TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Báo cáo Seminar Kỹ năng viết bài báo và công bố khoa học

THÔNG BÁO

Về việc tham dự buổi báo cáo chuyên đề về “Kỹ năng viết và công bố khoa học”

-----------------

        Nhằm hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng viết và công bố bài báo khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo cho cán bộ, giảng viên tại Trường Đại học Tây Đô, Nhà trường thông báo thời gian, địa điểm và thành phần của buổi báo cáo như sau:

1. Thời gian: 14:00, thứ Năm, ngày 14 tháng 09 năm 2023

2. Địa điểm: Phòng Hội thảo, Lầu 1, Trường Đại học Tây Đô

3. Thành phần tham dự

       - Cán bộ, giảng viên khối ngành Kinh tế, xã hội, nhân văn và các đối tượng khác quan tâm (bắt buộc đối với cán bộ, giảng viên đã gửi bài tham luận Hội thảo Khoa học Quốc tế “Văn hóa - Ngôn ngữ - Văn chương - Nghệ thuật Việt Nam ở Nam Bộ” tổ chức tại Trường Đại học Tây Đô).

        - Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

4. Nội dung buổi báo cáo seminar

        - Cách viết một bài báo khoa học;

        - Cách viết một bài kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học;

        - Những vấn đề lưu ý trong quá trình gửi bài, chỉnh sửa, và công bố chính thức.

Ban Giám hiệu đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo đến cán bộ, giảng viên của đơn vị để sắp xếp thời gian tham dự buổi báo cáo trên.

(Theo thông báo số 818/TB-ĐHTĐ ngày 07/9/2023 của Trường Đại học Tây Đô)

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông