TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Department of Research Affairs & International Relations

qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Tỉnh Sóc Trăng thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Kính gửi quý Thầy/Cô
Phòng QLKH&HTQT kính chuyển thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 của tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau: 
1. Các nội dung đề xuất (Thông báo - xem file đính kèm);
2. Thời gian, địa điểm gửi Phiếu đề xuất và biểu mẫu: Từ ngày thông báo đến hết ngày 28/4/2023.
Phiếu đề xuất gửi về Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng - Số 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Khi gửi Phiếu đề xuất, các đơn vị và cá nhân cần gửi kèm theo file đề xuất đến địa chỉ Email: pnvskhcnst@gmail.com để phục vụ cho việc tổng hợp. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ - Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0299.3828097 - Fax: 0299.3821448 hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ website: www.sokhcn.soctrang.gov.vn.
Xem thông báo: Tại đây
Mẫu số 1: Tải file
Mẫu số 2: Tải file
Mẫu số 3: Tải file
PHÒNG QLKH&HTQT
logo

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: Trường Đại học Tây Đô, số 68, Trần Chiên, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ

Điện thoại: 0907 26 1080 (ThS. NCS. Võ Văn Sĩ - Phó Trưởng phòng)

Website: sid.tdu.edu.vn

Email: qlkh.htqt@tdu.edu.vn (Phòng QLKH&HTQT) tapchikhoahoc@tdu.edu.vn (Tạp chí khoa học)

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông