TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

THÔNG BÁO Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án vào năm 2024 của tỉnh SÓC TRĂNG

Hoặc truy cấp vào website: Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông