TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Khoa học, công nghệ và đổi mới sang tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Khoa học, công nghệ và đổi mới sang tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Thư mời số 70-TM/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Khoa học, công nghệ và đổi mới sang tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp”.

Thời gian nhận bài tham luận đến hết ngày 27/5/2022. Bài viết xin gửi về địa chỉ Email: pkgbtgtu@gmail.com.

Chi tiết xem file đính kèm

PHÒNG QLKH&HTQT

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông