức Hồng, 2019. Thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ỏe Huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Thiết bị giáo dục số 187 tháng 2 năm 2019. 2019
110 Nguyễn Thị Thuý Vân và Ngô Đức Hồng, 2020. Một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giảng dạy môn kinh tế chính trị Mac-Lênin cho sinh viên trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Thiết bị giáo dục số đặc biệt - 7/2020 2020
111 Dương Tấn Hiển và Nguyễn Ngọc Minh, 2020. Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khối hành chính tại thành phố Cần Thơ đến năm 2025. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 01-20. 2020
112 Nguyễn Phước Quý Quang, Thái Trương Điền, Trần Thúy Nghiệm và Nguyễn Huy Trung, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Cục Thuế tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 21-34. 2020
113 Phạm Đoan Vi, Trần Công Luận, Nguyễn Thị Thu Hà và Trần Thị Thu Hà, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người thân bệnh nhi về chất lượng dịch vụ chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 35-51. 2020
114 Phạm Thanh Hoa, Trần Kiều Nga và Lê Quang Khôi, 2020. Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 52-73. 2020
115 Phan Ngọc Bảo Anh và Huỳnh Thị Cẩm Thơ, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 74-88. 2020
116 Trịnh Bửu Nam và Lê Diễm Trang, 2020. Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với dịch vụ homestay tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 89-104. 2020
117 Lê Thị Mỹ Trang và Đào Duy Huân, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 105-118. 2020
118 Nguyễn Phước Quý Quang và Nguyễn Xuân Tài, 2020. Quy định pháp luật về Hiệu trưởng trường đại học tư thục. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 119-126. 2020
119 Nguyễn Minh Nhật và Lâm Hồng Loan Chị, 2020. Những hạn chế của pháp luật về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm trong luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 127-135. 2020
120 Phan Văn Tiến, La Thị Mỹ Hạnh và Lê Văn Sơn, 2020. Hình ảnh người lính trong tiểu thuyết Mưa Đỏ của Chu Lai. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 136-144. 2020
121 Nguyễn Thúy Diễm, 2020. Ghe bầu trong văn hóa mưu sinh của cư dân xứ Quảng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 145-156. 2020
122 Đỗ Văn Mãi, Thiều Văn Đường, Vũ Thị Bình, Nguyễn Phú Lộc và Trần Công Luận, 2020. Xác định tên khoa học của cây đinh lăng trổ bằng phương pháp giải trình tự gen RBCL. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 157-166. 2020
123 Mai Thành Chung, Chung Thị Mỹ Duyên, Hà Quang Thanh, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Mỹ Tiên, Trương Thị Phương Lan, Dương Thị Mộng Ngọc và Nguyễn Thị Thu Hương, 2020. Tác dụng tăng lực và tăng cường miễn dịch của chế phẩm từ Sâm Việt Nam (viên Bảo Linh Sâm). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 167-177. 2020
124 Huỳnh Ngọc Trung Dung, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Hiệp Ngân, Phạm Đoan Vi và Dương Thị Bích, 2020. Khảo sát thành phần hóa thực vật và hoạt tính sinh học in vitro của lá Sung (Ficus racemosa L.). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 178-187. 2020
125 Nguyễn Trọng Tường, Huỳnh Duy Khang, Nguyễn Minh Quang Học, Trì Kim Ngọc và Huỳnh Ngọc Trung Dung, 2020. Xác định hàm lượng Polyphenol, Flavonoid và hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết từ vạn thọ (Tagetes erecta L.) hoa vàng và hoa cam. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 188-198. 2020
126 Dương Thị Bích, Nguyễn Văn Bá và Huỳnh Văn Bá, 2020. Đánh giá hiệu quả của chế phẩm lên men gel nha đam với Lactobacillus plantarum 05SL3 trong điều trị mụn trứng cá thể thông thường. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 199-209. 2020
127 Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Phan Ngọc Thủy và Huỳnh Huyền Trân, 2020. Thực trạng viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ năm 2019. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 210- 219. 2020
128 Trần Ngọc Tuyền và Nguyễn Văn Triều, 2020. Ảnh hưởng của mật độ và độ mặn lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis) giai đoạn 20 đến 50 ngày tuổi. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 08: 220-233. 2020
129 Nguyễn Phước Quý Quang, Phòng Thị Huỳnh Mai, Thái Ngọc Vũ và Lương Lễ Nhân, 2020. Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học trên địa bàn Thành phố Cần Thơ của sinh viên. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 01-17. 2020
130 Trần Minh Hùng và Nguyễn Thị Kim Tuyền, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành học Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành của sinh viên Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 18-33. 2020
131 Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trần Thị Cẩm Vân, Trần Thu Hương, 2020. Đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch của Điểm du lịch Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 34-47. 2020
132 Lê Văn Hiệu, Dương Thanh Xuân và Bùi Thị Hoài Phương, 2020. Thực trạng và giải pháp tổ chức hoạt động du lịch học tập trải nghiệm cho sinh viên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 48-64. 2020
133 Nguyễn Du Hạ Long, Nguyễn Văn Điệp và Nguyễn Ngọc Minh, 2020. Hoạch định chiến lược kinh doanh tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 65-79. 2020
134 Đào Duy Huân, Nguyễn Thị Kim An, Nguyễn Xuân Tiền và Huỳnh Thị Phượng Diễm, 2020. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của nhân viên hành chính văn phòng tại Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 80-97. 2020
135 Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Phúc Hiểu, 2020. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 98-116. 2020
136 Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thiện Phong, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh vật tư và Thuốc thú y. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 117-136. 2020
137 Nguyễn Xuân Lãm, Nguyễn Hưu Đăng và Đinh Công Hiển, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hưu hiêu cua hê thống kiểm soát nôi bô trong các doanh nghiêp nhỏ và vưa tại thành phố Soc Trăng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 137-158. 2020
138 Đinh Công Hiển, Trần Kiều Nga, Nguyễn Thiện Phong, Võ Hồng Hạnh, Nguyễn Phương Tâm, 2020. Nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 159-175. 2020
139 Võ Hồng Lĩnh và Nguyễn Hồng Chi, 2020. Một số vướng mắc về quy định tội đánh bạc và đề xuất giải pháp khắc phục. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 176-184. 2020
140 Phan Văn Tiến, Nguyễn Thị Tuyết Nghi, La Thị Mỹ Hạnh và Phan Mộng Giúp, 2020. Bi kịch nhân vật trong tiểu thuyết Sóng Ở Đáy Sông của Lê Lựu. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 205-220. 2020
141 Đỗ Văn Mãi, Thiều Văn Đường, Vũ Thị Bình, Phạm Thành Trọng và Trần Công Luận, 2020. Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu và sử dụng ADN mã vạch định danh cây Rau rươi lá bắc trồng tại Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 221-235 2020
142 Trì Kim Ngọc, Huỳnh Ngọc Trung Dung, Nguyễn Ngọc Yến, Nghị Ngô Lan Vi và Đỗ Văn Mãi, 2020. Định lượng polyphenol, flavonoid và khảo sát hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase của cao chiết lá cây Cà na (Elaeocarpus hygrophilus). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 236-248. 2020
143 Huỳnh Ngọc Trung Dung, Nguyễn Thanh Ngân, Trương Thị Quế Trân, Trì Kim Ngọc, Phạm Thành Trọng và Đỗ Văn Mãi, 2020. Khảo sát hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính kháng oxy hóa của thân và lá cây Ké đầu ngựa (Xanthium strumarium L.). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 249-258. 2020
144 Đặng Gia Lệ, Lê Thị Gấm, Phạm Đoan Vi và Huỳnh Ngọc Trung Dung, 2020. Khảo sát hàm lượng polyphenol, flavonoid, hoạt tính kháng oxy hóa từ lá và hoa của ba loài Sao nhái (Họ Cúc – Asteraceae). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 09: 259-269. 2020
145 Nguyễn Phước Quý Quang, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Huy Trung, 2020. Nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên đối với Trung tâm kinh doanh - VNPT Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 01-18. 2020
146 Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thị Kiều Lan, 2020. Nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với tổ chức của người lao động Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 19-35. 2020
147 Nguyễn Thị Minh Châu và Đào Duy Huân, 2020. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại Thư viện điện tử Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 36-52. 2020
148 Trương Thị Xuân Mai, Mai Thanh Loan và Đào Duy Huân, 2020. Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Trường Đại học Tây Đô của học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 53-67. 2020
149 Phan Ngọc Bảo Anh, 2020. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 68-82. 2020
150 Phan Thị Út Châu, Trần Kiều Nga, Nguyễn Đức Thanh, Nguyễn Huỳnh Thanh và Nguyễn Năng Phúc, 2020. Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát Triển - Chi nhánh Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 83-98. 2020
151 Vũ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thiện Phong, Huỳnh Thị Cẩm Thơ và Bùi Tuấn Cường, 2020. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước của các đơn vị công lập tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 99-116. 2020
152 Lê Thùy Nhiên, Trần Kiều Nga, Trần Thị Kiều Trang, Đào Trọng Thanh, Bùi Hồng Đới, 2020. Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 117-133. 2020
153 Huỳnh Thị Cẩm Thơ, Trần Kiều Nga, Nguyễn Thanh Quý, Phan Ngọc Bảo Anh và Nguyễn Huỳnh Thanh, 2020. Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 134-157. 2020
154 Trịnh Bửu Nam và Nguyễn Thị Mỹ Lan, 2020. Đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng về thương hiệu vàng bạc đá quí DOJI tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 178-193. 2020
155 Nguyễn Thúy Diễm, 2020. Tín ngưỡng và tôn giáo của người Việt vùng Tây Nam bộ qua truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 194-203. 2020
156 La Thị Mỹ Hạnh, Phan Văn Tiến và Lê Minh Châu, 2020. Hình tượng nhân vật trong Tiểu thuyết Thế giới xô lệch của Bích Ngân. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 204-220. 2020
157 Đặng Thị Cẩm Lệ, Trần Công Luận và Bùi Đông Đỉnh, 2020. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi tại Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 222-230. 2020
158 Lê Huỳnh Đức Minh và Trần Công Luận, 2020. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân suy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 230-239. 2020
159 Nguyễn Dương Thiện Ân, Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Phan Ngọc Thủy, Trần Trúc Linh và Lê Phú Nguyên Thảo, 2020. Kiến thức và thực hành dự phòng biến chứng tăng huyết áp của bệnh nhân tại Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 239-250. 2020
160 Nguyễn Ngọc Phụng, Mai Thành Chung và Nguyễn Thị Thu Hương, 2020. Khảo sát mô hình gây tổn thương thận cấp bằng cisplatin ở chuột nhắt trắng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 10: 251-262. 2020
161 Đỗ Văn Mãi và Trần Công Luận, 2020. Xây dựng ADN mã vạch cho cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L,) Harm) trồng tại An Giang. Tạp chí Dược học (4/2020), 528: 51-54. 2020
162 Đỗ Văn Mãi và Trần Công Luận, 2020. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho lá Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L,) Harm) trồng tại An Giang. Tạp chí Y học Việt Nam, 489 (2): 193-197. 2020
163 Đỗ Văn Mãi và Trần Công Luận, 2020. Phân lập 2 sterol từ lá cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L,) Harm). Tạp chí Y học Việt Nam, 490 (2): 69-72. 2020
164 Dương Trương Phú, Lê Ngọc Của, Lâm Vĩnh Niên, Đỗ Văn Mãi, Mai Thị Thanh Thường, 2020. Phân tích thực trạng đề kháng kháng sinh của KLEBSIELLA PNEUMONIAE tại Bệnh viên Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ, năm 2019. Tạp chí Đại học Y dược Cần Thơ số 30/2020: 115-121 2020
165 Lê Minh Anh, Đỗ Văn Mãi, Lê Ngọc Của, Trần Kiến Vũ, 2020. Tình hình sử dụng thuốc kháng sinh và yếu tố liên quan tại khoa ngoại - bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, năm 2019. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ Số 30/2020: 122-130. 2020
166 Phù Chí Hưng, Trần Ngọc Dung, Đỗ Văn Mãi, 2020. Thực trạng tương tác thuốc trong đơn thuốc điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc năm 2020 . Tạp Chí Y Dược Học (6) - Tháng 10/2020: 115-120. 2020
167 Trần Văn Nhơn, Đỗ Văn Mãi, Hà Minh Hiển, 2020. Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị tiêu chảy ở bệnh nhi nội trú tại khoa Nhi - bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2019-2020. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 10/2020: 15-24. 2020
168 Nguyễn Văn Đức, Đỗ Văn Mãi, Trì Kim Ngọc và Võ Phùng Nguyên, 2020. Khảo sát tương tác thuốc bất lợi trong đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 496, tháng 11, số 1 - 2020: 92-96 2020
169 Phạm Huỳnh Thanh Trâm, Phạm Thị Tố Liên và Trần Trúc Linh, 2020. Tình hình sử dụng thuốc ức chế bơm Proton cho bệnh nhân nội trúc tại Khoa Nôi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Y học Cộng Đồng (Tập 60), 07: 14-17. 2020
170 Đỗ Văn Mãi, Trần Công Luận, 2020. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho lá cây Đinh lăng (Polyscias Fruticosa (L.) Harms trồng tại An Giang. Tạp chí Y học Việt Nam tập 489 - tháng 4 - số 2 - 2020, 193-197 2020
171 Quách Thị Thu Hằng, Huỳnh Lê Khánh Trang, Lâm Quỳnh Như, Phạm Thành Suôl, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Hoàng Yến, 2020. Nghiên cứu tình hình thực hiện y lệnh sử dụng thuốc kháng sinh của điều dưỡng tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Trường đại học Y dược cần Thơ năm 2018-2019. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ - số 33/2020, 221-228. 2020
172 Lê Văn Phúc, Đỗ Văn Mãi, Bùi Đặng Minh Trí, 2020. Đặc điểm sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật tiêu hóa, gan mật. Tạp chí y học cộng đồng Tập 58-số 5/2020: 21-26 2020
173 Bùi Đặng Minh Trí, Lê Văn Phúc, 2020. Thực trạng sử dụng hợp lý kháng sinh trong phẩu thuật tiêu hóa, gan mật. Tạp chí y học cộng đồng Tập 58-số 5/2020: 27-32 2020
174 Nguyễn Ngọc Sĩ, Đỗ Văn Mãi, Bùi Tùng Hiệp, 2020. Đặc điểm tương tác thuốc trong đơn thuốc điều trị bệnh ngoại trú. Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 58 số 5 năm 2020: 33-38 2020
175 Đặng Thị Thùy Giang và Nguyễn Hoàng Trung, 2020. Thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 trên Bệnh nhân điều trị nội trú. Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 58 số 5 năm 2020: 39-44 2020
176 Bùi Tùng Hiệp, Đỗ Văn Mãi, Đặng Thị Thùy Giang, 2020. Mức độ tuân thủ dùng thuốc và kiến thức về thuốc sử dụng điều trị đái tháo đường type 2. Tạp chí y học cộng đồng Tập 58-số 5/2020: 45-50. 2020
177 Huỳnh Quốc Thịnh, Đỗ Văn Mãi, Bùi Đặng Minh Trí, 2020. Khảo sát sự can thiệp của ban quản lý sử dụng kháng sinh đến việc sử dụng kháng sinh hạn chế điều trị viêm phổi. Tạp chí y học cộng đồng Tập 58-số 5/2020:51-55. 2020
178 Huỳnh Quốc Thịnh và Bùi Đặng Minh Trí, 2020. Nghiên cứu sự phù hợp trong chỉ định kháng sinh kinh nghiệm ban đầu trong điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Tạp chí y học cộng đồng Tập 59 - Số 6-2020: 51-56 2020
179 Hoàng Thị Thu, Tống Đức Minh, Trần Quốc Thắng, 2020. Thực trạng sử dụng kháng sinh điều trị nội trú bệnh viêm phổi cộng đồng ở trẻ em. Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 58 số 5 năm 2020: 01-08 2020
180 Bùi Đặng Lan Hương, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 2020. Tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng ở người lớn. Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 58 số 5 năm 2020: 9-14 2020
181 Nguyễn Ngọc Sỹ, Đỗ Văn Mãi, Bùi Tùng Hiệp , 2020. Đặc điểm tương tác thuốc trong đơn thuốc điều trị ngoại trú. Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 58 số 5 năm 2020:33-38 2020
182 Trần Thị Kiều Trinh, Đỗ Văn Mãi, Bùi Đặng Lan Hương, Trần Quốc Thắng, 2020. Tình hình sử dụng thuốc điều trị tay chân miệng. Tạp chí y học cộng đồng Tập 60-số 7/2020: 70-75 2020
183 Nguyễn Thị Mẫu, Lê Văn Minh, Hoàng Quốc Tuấn và Trần Công Luận, 2020. Nghiên cứu đặc điểm thực vât học cây sâm đất Côn Đảo Parietaria debilis G. FORST, Urticaceae. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, Tập 24, số 4, 2020: 19-25. 2020
184 Cao Thị Sen và Nguyễn Văn Định, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định học đại học của sinh viên tại trường Đại học Nam Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Kinh tế phát triển - Trường Đại học Nam Cần Thơ, 9: 37-50 2020
185 Đặng Thị Bảo Dung, 2020. Liên kết quy chiếu trong các bài phát biểu của Tổng thống Mỹ. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 4 (66), 7-2020 2020
186 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện và Hồ Đức Hùng, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút du khách của điểm đến TP. Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế và dự báo (2020) 2020
187 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện và Hồ Đức Hùng, 2020. Sự hài lòng của du khách với marketing du lịch tại TP. Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế và dự báo số 21 (7/2020): 48-51 2020
188 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Hồ Đức Hùng và Võ Hùng Dũng, 2020. Chiến lược marketing địa phương nhằm phát triển du lịch tại TP. Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế và dự báo (8/2020) 2020
189 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Hồ Đức Hùng và Võ Hùng Dũng, 2020. Ảnh hưởng cúa các thành phần marketing địa phương đối với sự hài lòng của du khách đến TP. Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 56(4D): 190-197, 2020
190 Nguyễn Văn Á và Đào Duy Huân, 2020. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần bia - nước giải khác Sài Gòn - Tây Đô. Tạp chí Công thương số 25 - Tháng 10/2021: 221-226 2020
191 Võ Hồng Lĩnh, 2020. Một số vướng mắc về tội phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Tạp chí giáo dục xã hội tháng 3/2013. số đặc biệt 237-259, 2020
192 Trương Kim Phụng, 2020. Một số hạn chế trong áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại điện tử tại Việt Nam - giải pháp hoàn thiện. Tạp chí giáo dục và xã hội số đặc biệt (5/2020): 209-212, 2020
193 Nguyễn Hồng Chi, 2020. Những vướng mắc về việc triển khai hợp đồng BOT trên thực tế và hướng giải pháp khắc phục. Tạp chí giáo dục và xã hội số đặc biệt (5/2020): 219-223. 2020
194 Trần Thu Trang, 2020. Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Tháng 07/2020) 141-147. 2020
195 Trần Thu Trang, 2020. Biện pháp kê biên quyền sử dụng đất để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện. Tạp chí Giáo dục và Xã hội - Thánh 6 năm 2021: 61 - 66. 2020
196 Nguyễn Minh Ca, 2020. Hát sắc bùa phú lễ - hiện tượng văn hóa nghệ thuật dân gian độc đáo (Nghiên cứu trường hợp ở xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp, trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, số 25- tháng 11.2020, 83-88 2020
197 Nguyễn Minh Ca, 2020. Địa danh tỉnh Sóc Trăng dưới góc nhìn dân tộc học. Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp, trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, số 23- tháng 01.2020, 62-65 2020
198 Nguyễn Thúy Diễm, 2020. Văn hóa trong hoạt động mưu sinh của người dân xứ quảng (Nghiên cứu trường hợp ghe bầu). Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp, trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, số 25- tháng 11.2020, 89-93 2020
199 Nguyễn Thúy Diễm, 2020. Phương ngữ Nam bộ trong tiểu thuyết "Con nhà nghèo" của Hồ Biểu Chánh (xét trên bình diện ngữ âm và từ vựng). Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp, trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, số 23- tháng 01.2020, 64-74 2020
200 Đinh Phi Hổ và Đặng Trang Viễn Ngọc, 2020. Ảnh hưởng hình ảnh điểm đến du lịch đến hài lòng và ý định viếng thăm lại TP. Phan Thiết: Cách tiếp cận mô hình cấu trúc tuyến tính. Tạp chí Công thương: 139-152 2020
201 Nguyễn Lê Hoàng Yến, 2020. Xác định tính kháng khuẩn của dịch chiết Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) đối với vi khuẩn Aeromonas hydrophila. AGU International Journal of Sciences – 2020, Vol. 25 (2), 60 – 67 . 2020
202 Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân và Nguyễn Thị Chúc, 2020. Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tỷ lệ nhiếm sán dây trên chó tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 2020. Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng số 1 (115)/2020 2020
203 Lê Thị Kim Ngọc và Nguyễn Thiện Phong, 2020. Yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Tạp chí Công Thương số 12 năm 2020 2020
204 Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ và Phạm Đoan Vi, 2020. Xây dựng quy trình định lượng đồng thời alcaloid khung benzyl isoquinolin có trong tâm sen (Plumula Nelumbinis) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod quang. Tạp chí Dược học, số 530 tháng 6/2020. 2020
205 Nguyễn Hồng Chi, 2020. Những vướng mắc về việc triển khai hợp đồng BOT trên thực tế và những hướng giải pháp khắc phục. Tạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 5/2020 2020
206 Võ Hồng Lĩnh, 2020. Một số vướng mắc về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 3/2020 2020
207 Ngô Đức Hồng, Nguyễn Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Mộng Ngân, 2020. Đa dạng hóa hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học KTCN Cần Thơ. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số 220 kỳ 1-7/2020 2020
208 Nguyễn Việt Hùng và Nguyễn Thị Thuý Vân, 2020. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học cho sinh viên Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí thiết bị giáo dục, số 223, kỳ 2 (tháng 8/2020) 2020
209 Phạm Phi Hùng và Nguyễn Thị Thuý Vân, 2020. Giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua hoạt động học tập lý luận chính trị của sinh viên trường Đại học Tây Đô. Tạp chí thiết bị giáo dục, số 221, kỳ 2 (tháng 7/2020) 2020
210 Trương Kim Phụng, 2020. Một số hạn chế trong áp dụng pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại điện tử tại Việt Nam - Giải pháp hoàn thiện. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số Đặt biệt tháng 5-2020 2020
211 Trần Thu Trang, 2020. Biện pháp kê biên quyền sử dụng đất để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số 111 (172) tháng 6/2020 2020
212 Trần Thu Trang, 2020. Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số 112 (173) tháng 6/2020 2020
213 Nguyễn Thị Bảo Anh và Trương Kim Phụng, 2020. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh: Bất cập và giải pháp. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 3D (2020) 2020
214 Tô Anh Dũng, Dương Hoàng Kiệt, Nguyễn Thị Thúy Hà, Nguyễn Đình Inh, Vũ Thị Phượng, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ của thư viện Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh. Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm Tập 20 - Số 1 (3/2020) 2020
215 Nguyễn Song Linh và Huỳnh Minh Tâm, 2020. Ứng dụng một số trò chơi vận động cho sinh viên năm nhất Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Thiết bị giáo dục số 220 kỳ 1-7/2020 2020
216 Lam Quoc Anh, Nguyen Huu Danh, Tran Ngoc Tam, 2020. Continuity of Solution Maps to Parametric Set Optimization Problems via Parametric Equilibrium Problems. Acta Mathematica Vietnamica. 2020
217 Võ Văn Song Toàn, Tào Việt Hà, Nguyễn Huỳnh Khánh Duy, Nguyễn Thị Bảo Trân và Nguyễn Trường, 2020. Nghiên cứu sử dụng bột thân Thanh long (Hylocerus undatus) để lên men lactic bằng vi khuẩn Bacillus spp… Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Cần Thơ. 2020
218 Lê Thị Ngần và Huỳnh Thanh Danh, 2020. Rèn luyện tư duy khoa học đối với giảng viên dạy lý luận chính trị theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh. Tạp chí Thông tin khoa học chính trị - Số 02 (19) 2020 2020
219 Nguyễn Kim Đông, Lê Hùng Mạnh và Lâm Thị Huyền Trân, 2020. Chiết xuất pectin từ vỏ dưa hấu ứng dụng chế biến mứt đông khóm và nha đam. Tạp chí khoa học Đại học Huế: Khoa học tự nhiên, số 129-1C 2020
220 Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Thị Kim Yến, Bùi Đặng Minh Trí, 2020. Tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng huyết ở trẻ nhỏ. Tạp chí y học cộng đồng Tập 59-số 6/2020 2020
221 Hà Thị Thu Thủy, Bùi Đặng Lan Hương, Đỗ Văn Mãi, Bùi Tùng Hiệp, 2020. Thực trạng quan điểm điều trị rối loạn lipid máu. Tạp chí y học cộng đồng Tập 59-số 6/2020 2020
222 Bùi Đặng Lan Hương, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đỗ Văn Mãi, Đoàn Ngọc Giang Lâm, 2020. Hiệu quả điều trị kháng sinh viêm phổi cộng đồng ở người lớn. Tạp chí y học cộng đồng Tập 59-số 6/2020 2020
223 Bùi Đặng Phương Chi, Đỗ Văn Mãi, Hoàng Thị Thu, Đoàn Ngọc Giang Lâm, 2020. Tính hợp lý trong sử dụng kháng sinh điều trị nội trú viêm phổi cộng đồng ở trẻ em. Tạp chí y học cộng đồng Tập 59-số 6/2020 2020
224 Lê Trọng Dũng, Hà Thị Thu Thủy, Bùi Đặng Lan Hương, 2020. Hiệu quả hướng dẫn các khuyến cáo mới trong điều trị rối loạn lipid máu. Tạp chí y học cộng đồng, Tập 59 - Số 6-2020: 69-74. 2020
225 Trần Minh Hùng, Lê Cảnh Dũng, Đặng Thị Bảo Trang, 2020. Đánh giá tác động của việc chuẩn hóa sản phẩm trong sản xuất lúa theo VIETGAP của hợp tác xã Khiết Tâm, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020, 18(11): 1018-1025 2020
226 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phan Hoàng Duy, Tạ Kiến Tường, Phạm Thành Trọng, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Trâm, 2020. Khảo sát sơ bộ hoạt tính kháng Helicobacter pylori và thành phần hóa học của cây rau mương (Ludwwaigia hysopifolia L.). Tạp chí y dược Cần Thơ số 32/2020, 121-126 2020
227 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, 2020. Văn hóa ẩm thực trong khai thác du lịch tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục và Xã hội số 1 16 (177), 163 - 173 2020
228 Lê Thị Ngần, Huỳnh Thanh Danh, 2020. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy, học tập môn triết học Mác - Lênin. Tạp chí Thông tin khoa học chính trị số 04 (21) - 2020 2020
229 Ngô Đức Hồng, 2020. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường Đại học Tây Đô trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 231 kỳ 2-12/2020, 90-92 2020
230 Nguyễn Ngọc Sỹ, Bùi Đặng Minh Trí và Đoàn Thanh Trúc, 2020. Mối liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ và khả năng xảy ra tương tác thuốc. Tạp chí Y học cộng đồng, tập 59, số 6 – 2020 2020
231 Huỳnh Ngọc Trung Dung, Nguyễn Trọng Tường, 2020. Khảo sát khả năng kháng oxy hóa, ức chế α-glucosidase và gây độc tế bào ung thứ vú (MCF-7), ung thư cổ tử cung (Hela) của cao chiếc từ cánh hoa Vạn Thọ (Tagetes erecta L.). Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ Tập 56, số 6B (2020): 128-138 2020
232 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Hồ Đức Hùng, 2020. Sự hài lòng của du khách với Marketing du lịch tại TP. Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế và dự báo số 21-07/2020, 48-51 2020
233 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Hồ Đức Hùng, Võ Hùng Dũng, 2020. Chiến lược Marketing địa phương nhằm phát triển du lịch TP. Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế và dự báo số 24-08/2020, 29-32 2020
234 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Hồ Đức Hùng, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút du khách của điểm đến TP. Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế và dự báo số 12-04/2020, 39-42 2020
235 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Hồ Đức Hùng, Võ Hùng Dũng, 2020. Ảnh hưởng của các thành phần Marketing địa phương đối với sự hài lòng của du khách đến TP. Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế và dự báo số 24-08/2020, 29-32 2020
236 Lê Thị Kim Ngọc, Nguyễn Thiện Phong, 2020. Yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển - ĐH Nam Cần Thơ - số 9; 51-58 2020
237 Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thiện Phong, Vương Yến Linh, 2020. Yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển - ĐH Nam Cần Thơ - số 9; 59-68 2020
238 Nguyen Van Bá, Nguyen Thi Ngoc Chau, Ngo Nguyen Thuy Hang, Tran Thi Kieu Ngan, Nguyen Thi My Ngoc, Hua Hoang Tay, Nguyen Kim Dong, 2020. Essential oils obtained from eucalyptus and cymbopogon leaves by steam distillation for making natural mixture having effect as a mosquito repallent. Vietnam Journal of Science and Technology 58 (6A) (2020) 236-243 2020
239 Lê Thị Ngần, Huỳnh Thành Danh, 2020. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy, học tập môn Triết học Mác - Lênin. Thông tin Khoa học chính trị, học viện chính trị Khu vực IV, số 4 (21) - 2020. 2020
240 Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, 2020. Nghiên cứu dịch tễ học của bệnh sán dây phổ biến trên chó có khả năng truyền lây sang người tại một số tỉnh ở ĐBSCL. Tạp chí Y học thực hành, số 6 (1138) 2020, 177-182 2020
241 Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Hữu Hưng, 2020. Một số đặc điểm bệnh lý trên cho nhiễm sán dây trên D. Caninum và biện pháp phòng trị. Tạp chí Y học thực hành, số 6 (1138) 2020, 132-139 2020
242 Nguyễn Thị Kim Đông, Nguyen Van Thu, 2020. Ảnh hưởng của Bổ sung bã bia trong khẩu phần lá bông cải phụ phẩm (Brassica Cauliflora Lizg) đến tiêu thụ và tiêu hóa dưỡng chất, tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của Thổ Lai (New Zealand x Địa phương). Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi số 111/2020 2020
243 Trần Nhật Anh, Đỗ Văn Mãi, Bùi Tùng Hiệp, Bùi Đặng Minh Trí, 2021. Thực trạng dùng thuốc giảm đau sau phẫu thuật. Tạp chí y học cộng đồng Tập 63-số 2/2021: 65-70. 2021
244 Bùi Đặng Phương Chi, Bùi Đặng Minh Trí, Bùi Tùng Hiệp và Trần Nhật Anh, 2021. Tính hợp lý và hiệu quả can thiệp của dược sĩ lâm sàng trong sử dụng thuốc giảm đau sau phẫu thuật. Tạp chí y học cộng đồng Tập 64 - số 3/2021: 50-54. 2021
245 Bùi Đặng Lan Hương, Lê Thị Kim Ngân, Đoàn Thanh Trúc và Bùi Tùng Hiệp, 2021. Chế độ liều kháng sinh Carbapenem sử dụng trên bệnh nhân Nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 62, số 5: 8-15 2021
246 Hoàng Đức Thái, Trịnh Nhựt Minh và Bùi Đặng Phương Chi, 2021. Đặc điểm sử dụng kháng sinh Cephalosorin thế hệ 3, 4 tại Bệnh viện Thống Nhất. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 62, số 5: 22-29 2021
247 Bùi Đặng Lan Hương, Bùi Đặng Minh Trí, Lê Thị Kim Ngân và Trần Quốc Thắng, 2021. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh nhóm Carbapenem tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 62, số 6: 16-22 2021
248 Bùi Đặng Lan Hương, Bùi Đặng Minh Trí, Lê Thị Kim Ngân và Trần Quốc Thắng, 2021. Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh nhóm Carbapenem tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 62, số 6: 16-22 2021
249 Bùi Đặng Minh Trí, Bùi Đặng Phương Chi, Nguyễn Hữu Nhân và Đoàn Ngọc Giang Lâm, 2021. Hoạt động tư vấn sử dụng thuốc bệnh nhân ngoại trú. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 62, số 6: 65-72 2021
250 Đinh Nguyễn Tường, Bùi Tùng Hiệp, Đỗ Văn Mãi và Nguyễn Hữu Phúc, 2021. Tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em ở Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 62, số 6: 94-100 2021
251 Trần Thị Lỷ, Lê Quang Thanh, Đỗ Văn Mãi và Bùi Đặng Phương Chi, 2021. Đặc điểm độc tính thận trên bện nhân sử dụng Vancomycin. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 62, số 7: 94-100 2021
252 Lê Quang Thanh, Dương Mỹ Uyên, Bùi Đặng Phương Chi và Lê Mạnh Cường. Tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viên sản nhi An Giang giai đoạn 2019-2020. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 62, số 7: 54-60 2021
253 Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Trung Trí và Nguyễn Thị Lụa, 2021. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên khối văn phòng tại Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí – thành phố Vũng Tàu. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 1-17. 2021
254 Nguyễn Phước Quý Quang, Phòng Thị Huỳnh Mai và Thái Ngọc Vũ, 2021. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của sinh viên năm nhất Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 18-32. 2021
255 Bùi Văn Trịnh và Âu Nguyễn Thảo Nguyên, 2021. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Trường Đại học Tây Đô của học viên cao học ngành Dược lý – Dược lâm sàng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 33-46. 2021
256 Đào Duy Huân, Nguyễn Thị Lệ Huyên, Đỗ Quí Hội và Nguyễn Thị Lụa, 2021. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cua khách hàng khi mua nhà ở tại Công ty Cô phân Xây dưng thương mại Địa ốc Hông Loan. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 47-62. 2021
257 Lương Thanh Hiếu và Nguyễn Thiện Phong, 2021. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 63-80. 2021
258 Võ Hồng Lĩnh, 2021. Một số vướng mắc về xác định tuổi của bị can, bị cáo, bị hại trong giải quyết vụ án hình sự. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 108-116. 2021
259 Đào Duy Huân, Trần Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Văn Chung, Lê Thị Mai Hương, 2021. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 81-96. 2021
260 Nguyễn Hữu Danh và Trần Ngọc Tâm, 2021. Tính liên tục Hölder của ánh xạ nghiệm bài toán cực tiểu hóa có điều kiện. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 117-126. 2021
261 Huỳnh Thị Mỹ Duyên và Nguyễn Hiệp Thanh Nga, 2021. Khó khăn trong việc nghe hiểu tiếng Anh của sinh viên không chuyên. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 127-136. 2021
262 Cao Thị Sen và Đặng Tuyết Nhi, 2021. Hiện trạng và giải pháp phát triển giá trị văn hóa của người Khmer trong hoạt động du lịch tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 137- 153. 2021
263 Đỗ Văn Mãi, Trì Kim Ngọc, Phạm Thành Trọng, Nguyễn Hữu Phúc, Nghị Ngô Lan Vi, Đinh Thị Thanh Loan và Tào Việt Hà, 2021. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho dung dịch rửa tay sát khuẩn TDUCLEANCARE. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 154-166. 2021
264 Châu Long và Trần Công Luận, 2021. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 179-190. 2021
265 Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Phan Ngọc Thủy và Văn Thị Mỹ Châu, 2021. Kiến thức và thực hành dự phòng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính của bệnh nhân tại Khoa hô hấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 191-201. 2021
266 Trần Quốc Tường, Lê Phú Nguyên Thảo và Nguyễn Thị Hồng Nguyên, 2021. Khảo sát tình hình sử dụng digoxin tại Khoa Tim mạch – Lão học Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 202-217. 2021
267 Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thành Luân, Phạm Thanh Chính và Châu Nhựt Thắng, 2021. Phân lập và tuyển chọn các dòng nấm men từ quả hồng xiêm (Manilkara zapota (L.) P. Royen) có khả năng chịu được ethanol ở nồng độ cao để lên men rượu vang sapo. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 218-227. 2021
268 Võ Thị Kiên Hảo, Phạm Thanh Chính, Phan Chí Thảo và Phan Hữu Tặng, 2021. Ảnh hưởng của thời gian xay, nhiệt độ và thời gian chiên đến chất lượng chả cá rô phi. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 228-240. 2021
269 Trần Ngọc Tuyền và Nguyễn Văn Triều, 2021. Ảnh hưởng của thức ăn có hàm lượng protein khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá lóc (Channa striata) giai đoạn 10 đến 40 ngày tuổi. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 11: 241-251. 2021
270 Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Lộc, Phạm Đoan Vi và Nguyễn Văn Định, 2021. Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên khối bán hàng tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 1-18. 2021
271 Trương Văn Thới, Lê Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Hoàng Giang, 2021. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ internet cáp quang tại Phòng Bán hàng Khu vực 3 – VNPT Sóc Trăng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 39-57. 2021
272 Trịnh Bửu Nam, Đinh Vũ Long, Nguyễn Lê Thế Vũ và Lê Thị Kiều Diễm,2021. Nghiên cứu giá trị thương hiệu Cafe Trung Nguyên tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 75-90. 2021
273 Quách Thanh Nhã, Nguyễn Thiện Phong, Huỳnh Thị Cẩm Thơ, Bùi Hồng Đới và Nguyễn Năng Phúc, 2021. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát nội bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng đối với thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 91-110. 2021
274 Đinh Vũ Long và Tô Trọng Khải, 2021. Đánh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch sinh thái quận Cái Răng, Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 129-145. 2021
275 Tô Anh Dũng, Nguyễn Thị Thúy An, Trương Thị Mỹ Dung, Trần Thị Tuyết Mai, Võ Thị Mộng Thúy, 2021. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thương hiệu Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 146-161. 2021
276 Phan Thị Hồng Nhung, Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Thị Kim An, Nguyễn Xuân Tiền và Đào Duy Huân, 2021. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc của giảng viên tại Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 162-180. 2021
277 Lê Thị Mỹ Trang, Nguyễn Hoàng Giang và Võ Văn Sĩ, 2021. Nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ tại Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 181-192. 2021
278 Đặng Trang Viễn Ngọc, 2021. Quá trình đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Tây Đô: Hiệu quả và định hướng phát triển. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 193-206. 2021
279 Lê Hoàng Lệ Thủy, Nguyễn Thị Khánh Vân và Nguyễn Phạm Quốc Anh, 2021. Giải pháp thực hiện cải tiến chất lượng sau kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 207-216. 2021
280 Phạm Thu Hằng và Nguyễn Thị Mỹ Nhung, 2021. Tư duy liên tưởng trong câu đố Nam Bộ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 217-226. 2021
281 Phạm Thành Trọng, Trần Hoàng Thiện, Nguyễn Lê Hoàng Anh Duy, Nguyễn Hải Ngân, Lê Thị Ngọc Mỹ, Cao Hoàng Phương Anh, Nguyễn Hữu Phúc và Trì Kim Ngọc, 2021. Thành phần hóa học và hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu vỏ quả Bưởi [Citrus grandis (L.) Osbeck] và Phật thủ [Citrus medica L. var. sarcodactylis (Noot.) Swingle]. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 227-237. 2021
282 Nguyễn Chí Nguyện, Ngô Thu Thảo, Phùng Nguyễn Quốc Dinh và Huỳnh Ngọc Trung Dung, 2021. Khảo sát hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính kháng oxy hóa của các cao chiết từ lá chanh (chi cam chanh – Citrus). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 238-251. 2021
283 Hà Đăng Huy, Lâm Văn Tình và Huỳnh Ngọc Trung Dung, 2021. Hàm lượng polyphenol và flavonoid toàn phần trong lá bàng (Terminalia catappa L.) ở các giai đoạn phát triển của lá. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 252-263. 2021
284 Nguyễn Việt Quang, Đào Trần Mộng và Nguyễn Thị Thu Hương, 2021. Nghiên cứu thực nghiệm tác dụng giảm đau của các cao chiết từ lá cây trứng cá (Muntingia calabura L.). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 264-275. 2021
285 Phạm Thành Trọng, Hồ Thanh Tân, Nguyễn Trần Nhật Nguyên, Quách Thị Bảo Trân, Trần Hồng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Đoan Vi, 2021. Tình hình sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem trong điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 276-286. 2021
286 Võ Văn Bình, Mai Linh Cảnh và Nguyễn Thị Huỳnh Như, 2021.Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 287-299. 2021
287 Trần Ngọc Huyền, Nguyễn Lê Hoàng Yến và Tăng Minh Khoa, 2021. Ảnh hưởng của kích thích tố đến sự sinh sản của cá vàng (Carassius auratus). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 300-309. 2021
288 Nguyễn Lê Hoài Phương, Huỳnh Quốc Trung và Lê Thị Cẩm Tuyên, 2021. Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 và Au- TiO2 dây/ống ứng dụng cho quang xúc tác xử lý methylene blue trong môi trường nước. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 310-320. 2021
289 Đỗ Chí Tâm, Nguyễn Vĩnh Thành và Lê Tấn Mỹ, 2021. Thiết lập mô hình phân loại trái xoài sử dụng công nghệ ảnh trên hệ thống nhúng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 12: 321-346. 2021
290 Triệu Thái Dương và Nguyễn Phước Quý Quang, 2021. Giải pháp chiến lược phát triển thương hiệu Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 1-14. 2021
291 Đào Duy Tùng và Lê Nhựt Pil, 2021. Quản lý sự trải nghiệm, giá trị cảm nhận, sự hài lòng của du khách đối với ngành du lịch trong thời kỳ đại dịch Covid - 19. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 32-41. 2021
292 Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Ngọc Quân và Tất Duyên Thư, 2021. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì của các đại lý ô tô tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 42-57. 2021
293 Huỳnh Thị Xuân Lan và Nguyễn Phước Quý Quang, 2021. Đánh giá của bệnh nhân nội trú về chất lượng dịch vụ chữa bệnh tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 79-87. 2021
294 Lại Hoàng Vĩnh Trinh và Nguyễn Ngọc Minh, 2021. Giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho giáo dục Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 97-114. 2021
295 Lâm Hồng Loan Chị và Võ Thị Kiều Trang, 2021. Bất cập và giải pháp về quyền bào chữa của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi theo Pháp luật Việt Nam hiện hành. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 144-152. 2021
296 Nguyễn Hoàng Chương và Nguyễn Hồng Chi, 2021. Một số vướng mắc về biện pháp bảo lãnh trong pháp Luật Dân sự Việt Nam hiện hành. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 176-191. 2021
297 Nguyễn Thị Huỳnh Trân và Nguyễn Hồng Chi, 2021. Bất cập trong thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về môi giới thương mại và đề xuất giải pháp khắc phục. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 192-204. 2021
298 Đỗ Văn Mãi, Đoàn Thanh Trúc, Võ Thụy Lữ Tâm, Từ Hoàng Tước, Trần Công Vinh, Lê Phú Nguyên Thảo, Nguyễn Hữu Tiến, Quách Tố Loan, Trương Thị Xuân Mai, Thiều Văn Đường và Trần Công Luận, 2021. Khảo sát sự phù hợp chuẩn đầu ra với nhu cầu của các bên liên quan ngoài về chương trình đào tạo Thạc sĩ Dược lý và Dược lâm sàng của Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 205-216 2021
299 Đỗ Văn Mãi, Thiều Văn Đường, Trương Trọng Ngôn và Trần Công Luận, 2021. Quan hệ di truyền của các giống đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) ở Việt Nam dựa vào đặc điểm hình thái và trình tự vùng gen rbcL. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 217-226. 2021
300 Nguyễn Xuân Linh, Trì Kim Ngọc, Nguyễn Hữu Phúc, Huỳnh Ngọc Trung Dung,Bành Thanh Hùng và Dương Thị Bích, 2021. Phân tích đặc điểm thực vật và sơ bộ thành phần hóa thực vật “cây Lan quét” ở núi Cấm, An Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 227-240. 2021
301 Trì Kim Ngọc, Huỳnh Phạm Thanh Thảo, Nguyễn Ngọc Yến, Trầm Hạnh Dung và Phạm Thành Trọng, 2021. Hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết hoa Đậu biếc (Clitoria ternatea L.). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 241-254. 2021
302 Nguyễn Ngọc Yến, Nguyễn Thị Thúy Lan, Đặng Lê Tuyết Anh, Dương Thị Bích, Đỗ Văn Mãi, 2021. Nghiên cứu bào chế dung dịch gel chứa tinh dầu Hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) dùng hỗ trợ điều trị bệnh viêm âm đạo do nấm Candida albicans. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 255-270. 2021
303 Phan Ngọc Xuân và Nguyễn Thị Thu Hương, 2021. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân tai biến mạch máu não. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 13: 271-285. 2021
304 Nguyễn Văn Định, Vũ Thị Thanh Duyên, Cao Thị Sen và Nguyễn Tri Khiêm, 2021. Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ chữa bệnh bảo hiểm y tế đến sự hài lòng của người bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Số 14 - 01/2021: 95-106. 2021
305 Cao Thị Sen, Nguyễn Văn Định và Nguyễn Thị Lụa, 2021. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và sự mến mộ của khách du lịch nội địa đối với thành phố biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Kinh tế phát triển - Trường Đại học Nam Cần Thơ. 13:131-145 2021
306 Cao Thị Sen, Lê Thị Mai Hương và Nguyễn Văn Định, 2021. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và ý định trở lại điểm đến du lịch thành phố Bạc Liêu của du khách nội địa. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 17: 75-90 2021
307 Cao Thị Sen, Lê Thị Mai Hương và Nguyễn Văn Định, 2022. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ. Tạp chí khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, 17 (2): 165-181. 2022
308 Nguyễn Văn Định, Lê Thị Mai Hương, 2021. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa chợ nổi Cái Răng trong hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển - ĐH Nam Cần Thơ - số 11 (2021) 2021
309 Lê Thị Nhả Ca, 2021. Sự hài lòng của du khách với ẩm thực đường phố tại TP. Cần Thơ. Tạp chí công thương Số 13; 314-319. 2021
310 Do Van Mai, Thieu Van Duong, Truong Trong Ngon, Tran Cong Luan, 2021. Genetic relationship among different cultivars of Polytective fruticosa (L.) Harms) in Vietnam based on morphological characteristics and sequences of "rbcL" gene. Journal of Medicinal Materials - Hanoi, 26 (1+2): 127-132. 2021
311 Do Van Mai, Nguyen Hoang Minh, Ha Quang Thanh, Mai Thanh Chung, Tran Cong Luan and Nguyen Thi Thu Huong, 2021. The protective effects of Polytective fruticosa extracts against chemotherapy drugs-induced hepatorenal toixity. Journal of Medicinal Materials - Hanoi, 26 (1+2): 95-101. 2021
312 Đỗ Văn Mãi và Trần Công Luận, 2021. Nghiên cứu thành phần chất bay hơi trong lá cây Đinh lăng (Polytective fruticosa (L.) Harm) trồng tại một số tỉnh ở Việt Nam. Tạp chí Y Dược học, 29: 127-132. 2021
313 Bùi Đặng Minh Trí, Lý Công Duy Anh, Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Thị Thùy Linh, 2021. Ảnh hưởng của trastuzumab lên chức năng cơ tim ở bệnh nhân ung thư vú. Tạp chí Y học cộng đồng Vol. 62 No. 4: 40-46. 2021
314 Nguyễn Việt Đẳng, Trì Kim Ngọc, Bùi Tùng Hiệp và Bùi Đặng Minh Trí, 2021. Tính hợp lý trong sử dụng thuốc điều trị viêm phổi. Tạp chí Y học cộng đồng Vol. 62 No. 4: 47-54. 2021
315 Nguyễn Thế Hải, Đỗ Văn Mãi, Bùi Đặng Phương Chi, Bùi Đặng Minh Trí, 2021. Một số yếu tố liên quan đến mức độ tuân thủ điều trị bệnh Basedow trên bệnh nhân ngoại trú. Tạp chí y học cộng đồng Tập 63-số 2/2021: 34-39. 2021
316 Trầm Cao Trí, Đỗ Văn Mãi, Bùi Đặng Lan Hương, Bùi Đặng Minh Trí, 2021. Thực trạng kê đơn thuốcđiều trị ngoại trú sản phụ khoa. Tạp chí y học cộng đồng Tập 63-số 2/2021: 76-81 2021
317 Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Thị Thúy, Trịnh Ngọc Thảo Vy, Ngô Thị Ngọc Yến, Ngũ Trường Nhân, Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Thị Thu Trâm, Giang Thị Kim Liên, 2021. Phân lập, nhận dạng và đánh giá hoạt tính ức chế enzyme protein tyrosine phosphatase 1b của một số hợp chất từ cây Xun (Anacolosa poilanei). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 03(124)/2021, 80-85. 2021
318 Bùi Đặng Lan Hương, Bùi Đặng Minh Trí và Trầm Cao Trí, 2021. Tương tác thuốc trong đơn thuốc điều trị bệnh sản phụ khoa. Tạp chí y học cộng đồng Tập 64-số 3/2021: 55-61 2021
319 Hoàng Đức Thái, Bùi Đặng Minh Trí, Nguyễn Thế Hải, 2021. Thực trạng sử dụng thuốc điều trị bệnh basedow trên bệnh nhân nội trú. Tạp chí y học cộng đồng Tập 64-số 3/2021: 44-49. 2021
320 Đặng Quang Phúc, Đỗ Văn Mãi, Hoàng Đức Thái, Bùi Đặng Minh Trí, 2021. Thực trạng sử dụng dụng thuốc điều trị gút trên bệnh nhân nội trú. Tạp chí y học cộng đồng Tập 63-số 2/2021: 10-15. 2021
321 Nguyễn Thanh Liêm, Tất Duyên Thư, Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Bích Ngọc, 2021. Lý thuyết và thực tiễn về xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Cần Thơ.Tạp chí kinh tế và dự báo số 33 tháng 11 năm 2021:145-148. 2021
322 Nguyễn Thanh Liêm, Đặng Hoàng Minh, Tất Duyên Thư, 2021. Phát triển bền vững tại doanh nghiệp tại Cần Thơ: Tiếp cận theo hướng kinh tế tuần hoàn. Tạp chí Phát triển bền vững vùng, quyển 11, số 4, tháng 12 năm 2021: 03-16 2021
323 Bùi Tùng Hiệp, Nguyễn Thị Xuân Hoàng, Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Đức Lộc, 2021. Thực trạng sử dụng thuốc tăng huyết áp cho bệnh nhân điều trị ngoại trú. Tạp chí y học cộng đồng Tập 63-số 2/2021: 58-64 2021
324 Lê Minh Phú, Đỗ Văn Mãi, Hoàng Đức Thái và Bùi Đặng Minh Trí, 2021. Tình hình sử dụng kháng sinh CARBAPENEM. Tạp chí Y học Cộng đồng, Tập 63 số 2: năm 2021: 1-7 2021
325 Lâm Hoàng Khánh, Nguyễn Hữu Phúc, Bùi Tùng Hiệp và Bùi Đặng Minh Trí, 2021. Tình hình sử dụng thuốc điều trị nhiễm trùng đường ruột. Tạp chí Y học Cộng đồng, Tập 63 số 2: năm 2021: 8-16 2021
326 Bùi Đặng Minh Trí, Đặng Quang Phúc và Nguyễn Trung Hưng, 2021. Thực trạng sử dụng thuốc điều trị gút ở bệnh nhân ngoại trú. Tạp chí y học cộng đồng Tập 64-số 3/2021: 39-43. 2021
327 Từ Minh, Bùi Đặng Minh Trí, Đỗ Văn Mãi và Nguyễn Thế Lương, 2021. Đặc điểm độc tính thận trên bệnh nhân sử dụng Colistin tại bệnh viện Thống nhất. Tạp chí y học cộng đồng Tập 64-số 3/2021: 30-36. 2021
328 Thạch Bảo Châu, Trần Đỗ Hùng, Bùi Tùng Hiệp và Nguyễn Thị Thuỳ Linh, 2021. Đặc điểm bệnh nhân sử dụng thuốc tiêu sợi huyết - Alteplase điều trị nhồi máu não cấp. Tạp chí y học cộng đồng Tập 62-số 5/2021: 30-36. 2021
329 Bùi Tùng Hiệp, Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Hữu Phúc và Bùi Đặng Lan Hương, 2021. Nhận thức của bệnh nhân ngoại trú trong sử dung thuốc tại Bệnh viện Thống Nhất. Tạp chí y học cộng đồng Tập 62-số 5/2021: 115-122. 2021
330 Bùi Đặng Lan Hương, Bùi Đặng Phương Chi và Trần Thị Kiều Trinh, 2021. Sự phù hợp trong sử dụng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng. Tạp chí Y học Cộng đồng, Tập 62 số 2 năm 2021 2021
331 Đỗ Văn Mãi, Trương Trọng Ngôn, Thiều Văn Đường, Phạm Thành Trọng, Nguyễn Lê Oanh Tiền, 2021. Đặc điểm di truyền của bảy mẫu giống/loài Chanh dây ở Đồng bằng sông Cửu Long dựa vào hình thái và dấu phân tử. Tạp chí khoa học Đại học Cửu Long 2021 2021
332 Đỗ Văn Mãi, Trương Trọng Ngôn và Thiều Văn Đường, 2021. Nghiên cứu quan hệ di truyền của mẫu/giống bồ ngót (Sauropus androgynus (L.) Merr.) Ở đồng bằng sông cửu Long dựa vào đặc điểm hình thái và trình tự vùng ITS, Tạp chí khoa học Trường ĐHCT Tập 57 (2B)-2021: 87-93. 2021
333 Nguyễn Phương Linh, Huỳnh Thị Mỹ Duyên, 2021. Tổng quan về ngữ âm học: Phụ âm trong hệ bổ ngữ âm đối với giáo viên chuyên Anh và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Anh. Tạp chí trung ương hội Khuyến học Việt Nam, Kỳ 1 - 06/2021, 18-22 2021
334 Trương Thị Ý Nhi, Nguyễn Minh Chơn, 2021. Khảo sát khả năng kháng oxy hóa của cao chiết lá và trái cây ổi sẻ (Psidium guajava L.). Tạp chí Công Thương số 7, 156-161. 2021
335 Nguyễn Hồng Chi và Võ Hồng Lĩnh, 2021. Một số hạn chế trong quy định của pháp luật về người làm chứng khi lập di chúc và kiến nghị hoàn thiện. Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 124 (185), 91-117. 2021
336 Võ Hồng Lĩnh, 2021. Một số vướng mắc khi tống đạt văn bản tố tụng trong tình hình phòng, chống dịch bệnh hiện nay, dẫn đến khó khăn khi kết thúc giai đoạn trong tố tụng hình sự. Tạp chí giáo dục và xã hội số đặc biệt, tháng 11/2021: 219-224. 2021
337 Nguyễn Hồng Chi, 2021. Bàn về tính hợp pháp của di chúc miệng trong Bộ Luật Dân sự 2015. Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt tháng 5/2021: 217-228 2021
338 Trần Thu Trang, 2021. Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài, một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện. Tạp chí Giáo dục và xã hội số 1 23 (184) tháng 6/2021, 99-103. 2021
339 Nguyễn Minh Ca, 2021. Biến đổi văn hóa trong phong tục ngày tết nguyên đán của người Việt ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp, trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, số 26 - tháng 01.2021, 31-35. 2021
340 Nguyễn Minh Ca, 2021. Tính triết lí trong truyện ngắn của Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tạp chí khoa học Đại học Đống Tháp, số 10 (26), 106-113. 2021
341 Nguyễn Minh Ca, 2021. Đặc điểm địa danh phản ánh quá trình lao động sản xuất của tộc người Việt ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học trường Đại học Trà Vinh, số 43 (tháng 6/2021) 23-31. 2021
342 Nguyễn Minh Ca, 2021. Mối quan hệ giửa văn hóa tộc người và địa danh ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp, trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, số 28 - tháng 07.2021, 27-32. 2021
343 Nguyễn Minh Ca, 2021. Triết lí về cuộc sống trong truyện ngắn của Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tạp chí Nhân Lực Khoa học xã hội số 1 (92), 113-120. 2021
344 Nguyễn Thúy Diễm, 2021. Văn hóa nhận thức về môi trường tự nhiên qua địa danh ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học trường Đại học Trà Vinh, số 43 (tháng 6/2021). 32-41. 2021
345 Phan Hùng Duy Hậu, Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Đức Lộc, Bùi Tùng Hiệp, 2021. Tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận giai đoạn IV. Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 62 số 1 năm 2021 2021
346 Phan Hùng Duy Hậu, Bùi Đặng Minh Trí và Nguyễn Hữu Bền, 2021. Hiệu quả điều trị thuốc tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận giai đoạn IV. Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 62 số 2 năm 2021 2021
347 Bùi Đặng Minh Trí, Đỗ Văn Mãi, Nguyễn Thị Như Huỳnh, Phạm Thu Hằng, 2021. Thực trạng các thuốc sử dụng trong điều trị viêm loét dạ dày - tà tràng. Tạp chí y học cộng đồng Tập 62-số 1/2021 2021
348 Bùi Đặng Phương Chi, Đỗ Văn Mãi, Huỳnh Thị Thúy Quyên, 2021. Các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp. Tạp chí y học cộng đồng Tập 62-số 1/2021 2021
349 Trần Trung Du và Trịnh Thị Thành Minh, 2021. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thể chất của Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Thiết bị giáo dục số 237, Kỳ 2- 3/2021 2021
350 Nguyễn Thị Thuý Vân và Ngô Đức Hồng, 2021. Giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình giảng dạy các môn lý luận chính trị (dành cho sinh viên đại học khối không chuyên ngành lý lận chính trị áp dụng từ năm học 2019 - 2020) Tạp chí Thiết bị giáo dục số 237, Kỳ 2- 3/2021 2021
351 Lý Chí Thành, Đỗ Văn Mãi, Hoàng Đức Thái, 2021. Sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 62 số 1 năm 2021. 2021
352 Bùi Đặng Minh Trí, Lý Chí Thành, Nguyễn Hoàng Trung, 2021. Một số yếu tố liên quan đến sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 63 số 2 năm 2021: 22-27. 2021
353 Tô Lộc Ninh, Đỗ Văn Mãi, Bùi Đặng Minh Trí, 2021. Tuân thủ và một số yếu tố liên quan đến tuân thủ sử dụng thuốc của bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 62 số 1 năm 2021 2021
354 Hoàng Đức Thái, Tô Lộc Ninh và Lê Trọng Dũng, 2021. Rào cản và một số yếu tố liên quan đến rào cản sử dụng thuốc của bệnh nhân đái tháo đường type 2. Tạp chí Y học Cộng đồng Tập 64 số 3 năm 2021: 62-67. 2021
355 Nguyễn Hồng Ngọc, Bùi Đặng Phương Chi, Đỗ Văn Mãi, 2021. Tình hình sử dụng thuốc ức chế bơm proton (PPI). Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 62 số 1 năm 2021 2021
356 Bùi Đặng Minh Trí, Bùi Đặng Phương Chi và Nguyễn Hồng Ngọc, 2021. Tính hợp lý trong sử dụng thuốc ức chế bơm proton (PPI). Tạp chí Y học Cộng đồng Tập 64 số 3 năm 2021: 68-72. 2021
357 Nguyễn Thị Minh Khoa, Đỗ Văn Mãi, Lê Ngọc Của, Bùi Tùng Hiệp, 2021. Phân tích thực trạng kê đơn và tương tác thuốc tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Tim mạch Thành phố Cần Thơ năm 2019. Tạp chí Y học Cộng đồng. Tập 62 số 1 năm 2021 2021
358 Tô Anh Dũng, Dương Hoàng Kiệt, Nguyễn Đình Inh, 2021. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh. Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm Tập 21 - Số 12 (2021), 191-205 2021
359 Phạm Phi Hùng, 2021. Đưa nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 246 kỳ 1-8/2021, 86-88 2021
360 Nguyễn Việt Hùng, Phạm Phi Hùng, 2021. Đỗi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Thiết bị giáo dục - số đặc biệt 3/2021, 205-207 2021
361 Nguyễn Việt Hùng, 2021. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Tây Đô hiện nay. Tạp chí Thiết bị giáo dục - số đặc biệt 6/2021, 310-312. 2021
362 Nguyễn Việt Hùng, Phạm Phi Hùng, 2021. Giải pháp phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô đối với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 246 kỳ 1- 8/2021, 95-97 2021
363 Lâm Quốc Anh, Trần Quốc Duy và Trần Thị Tuyết Mai, 2021. Vô hướng hóa phi tuyến cho bài toán tối ưu đa mục tiêu với yếu tố không chắc chắn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 57, Số 1A (2021): 30-34 2021
364 Vo Van Song Toan, Le Thi Bao Tran, Tran Khoa Nguyen, Huynh Thanh Nam,Nhan Hoang Thinh and Tao Viet Ha, 2021. Evaluation of the purification process of phosvitin extracted from chicken egg yolk using liquid chromatography. Can Tho University Journal of Science. Vol. 13, No. 2 (2021): 77-84 2021
365 Bui Dang Minh Tri, Doan Thanh Truc, Tri Kim Ngoc, Vo Van Cuong, 2021. CLinical and subclinical characteristics on breast cancer patients treated with anthracyclines. Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 62, No 5 (2021) 1-7 2021
366 Huỳnh Thị Khánh Tuyên, Đặng Duy Khánh va Lê Phú Nguyên Thảo, 2021. Tình hình sử dụng thuốc Corticoid trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Khoa Nội tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2019-2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ - số 42/2021 2021
367 Cao Nguyen Hong Khanh, Bui Pham Ngoc Khanh, Pham Doan Vi, Le Thi Cam Tuyen, Do Chau Minh Vinh Tho, Le Huu Phuoc, 2021. Photocatalytic degradation of metronidazole by TiO2 and Bi2Se2Te-TiO2 nanomaterials. Can Tho Journal of Medicine and Pharmacy 7(3) (2021). 2021
368 Tran Vi Quynh, Tran Thi Minh Anh, Pham Doan Vi, Do Chau Minh Vinh Tho, 2021. Isolation and structural elucidation of alkaloids from leaves of Annona muricata. Can Tho Journal of Medicine and Pharmacy 7(3) (2021). 2021
369 Nguyen Chi Toan, Pham Doan Vi, Nguyen Thi Hong Nhi, Tran Quang Tri, Le Sy Nghi, Do Chau Minh Vinh Tho, Le Huu Phuoc, 2021. Development and validation of ICP-OES method for determining heavy metals in chinese herbal medicines of "Doc hoat tang ky sinh" remedy collected in Can Tho city, Viet Nam. Can Tho Journal of Medicine and Pharmacy 7(3) (2021) 2021
370 Huỳnh Huỳnh Anh Thi, Phạm Đoan Vi, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, 2021. Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng đồng thời kháng sinh fluoroquinolon trong tôm bằng phương pháp LC-MS/MS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ - số 43/2021 2021
371 Lâm Đại Dương, Phạm Đoan Vi, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, 2021. Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng đồng thời dư lượng kháng sinh Sulfaquinoxalin, sulfamethoxazol, sulfathiazol và trimethoprim thường sử dụng trong thịt gia cầm bằng phương pháp LC-MS/MS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ - số 43/2021 2021
372 Bùi Đặng Minh Trí, Trì Kim Ngọc, Đoàn Thanh Trúc, Võ Văn Cường, 2021. Đặc điểm lâm sáng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư vú điều trị bằng Anthracycline. Tạp chí y học cộng đồng Tập 62 - số 5/2021: 1-7 2021
373 Bui Dang Minh Tri, Ly Cong Duy Anh, Do Van Mai, Nguyen Huu Phuc, Nguyen Thi Thuy Linh, 2021. Effects of trastuzumab on myocarrdial function on breast cancer patients. Journal of Community Medicine, Vol 62, No 4 (2021) 40-46 2021
374 Lam Hoang Khanh, Nguyen Huu Phuc, Bui Tung Hiep, Bui Dang Minh Tri, 2021. Situation of drugs for treatmen intestinal infection. Journal of Community Medicine, Vol 62, No 4 (2021) 8-16 2021
375 Lưu Phương Thảo, Nguyễn Thị Đào, 2021. Thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu tố liên quan đến hoạt động thể lực đủ ở người bệnh đái tháo đường tại trung tâm y tế huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Y học cộng đồng, số 62, 88-93 2021
376 Nguyễn Thúy Diễm, 2021. Phong tục ngày tết của người Hoa ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp, trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, số 26 - tháng 01.2021, 37-41 2021
377 Nguyễn Thúy Diễm, 2021. Văn hóa vật chất qua địa danh của vùng Cái Răng thời Pháp thuộc. Tạp chí Kinh tế - Công nghiệp, trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, số 28 - tháng 07.2021, 33-38 2021
378 Phạm Thị Huệ, Nguyễn Song Linh, 2021. Tìm hiểu triết lý giáo dục tại Nhật Bản, Phần Lan nhằm rút ra bài học kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở Tây Nam Bộ. Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 245 tháng 7/2021, 349-351 2021
379 Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Song Linh và Huỳnh Minh Tâm, 2021. Ứng dụng phương pháp tập luyện vòng tròn phát triển thể lực chung cho nữ sinh sinh viên Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 245 tháng 7/2021; 245-247 2021
380 Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Song Linh, 2021. Ứng dụng trò trơi vận động nhằm phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Tây Đô Tạp chí Thiết bị giáo dục - số 245 tháng 7/2021; 76, 77 và 158 2021
381 Nguyễn Thị Thúy Vân và Hồ Thế Anh, 2021. Hình thành nhu cầu và khả năng tự học theo phương châm học tập suốt đời cho sinh viên ngành kỹ thuật điều khiển tự động hóa. Tạp chí Thiết bị giáo dục - số đặc biệt tháng 3/2021 2021
382 Nguyễn Thị Thúy Vân, 2021. Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên ở Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Thiết bị giáo dục - số đặc biệt tháng 7/2021 2021
383 Phan Thanh Bảo Trân, Phan Thạch Sơn Trúc, Huỳnh Thanh Danh, 2021. Một vài suy nghỉ về Chương trình và sách giáo khoa phần ngữ dụng học ở Trường Trung học. Tạp chí trường Đại học sư phạm TP. HCM, Tập 18, số 5 (2021): 866-876 2021
384 Trương Thị Mộng Thu và Nguyễn Chí Cường, 2021. Nghiên cứu chế biến bột nêm thực phẩm từ dịch đạm thủy phân thịt cá rô phi (Oreochromis niloticus) bằng hỗn hợp Alcalase và Flavourzyme. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp, Tập 5(2)-2021: 2420-2429 2021
385 Trần Sỹ Nam, Hồ Minh Nhựt, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Hà Quốc Tín, Hồ Vũ Khanh, 2021. Ảnh hưởng của Biochar Tre và Biochar trấu đến sự phát thải CH4 và N2O từ đất phù sa trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm TP. HCM, Tập 18, số 12 (2021) 2297-2310. 2021
386 Tạ Văn Phương, 2021. Nghiên cứu khả năng sử dụng thảo dược để phòng trị bệnh gan tụy cấp trên tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei boone, 1931). Tạp chí khoa học quốc tế AGU, Trường Đại học An Giang 2021
387 Đỗ Trung Đông, Lê Đức Nhuận, Phạm Thị Tâm và Nguyễn Thị Mai Duyên, 2021. Tình hình nhiễm Viêm gan B mãn tính và một số yếu tố liên quan ở cán bộ cao cấp khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện Quân Y 121. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ 2021
388 Lê Hoàng Khang, Chu Thị Duyên, Mai Thanh Khang, Nguyễn Quốc Huy, Phan Thanh Tùng, Ngô Hoàng Long, Nguyễn Thành Chung, Trần Công Luận, Tôn Thất Quang, 2021. Thành phần hóa học của lá sâm Ngọc Linh ( Panax vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Natural Sciences, 5(4):1627-1632 2021
389 Nguyễn Trần Cẩm Tú, Trần Đỗ Hùng và Đỗ Văn Mãi (2021). Tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Thốt Nốt. Tạp Chí Y học Cộng đồng, 62(5 (2021) 2021
390 Bùi Tùng Hiệp, Châu Thị Kim Ngọc, Nguyễn Hữu Phúc, Đoàn Thanh Trúc và Trì Kim Ngọc, 2022. Mức độ tuân thủ chế độ điều trị của bệnh nhân ngoại trú đái tháo đường type 2. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 62, số 6: 58-64 2021
391 Huỳnh Ngọc Trung Dung, Nguyễn Phương Thảo và Nguyễn Phú Lộc, 2021. Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các cao chiết từ xà lách xoong (Nasturtium microphyllum). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 57, Số 2B (2021): 78-86. 2021
392 Tô Trung Kiên, Nghiêm Thị Giang và Nguyễn Song Linh, 2021. Lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn nam sinh viên chuyên ngành vật - Judo Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Tạp chí khoa học Thể Thao. Số 6 năm 2021. 2021
393 Nguyễn Quốc Hùng, Phan Hữu Hên, Nguyễn Thị Hạnh và Trần Trúc Linh. 2021. Tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường típ 2 an toàn, hợp lý tại Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu năm 2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, số 37/2021 2021
394 Hà Thị Thanh Tuyền, Đặng Thanh Sơn và Nguyễn Ngọc Minh, 2021. Đề xuất mô hình lý thuyết chất lượng mối quan hệ giửa nhà sản xuất và nhà phân phối trong chuổi cung ứng gạch không nung tại ĐBSCL. Tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (Tháng 5/2021), Tr 59-61 2021
395 Hà Thị Thanh Tuyền, Đặng Thanh Sơn và Nguyễn Ngọc Minh, 2021. Thực trạng chuổi cung ứng sản phẩm gạch không nung tại ĐBSCL. Tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (Tháng 5/2021), Tr 70-72 2021
396 Hà Thị Thanh Tuyền, Đặng Thanh Sơn và Nguyễn Ngọc Minh, 2021. Chất lượng mối quan hệ giửa nhà sản xuất và nhà phân phối trong chuổi cung ứng gạch không nung tại ĐBSCL. Tạp chí Phát triển bền vững vùng, quyển 11, số 4, tháng 12 năm 2021. 2021
397 Nguyen Thi Kim Dong, Nguyen Van Thu, 2021. Effect of breed and cecectomy on apparent amino acid digestibility in ducks fed diets containing brewers’ spent grains. Livestock Research for Rural Development, Volume 33, Number 1, January 2021 2021
398 Nguyen Thi Kim Dong, Nguyen Van Thu, 2021. A study of in vitro and in vivo greenhouse gas emissions, digestion, rumen environment and nitrogen retention of growing crossbred cattle supplemented by Catfish oil. Livestock Research for Rural Development, Volume 33, Number 5, May 2021 2021
399 Lưu Huỳnh Anh, Trịnh Thị Hồng Mơ, Tạ Nguyễn Đăng Quang, Trần Hoàng Diệp, Nguyễn Hồng Xuân, Nguyễn Trọng Ngữ, 2021. Comparison of the effects of two poultry housing types on reproductive performance of tre chicken. Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics. No. 268 (Aug, 2021) 2021
400 Nguyễn Thị Đào, Trần Thị Ngọc Thư, Phan Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Hồng Nguyên và Nguyễn Thị Mai Duyên, 2021. Thực trạng hút thuốc lá và khả năng tiếp cận dịch vụ tư vấn, cai nghiện thuốc lá ở người có bệnh lý phổi mạn tính tại trung tâm y tế Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng năm 2020. Tạp chí Y học Cộng đồng, 62 (6): 152-158 2021
401 Cao Văn Long, Nguyễn Tri Khiêm và Nguyễn Thị Lụa, 2022. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua nhà của khách hàng tại Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mêkông. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 22-37. 2022
402 Huỳnh Liêu Ngọc Thúy An và Bùi Văn Trịnh, 2022. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 38-54. 2022
403 Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Trương Ngọc Toán và Nguyễn Trí Dũng, 2022. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Ninh Kiều. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 55-69. 2022
404 Nguyễn Văn Định, Trần Văn Tý và Cao Thị Sen, 2022. Tác động của động lực làm việc đến hiệu quả công việc của công chức trên địa bàn huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 70-86. 2022
405 Nguyễn Năng Quang và Nguyễn Phước Quý Quang, 2022. Một số vấn đề về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động theo Bộ luật lao động năm 2019. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 105-119. 2022
406 Nguyễn Xuân Quang và Nguyễn Phước Quý Quang, 2022. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 120-130. 2022
407 Trương Kim Phụng, 2022. Vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14:131-139. 2022
408 Võ Hồng Lĩnh, 2022. Một số vướng mắc về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và một số giải pháp hoàn thiện. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 140-147. 2022
409 Nguyễn Thúy Diễm, 2022. Văn hóa tinh thần qua địa danh của vùng Cái Răng thời Pháp thuộc. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 148-159. 2022
410 Phan Văn Tiến, Phạm Thị Thúy Kiều, La Thị Mỹ Hạnh và Huỳnh Ngọc Kha,2022. Hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết Miền Cháy của Nguyễn Minh Châu. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 160-177. 2022
411 Huỳnh Ngọc Trung Dung, Ngô Huỳnh Như, Ngô Thị Quang Thạnh và Dương Thị Bích, 2022. Khảo sát hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính sinh học của cao chiết Cúc vạn thọ hoa vàng (Tagetes erecta L.). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 178-190. 2022
412 Nguyễn Chí Toàn và Tào Việt Hà, 2022. Xây dựng quy trình định lượng đồng thời amoxicillin và acid clavulanic bằng phương pháp quang phổ UV-Vis. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 191-202. 2022
413 Lê Quang Bình, Đoàn Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Thu Hương, 2022. Tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 203-215. 2022
414 Hà Đăng Huy, Lâm Văn Tình và Huỳnh Ngọc Trung Dung, 2022. Khả năng kháng oxy hóa và ức chế α-glucosidase ở các giai đoạn phát triển của lá bàng (Terminalia catappa L.). Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 14: 216-226. 2022
415 Thái Phương Phi và Nguyễn Phước Quý Quang, 2022. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên khi chọn vào học tại Trường Đại học Tây Đô. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 1-14. 2022
416 Mai Ngọc Đang, Nguyễn Thiện Phong, Huỳnh Thị Cẩm Thơ, 2022. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 15-34. 2022
417 Lê Huỳnh Như, Nguyễn Thiện Phong, Phan Ngọc Bảo Anh, Huỳnh Thị Cẩm Thơ và Đinh Công Hiển, 2022. Các nhân tố ảnh hưởng đến cam kết gắn bó của kiểm toán viên tại Kiểm toán Nhà nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 35-55. 2022
418 Trần Minh Hùng và Hồng Thị Trúc, 2022. Sự tác động của các thuộc tính điểm đến chợ nổi đến sự hài lòng của du khách nội địa. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 56-75. 2022
419 Nguyễn Hoàng Giang, Huỳnh Thị Phượng Diễm, Nguyễn Thị Quý, Phan Thị Hồng Nhung và Trương Văn Thới, 2022. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó của công nhân viên tại Viễn thông Sóc Trăng. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 76-86. 2022
420 Trịnh Bửu Nam, Đinh Vũ Long, Khưu Phương Quyên, 2022. Đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng về thương hiệu Agribank tại Chi nhánh An Minh Kiên Giang II. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 87-103. 2022
421 Nguyễn Phước Quý Quang và Lê Thúy Ngà, 2022. Căn cứ xác định người đang chiếm hữu hoặc giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi chuyển dịch quyền tài sản đối với tài sản đang tranh chấp. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 119-127. 2022
422 Nguyễn Ngọc Minh và Lê Thanh Hòa, 2022. Thực trạng giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 128-139. 2022
423 Nguyễn Hồng Chi, 2022. Bất cập trong quy định pháp luật về điều kiện thành lập văn phòng công chứng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 140-153. 2022
424 Lâm Hồng Loan Chị và Nguyễn Hoàng Thiện, 2022. Pháp luật Việt Nam về chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 154-165. 2022
425 Trương Kim Phụng và Nguyễn Hoàng Thơ, 2022. Giải quyết khiếu kiện liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 166-179. 2022
426 Nguyễn Anh Thư, 2022. Một số kiến nghị về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 180-190. 2022
427 Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Trần Trúc Linh, Phan Ngọc Thuỷ và Nguyễn Thị Thanh Xuân, 2022. Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật trĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 218-226. 2022
428 Bùi Xuân Tùng, Huỳnh Thanh Danh, Trịnh Quang Minh, Ngô Thị Lan và Hoàng Văn Tư, 2022. Xây dựng hệ thống hỗ trợ việc phân loại bệnh viêm phổi bằng hình ảnh X-quang ngực dựa trên phương pháp học sâu. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 227-244. 2022
429 Mai Linh Cảnh, Võ Văn Bình và Đặng Thị Thảo Trang, 2022. Ứng dụng GIS và mô hình Markov dự báo biến động sử dụng đất đến 2025 tại Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô. 15: 245-254. 2022
430 Huỳnh Ngọc Trung Dung, Trì Kim Ngọc, Lê Phú Nguyên Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và Trần Công Luận, 2022. Tác dụng điều hòa Hormon sinh dục của hai chế phẩm từ Đông trùng hạ thảo do Công ty TNHH Lavite sản xuất. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 513, tháng 4, số 1 -2022: 158-163 2022
431 Huỳnh Ngọc Trung Dung, Trì Kim Ngọc, Lê Phú Nguyên Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết và Trần Công Luận, 2022. Đánh giá độc tính và tác dụng bảo vệ gan của hai chế phẩm từ Đông trùng hạ thảo do Công ty TNHH Lavite sản xuất. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 511, tháng 2, số 2 -2022: 154-158 2022
432 Nguyễn Minh Ca, 2022. Phong tục, tập quán của người Việt qua địa danh ở tỉnh Sóc trăng. Tạp chí Giáo dục và xã hội (tháng 03/2022): 189-195 2022
433 Nguyễn Thúy Diễm, 2022. Tín ngưỡng qua địa danh ở thành phố Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, tháng 3/2022, số đặc biệt: 374-379. 2022
434 Bùi Đặng Lan Hương, Bùi Đặng Minh Trí, Trần Công Luận và Nguyễn Vương Vũ, 2022. Hiệu quả sử dụng thuốc điều trị bệnh nhân thoái vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 63, số 1 (2022): 15-22. 2022
435 Dương Thị Bích, Dư Thế Anh, Trì Kim Ngọc, Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Xuân Linh, Bành Thanh Hùng và Huỳnh Ngọc Trung Dung, 2022. Khảo sát khả năng hạ glucose huyết của lá Xuân hoa răng (Pseuderanthemum crenulatum) trên mô hình chuột đái tháo đường bằng alloxan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (64(2) 2.2022) 2022
436 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, 2022. Văn hoá gia đình và xây dựng gia đình văn hoá ở thành phố Cần Thơ hiện nay. Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt, tháng 5/ 2022: 323-326. 2022
437 Bùi Tùng Hiệp, Phan Văn Phong, Quách Thị Thu Hằng và Đoàn Ngọc Giang Lâm, 2022. Một số đặc điểm rối loạn lipid máu trên bệnh nhân đái tháo đường Type 2. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 63, số 1: 1-7 2022
438 Bùi Đặng Minh Trí, Phạm Ngọc Tâm, Lê Phú Nguyên Thảo, Nguyễn Hữu Bền, 2022. Thực trạng sử dụng kháng sinh sau phẩu thuật Basedow tại bệnh viện Thống Nhất. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 63, số 1: 8-14 2022
439 Hoàng Đức Thái, Phan Văn Phong, Đoàn Ngọc Giang Lâm, Võ Quang Trung và Lê Thị Quý Thảo, 2021. Kết quả điều trị rối loạn Lipid máu trên bệnh nhân đái tháo đường Type 2. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 63, số 2: 7-13 2022
440 Trịnh Nhựt Minh, Hoàng Đức Thái, Trần Công Luận và Lê Trọng Dũng, 2021. Đặc điểm sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Thống Nhất. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 63, số 2: 30-37 2022
441 Bùi Tùng Hiệp, Bùi Đặng Minh Trí, Lê Đức Thi và Đỗ Văn Mãi, 2022. Tình hình sử dụng kháng sinh dự phòng trong can thiệp nội mạch. Tạp chí Y học cộng đồng, Tập 63, số 2: 38-42 2022
442 Tất Duyên Thư, Phan Ngọc Bảo Anh và Huỳnh Tấn Nguyên, 2022. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu chi nhánh Cần Thơ. Tạp chí Công Thương, số 13: 338-343 2022
443 Đỗ Văn Mãi, Trương Trọng Ngôn và Thiều Văn Đường, 2022. Đặc điểm di truyền của bảy mẫu giống nha đam ở ĐBSCL dựa vào hình thái và dấu phân tử ITS. Tạp chí khoa học Địa học Cửu Long, số 26 2022
444 Lưu Quốc Đống, Phạm Thị Huệ và Nguyễn Song Linh, 2022. Ứng dụng cách mạng chuyển đổi số" nhằm phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội vía bà chúa xứ Núi Sam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tạp chí thiết bị giáo dục - số đặc biệt tháng 3/2022: 328-320 2022
445 Nguyễn Phương Linh và Huỳnh Thị Mỹ Duyên, 2022. Tầm quan trọng của ký âm trong quá trình dạy và học ngôn ngữ anh ở bậc đại học. Tạp chí Dạy và học ngày nay, Tr 40-42. 2022
446 Huỳnh Ngọc Trung Dung, Hà Đăng Huy, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Phú Quý và Phạm Đoan Vi, 2022. Khảo sát hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính sinh học của cao chiết từ vỏ chôm chôm (Nephelium lappacium L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Tập 58, Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên (2022)(2): 74-82 2022
447 Phạm Phi Hùng, 2022. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tạp chí thiết bị giáo dục, số đặc biệt, tháng 7 năm 2022. 2022
448 Nguyễn Việt Hùng, 2022. Chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp trong giải pháp phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp chí thiết bị giáo dục, số đặc biệt, tháng5 năm 2022. 2022
449 Nguyễn Thị Thúy Vân và Nguyễn Việt Hùng, 2022. Phát triển đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Phú Quốc: thực trạng và giải pháp. Tạp chí thiết bị giáo dục, số 271, kỳ 2, tháng 8 năm 2022. 2022
450 Nguyễn Thị Thúy Vân và Nguyễn Việt Hùng, 2022. Vận dụng nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực iển giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho hệ đại học không chuyên lý luận chính trị. Tạp chí thiết bị giáo dục, số 256, kỳ 1, tháng 1 năm 2022. 2022
451 Ngô Đức Hồng, 2022. Những vấn đề cần lưu ý khi giảng dạy phần "Công nghiệp hóa - hiện đại hóa Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" môn Kinh tế chính trị Mác - Leenin cho sinh viên hệ đại học. Tạp chí thiết bị giáo dục, tháng 6 năm 2022. 2022
452 Ngô Đức Hồng và Phạm Phi Hùng, 2022. Thực trạng dạy học các môn lý luận chính trị ở trường Đại học Tây Đô (bậc đại học không chuyên) theo chương trình đổi mới. Tạp chí thiết bị giáo dục, số 256, kỳ 1, tháng 1 năm 2022. 2022
453 Phạm Đình Tuyên và Nguyễn Thị Thúy Vân, 2022. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ vào xây dựng đường lối, chính sách về phụ nữ trong tình hình mới. Tạp chí thiết bị giáo dục, số đặc biệt, tháng 4 năm 2022. 2022
454 Lê Thị Ngần và Huỳnh Thanh Danh, 2022. Việc làm cho lao động nông thôn ở vũng Đồng bằng sông Cửu Long: vấn đề đặt ra và kiến nghị. Tạp chí thiết bị giáo dục, số Đặc biệt, tháng 6 năm 2022. 2022
455 Lê Thị Ngần và Huỳnh Thanh Danh, 2022. Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin Tạp chí thiết bị giáo dục, số 2, tháng 6 năm 2022. 2022
456 Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thi Kim Dong and Nguyen Van Thu, 2022. The effect of sex and growing phases on growth performance and carcass characteristics of local muscovy ducks (Cairina Moschata). NIAS – Journal of Animal Science and Technology – Vol 132. February, 2022 2022
457 Nguyen Thi Kim Dong and and Nguyen Van Thu, 2022. Effect of Spophocarpus scandén replacing Brachiaria mutica on nutrient utilization, digestibility, and growth performance of crossbred rabbits in the Mekong delta of Vietnam. NIAS – Journal of Animal Science and Technology – Vol 132. February, 2022 2022
458 Nguyen Thuy Linh, Nguyen Van Thu, Nguyen Thi Kim Dong and Nguyen Hoang Qui, 2022. An investigation on reproductive performance of Ac chicken from 28 – 39 weeks of age. NIAS – Journal of Animal Science and Technology – Vol 132. February, 2022 2022
459 Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Thị Kim Đông, 2022. Ảnh hưởng của sự bổ sung lúa mầm lên khả năng sinh sản của thỏ cái Californian. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, số 278, tháng 6 năm 2022: 58-63 2022
460 Phạm Thu Hằng, 2022. Phẩm chất người phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh con cò trong ca dao - dưới góc nhìn Mỹ học. Tạp chí kinh tế công nghiệp Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, số 31 - tháng 04/2022. 2022
461 Phạm Thu Hằng, 2022. Ẩn dụ ý niệm mùa xuân trong thơ Xuân Diệu và thơ Sonnet của William Shakespeare. Tạp chí kinh tế công nghiệp Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, số 33 - tháng 09/2022. 2022
462 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện và Lê Thị Nhả Ca, 2022. Vận dụng kinh nghiệm quốc tế và trong nước về marketing địa phương nhằm phát triển du lịch thành phố Cần Thơ. Tạp chí Công Thương, Số 16, tháng 6 năm 2022 2022
463 Nguyễn Huỳnh Phước Thiện và Lê Thị Nhả Ca, 2022. Thực trạng và giải pháp marketing du lịch thành phố Cần Thơ. Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 17/2022 2022
464 Lê Ngọc Mẫn, Trần Văn Bé Năm, Lê Minh Thành, Lưu Huỳnh Anh, Phạm Thị Ngọc Yến, Trịnh Thị Hồng Mơ, Trần Hoàng Diệp và Nguyễn Trọng Ngữ, 2022. Xác định mật số và khả năng chịu muối mật của vi khuẩn probiotic trong các sản phẩm men vi sinh sử dụng trong chăn nuôi. Tạp chí KHKT Chăn nuôi Số 278 - tháng 6 năm 2022 2022

Tổng hợp: Phòng QLKH&HTQT

 

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông