TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng QLKH & HTQT

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn

Kiên Giang: Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024

Kính gửi các viện, trường đại học, cao đẳng; các công ty, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh Kiên Giang. 

 

Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang xin gửi đến Quý đơn vị nội dung thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2024 tại tỉnh Kiên Giang (file đính kèm). Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Phòng Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang, số điện thoại 02973.876586 hoặc bà Lã Ánh Nguyệt, số điện thoại 0909.052233.

Thông báo: Tại đây

Biểu mẫu: Tải tại đây

PHÒNG QLKH & HTQT

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông