TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Nghiệm thu đề tài "Nâng cấp hệ thống website của các đơn vị Phòng, Ban, Trung tâm" Trường Đại học Tây Đô

Chiều ngày 06 tháng 10 năm 2023, Trường Đại học Tây Đô đã tiến hành tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nâng cấp hệ thống website của các đơn vị Phòng, Ban, Trung tâm” do ThS. Trần Minh Tấn chủ nhiệm, ThS. Huỳnh Thanh Danh, ThS. Đặng Mạnh Huy, ThS. Đặng Hoàng Tuấn, ThS. Âu Nguyễn Thảo Nguyên và ThS. Võ Văn Sĩ tham gia thực hiện đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài làm việc nghiêm túc, dân chủ và khoa học. Các thành viên hội đồng đã ghi nhận sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài và đánh giá tốt những kết quả đạt được và có các góp ý cụ thể đối với nội dung các chuyên đề nghiên cứu, đề xuất những điểm cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện đề tài. 

Hội đồng nghiệm thu yêu cầu nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo kết quả đề tài, phát huy những kết quả nghiên cứu đã đạt được tiếp tục có những nghiên cứu sâu hơn. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Hội đồng thông qua và đánh giá mức tốt, sản phẩm nghiên cứu phù hợp tình hình thực tế của Nhà trường, giúp cho các Phòng, Ban, Trung tâm hoạt động và làm việc hiệu quả, tiết kiệm chi phí cao cho Nhà trường.

Tin và ảnh: Trần Minh Tấn

logo

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Trường Đại học Tây Đô, số 68, Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Điện thoại: 0907 26 1080 (ThS. NCS. Võ Văn Sĩ - Phó Trưởng phòng)

Website: sid.tdu.edu.vn

Email: qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông