TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Tổ chức bộ máy

1. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị

a) Vị trí cấp trưởng: 01 Trưởng phòng: 

-Tham mưu Ban Giám hiệu hoạch định kế hoạch NCKH & HTQT của nhà trường nhằm nâng cao năng lực NCKH & HTQT và chất lượng đào tạo.

- Quản lý chung về hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác biên soạn và xuất bản giáo trình hằng năm của nhà trường.

- Quản lý và phát triển Tạp chí khoa học của Trường. Viết bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí khoa học.

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng và đánh giá giáo dục của Trường.

- Tham gia công tác đánh giá năng lực giảng viên, dự giờ giảng dạy.

- Quản lý và phát triển công tác hợp tác quốc tế về NCKH và liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế.

b) Vị trí cấp phó: 01 Phó Trưởng phòng: 

- Thực hiện công tác hợp tác quốc tế: Liên hệ, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến công tác và làm việc tại Trường

- Chủ động tìm kiếm cơ hội hơp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài nhằm nâng cao năng lực đào tạo và uy tín của Nhà trường

- Tham gia xây dựng các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài

 - Hỗ trợ quản lý tình nguyện viên nước ngoài đến học tập, công tác tại Trường

- Hỗ trợ công tác tổ chức hội thảo quốc tế

- Thực hiện các công việc khác do Nhà trường giao phó

2. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

Chuyên viên phụ trách hoạt động nghiên cứu khoa học và tạp chí khoa học

- Theo dõi và quản lý các đề tài NCKH trong và ngoài Trường và các công việc liên quan đến NCKH

 - Theo dõi và quản lý công tác biên soạn và xuất bản giáo trình của cán bộ và giảng viên của Trường

- Tiếp nhận và tổng hợp bài báo tác giả gửi đăng trên tạp chí khoa học của Trường trình Hội đồng biên tập xét duyệt; thực hiện công tác biên tập và liên hệ xuất bản tạp chí và nộp lưu chiểu sau mỗi kỳ phát hành. 

 - Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên về NCKH & HTQT cho các cơ quan quản lý như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 - Hỗ trợ công việc xây dựng đề án đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng và đánh giá giáo dục của Trường

- Hỗ trợ công tác xin giấy phép tổ chức hội thảo khoa học, hội thảo quốc tế

- Thực hiện các công việc khác do Nhà trường giao phó.

(Trích Quyết định số 979/QĐ-ĐHTĐ ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô về việc ban hay Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng QLKH&HTQT)

 

logo

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Trường Đại học Tây Đô, số 68, Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Điện thoại: 0907 26 1080 (ThS. NCS. Võ Văn Sĩ - Phó Trưởng phòng)

Website: sid.tdu.edu.vn

Email: qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông