TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Liên hệ

  • PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
  • Lầu 1, Dãy F, Trường Đại học Tây Đô, Số 68, Đường Trần Chiên, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: 0907 261 080 (ThS. NCS. Võ Văn Sĩ - Phó Trưởng phòng), 
      0915 686 100 (ThS. Mai Linh Cảnh - Chuyên viên),        
      0965 004 310 (CN. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - Chuyên viên)

    Email: qlkh.htqt@tdu.edu.vn

  • Website: https://sid.tdu.edu.vn          

Ảnh: Trường Đại học Tây Đô

logo

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Trường Đại học Tây Đô, số 68, Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Điện thoại: 0907 26 1080 (ThS. NCS. Võ Văn Sĩ - Phó Trưởng phòng)

Website: sid.tdu.edu.vn

Email: qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông