TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình của Trường Đại học Tây Đô (Theo quyết định 484/QĐ-ĐHTĐ ngày 15/6/2023)

BIỂU MẪU BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

1. Phụ lục 1: Mẫu bìa giáo trình: Tải về

2. Phụ lục 2: Đăng ký biên soạn giáo trình: Tải về

3. Phụ lục 3: Mẫu đề cương chi tiết biên soạn giáo trình: Tải về

4. Phụ lục 4: Mẫu danh mục đăng ký biên soạn giáo trình (Tổng hợp) : Tải về

5. Phụ lục 5: Mẫu đơn đề nghị thành lập hội đồng thẩm đinh giáo trình: Tải về

PHÒNG QLKH&HTQT

logo

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Trường Đại học Tây Đô, số 68, Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Điện thoại: 0907 26 1080 (ThS. NCS. Võ Văn Sĩ - Phó Trưởng phòng)

Website: sid.tdu.edu.vn

Email: qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông